Stagiair aanpassen in Exact Globe naar een vast dienstverband?

Een medewerker die als stagiair in de administratie staat kan na verloop van tijd een vast dienst verband krijgen. Dit kan zowel op oproepbasis zijn als op contractbasis (bepaalde of onbepaalde tijd). Om dit correct in de administratie te verwerken dient u de volgende stappen te doorlopen.

Gegevens aanpassen

  1. Open de medewerker via het menupad [Salaris, Personeel, Onderhouden].
  2. Ga via het tabblad Salaris naar de Salarisgegevens.
  3. Ga in het nieuwe scherm naar het tabblad Polisadministratie.
  4. Ga naar het veld ‘Nummer Inkomstenverhouding’ en hoog deze met 1 op (dus als er stond 1, dan wordt dit nu 2).
  5. Zet een vinkje bij ‘Afwijkende datum’ en vul hieronder de Begindatum van het nieuwe dienstverband in.
  6. Controleer op dit tabblad ook of er iets verandert in de sectie ‘Sociale Verzekeringen’. Zo ja, pas dit aan.
  7. Ga vervolgens naar het tabblad ‘Loonheffing’ en wijzig indien van toepassing het veld ‘Uitzondering’.
  8. Bewaar en Sluit het scherm Salarisgegevens.

Indien de medewerker verloond wordt met hetzelfde salariscomponent is het voldoende om hier een opvolger voor aan te maken, zie hiervoor het document Componenten Onderhouden.

  • Krijgt de medewerker halverwege de maand een nieuw dienstverband, maar het salariscomponent blijft hetzelfde? Open dan het salariscomponent via [Salaris, Componenten, Onderhouden] en ga naar het tabblad ‘Extra gegevens’. Zorg dat er bij ‘Bedrag relateren’ de optie ‘Kalenderdagen’ of ‘Werkdagen’ staat.
  • Krijgt de medewerker halverwege de maand een nieuw dienstverband maar met een ander salariscomponent? Dan dient u in de overgangsperiode het aanvullende loon te verlonen met een component van het type ‘Bruto Vergoeding’. Deze dient u aan de medewerker te koppelen met zelf het berekende bedrag. Vanaf de nieuwe periode kunt u de nieuwe salariscomponent gebruiken.

Bron: Exact Support Blog