Openstaande posten per e-mail verzenden in Exact Globe Next

In sommigen gevallen kan het wenselijk zijn om het overzicht met openstaande posten direct per e-mail te versturen. In Exact Globe kunt u zowel de Te vorderen als de Te betalen overzichten per e-mail verzenden.

De volgende overzichten kunnen worden opgevraagd en per e-mail worden verzonden:

 • Ouderdomsanalyse
 • Openstaande postenlijst
 • Historische saldilijst

Om deze overzichten op te vragen gaat u naar [Financieel, Debiteuren, Te vorderen] of naar [Financieel, Crediteuren, Te betalen]. In het submenu kiest u het gewenste overzicht.

Openstaande posten per e-mail verzenden

In het volgende scherm voert u de betreffende criteria in en klikt u vervolgens op Start. Vervolgens zal in een nieuw scherm het gewenste overzicht getoond worden.

Om dit overzicht per e-mail te verzenden, klikt u onderaan de pagina op Exporteren. In het scherm Exporteren dient u in het veld Bestemming de optieMAPI te selecteren.

Screenshot 2

Nadat u op OK heeft geklikt, kunt u de export opties definiëren. Ten slotte kunt u de gegevens van de ontvanger invoeren en de e-mail Verzenden.

Bron: Exact Support Blog

Binnen Exact Synergy een artikel kopiëren naar andere landen

In het internationale bedrijfsleven is het gebruikelijk dat een artikel wordt gebruikt of verkocht in meerdere landen. Wanneer u een artikel heeft aangemaakt kunt u dit eenvoudig kopiëren naar meerdere andere landen.

In deze blogpost kunt u lezen hoe u dit kunt doen.

Om dit te kunnen uitvoeren dient u te beschikken over de Item management rol.

 1. U zoekt het artikel op dat u wilt kopiëren .
 2. Op de artikelkaart klikt u op de knop Bewerken.
 3. Vervolgens klikt u op de knop Acties.
 4. U krijgt een pagina te zien waarop verschillende acties staan die u voor het artikel kunt uitvoeren.
 5. U klikt op de hyperlink Artikel kopiëren: Land.
 6. Nu wordt een pagina getoond waarop alle actieve landen staan.
 7. Hier kunt u aangeven naar welke landen u het artikel wilt kopiëren. Tevens kunt u hier de valuta en verkoopprijs aangeven.
 8. Vervolgens klikt u op Kopiëren om het artikel voor die landen aan te maken.

artikel1-nl

Op de artikelkaart kunt u in de monitor op de hyperlink Landen klikken om de landen voor het artikel te bekijken en eventueel de verkoopprijs te wijzigen.

Bron: Exact Support Blog

Met de Salariscockpit loonaangiften verzenden via Digipoort

Met het menupad [Accountancy, Klanten Informatie, Salaris] kunt u vanuit een  (standaard) administratie van al uw cliënten (debiteuren) die u binnen Exact  Globe onderhoudt, de salarishandelingen overzichtelijk inzien en kunt u de  verschillende handelingen inplannen of gelijk uitvoeren voor een of meerdere  administraties. Hierdoor fungeert de standaardadministratie als een soort cockpit, vanwaar alle salarishandelingen van cliëntenadministraties kunnen
worden beheerd.

Met de Salariscockpit is dus ook mogelijk om de loonaangifte te verzenden voor meerdere administraties tegelijk. Aangezien het vanaf 1 maart 2017 verplicht is om uw loonaangifte via het Digipoort kanaal te verzenden, is dit vanaf product update 411SP9 mogelijk gemaakt voor de Salariscockpit. Deze product update is beschikbaar vanaf 6-6-2016.

Certificaten kopiëren

Voordat de loonaangiften via Digipoort verzonden kunnen worden, dienen alle gekoppelde administraties te worden voorzien van een PKIoverheid-certificaat. In het verleden kon het kopiëren van certificaten via de Salariscockpit worden uitgevoerd. Aangezien het kopiëren van certificaten via hetDigipoort kanaal reeds is verwerkt in de huidige Digipoort functionaliteit van Exact Globe, hoeft u voor kopiëren van uw PKIoverheid-certificaat deSalariscockpit niet meer te openen. U kunt dit uitvoeren in het Aangiftebeheer van uw bron-administratie. Klik hier om te lezen hoe u het certificaat eenvoudig kunt kopiëren naar andere administraties.

