Adres:

Actric Consultancy
Vederkruidlaan 9
7534 JL Enschede

Telefoon: (053) 888 12 87
Informatie aanvragen kan via het contactformulier.

KVK nummer: 08090961
BTW nummer: NL171848925B02

Algemene voorwaarden:

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FENIT van toepassing, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.

Download hier de Actric algemene voorwaarden

Disclaimer:

De op deze site aangeboden informatie wordt op zorgvuldige wijze en naar beste weten door Actric samengesteld en onderhouden. Actric kan geen garantie geven dat de informatie volledig, accuraat en/of juist is. Actric aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen naar aanleiding van de informatie op de site. Actric is in geen geval aansprakelijk voor fouten en onderbrekingen in het functioneren van de site.

Verwijzingen naar sites die niet door Actric worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Actric selectief is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kunnen zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van die sites. Actric wijst iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de hand.