Verzenden via Digipoort

Op het moment dat de loonaangiften in de Salariscockpit klaar staan om verzonden te kunnen worden, kunt u de actie Loonaangiften verzendenuitvoeren voor meerdere administraties tegelijk. Vervolgens zal Exact Globe controleren of er een PKIoverheid-certificaat aanwezig is in de betreffende administratie. Indien dit het geval is, dan zal de aangifte via het Digipoort kanaal verzonden worden. Indien er geen PKIoverheid-certificaat wordt gevonden, wordt er gekeken of er een KPN BAPI certificaat aanwezig is. Indien deze wel aanwezig is, zal Exact Globe de loonaangifte via het BAPI-kanaal verzenden.

Let op: Om gebruik te kunnen maken van de salariscockpit dient de module E-Cliëntenbeheer en E-Payrollcockpit opgenomen te zijn in uw
licentie.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Globe Next een standaard aantal voor uw facturen definiëren

Bij het invoeren van facturen kunt u in factuurregels verschillende gegevens invoeren voor de artikelen die u wilt facturen. Hierbij kunt u denken aan het artikel, de prijs van het artikel, het aantal etc.

Veel van deze gegevens, zoals de prijs of de verkoopeenheid, worden al automatisch gevuld. Wanneer u uw artikelen meestal of altijd per een bepaald aantal verkoopt kan het wenselijk zijn dat ook het aantal al wordt voorgesteld bij het invoeren van een factuur.

Dit kunt u eenvoudig doen door in de factuurinstellingen een standaard aantal te definiëren. Hiervoor is het veld Aantal (Standaard) beschikbaar.

factuur-NL

Na het definiëren van deze instelling, wordt voor iedere factuurregel die u invoert het opgegeven aantal automatisch ingevuld. Indien gewenst kunt u tijdens het invoeren van de factuurregel het voorgestelde aantal nog aanpassen.

Bron: Exact Support Blog

Inzicht in heropende verwerkte boekingen in het verwerkt en heropend register

Wanneer u een boeking definitief wilt maken kunt u de boeking verwerken. Het kan echter voorkomen dat u achteraf nog iets wilt aanpassen in die boeking. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door de verwerkte boeking te heropenen en de gegevens te wijzigen.

De boeking is dan weer onverwerkt en dient opnieuw verwerkt te worden. Om inzicht te krijgen in de verwerkte boekingen die zijn heropend, kunt u gebruik maken van het register Verwerkt en heropend.

U kunt dit register opvragen via het menupad [Systeem, Financieel, Register, Verwerkt en heropend].

verwerktNL1

Via het filter kunt u een selectie maken op de criteria waarvoor u het register wilt bekijken.

Vervolgens ziet u per dagboek hoeveel boekingen er zijn verwerkt en heropend, en wat het totale bedrag is van de boekingen

Met de knop Zoomen kunt u de onderliggende boekingen bekijken.

verwerktNL2

U ziet dan het boekstuknummer, de onze referentie, de boekingsdatum, de wijzigingsdatum en de bedragen.

Om te bekijken wat er nou precies is gewijzigd in die boeking, kunt u de boeking selecteren en op de knop Transactie klikken. In het transactie overzicht worden dan de oorspronkelijke gegevens en de nieuwe gegevens van de boeking getoond.

verwerktNL3

In de kolom Status kunt u zien of de regel de oorspronkelijke regel (Vervallen) of de nieuwe regel (Geboekt) betreft.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Synergy eenvoudig uren en kosten invoeren door middel van favorieten

Bij het invoeren van uren en kosten kunt u verschillende gegevens opgeven zoals het project en de activiteit.

Wanneer u in een bepaalde periode veel dezelfde werkzaamheden uitvoert voor hetzelfde project of activiteit kunt u deze als favoriet markeren op de Uren en kosten pagina.

De informatie die is opgegeven in de kolommen Project, Relatie, Product, Activiteit, Type en/of Artikel worden dan onthouden en automatisch gevuld wanneer u deze pagina een volgende keer opent.

Om een regel als favoriet te markeren klikt u na het invullen van de regel op fav-nl1 Favoriet aanmaken naast de kolom Project.

fav-nl2

Wanneer een regel als favoriet is gemarkeerd, ziet u voor die regel het pictogram fav-nl3 staan.

fav-nl4

Door op  Favoriet verwijderen te klikken kunt u de favoriet verwijderen. Bij het opnieuw openen van de pagina worden de gegevens van die regel dan niet langer automatisch gevuld.

Bron: Exact Support Blog