Berichten

Salaris eindejaarsverwerking tip: Wat is er gewijzigd in 2017?

Ook aankomend jaar gaan er weer wetswijzigingen van start, die betrekking hebben op de loonadministratie. In de softwarepakketten van Exact worden er aanpassingen doorgevoerd om te voldoen aan deze wetswijzigingen. In onderstaande lijst kunt u zien welke salaris-gerelateerde wijzigingen ingaan op 1 januari 2017.

Op het moment dat u over de eindejaarsupdate beschikt, is het mogelijk om loonjaar 2017 te verlonen.

Salariswijzigingen in 2017

Deze lijst is opgenomen in Deel II van de Eindejaarshandleiding Exact Globe Next.

 1. AOW-leeftijd gaat omhoog naar 65 jaar en 9 maanden
 2. Afschaffing jaarloonuitvraag
 3. Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
 4. Wijzigingen in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)
 5. Lage-inkomensvoordeel (LIV)
 6. Wijzigingen in pensioenaangiften
 7. Aangifte loonheffingen via Digipoort

Klik op onderstaande link om te lezen hoe deze wijzigingen van invloed zijn op uw verloningspakket, Exact Globe.

Eindejaarshandleiding Exact Globe Next – Deel II – Wijzigingen in 2017

In de overige delen van de eindejaarshandleiding kunt u lezen hoe u loonjaar 2016 afsluit en hoe u zich voorbereidt op loonjaar 2017.

Bron: Exact Support Blog

Nieuwe loonbelastingtabellen per 1 april 2016

Per 1 april 2016 zijn er nieuwe loonbelastingtabellen van toepassing, aangezien er in de huidige tabellen geen rekening is gehouden met de laatste aanpassingen die in  het Belastingplan 2016 zijn aangebracht.

Voor Exact Globe zijn deze wijzigingen opgenomen in service pack 409SP10, 410SP10 en 411SP6. Deze service packs worden naar verwachting in de eerste week van april uitgeleverd.

Toepassing in Exact Globe

Na het uitvoeren van de update, beschikt u over de nieuwe  loonbelastingtabellen en kunt u de verloning voor april uitvoeren. In het geval  u per 4 weken verloont, dan vallen er in periode 4 nog een aantal dagen in maart en de rest van de dagen in april. Of Exact Globe de huidige (oude) tabel of de nieuwe tabel toepast in de salarisberekening, is afhankelijk van de datum die  u invult in het veld ‘Boekdatum’. Indien u deze datum zet op een datum vòòr 1 april, dan wordt de huidige tabel toegepast. Wordt de boekdatum op 1 april of een andere datum erna ingevuld, dan wordt de nieuwe tabel toegepast.

Ook zijn de bijzondere tarief percentages gewijzigd. Op het moment dat u een salarisberekening uitvoert voor een periode waarin 1 april valt, dan worden er nieuwe salarisgegevens aangemaakt waarin de nieuwe percentages zijn opgenomen. Indien u in deze periode geen berekening uitvoert, bijvoorbeeld in het geval van een oproepkracht, dan worden de nieuwe salarisgegevens aangemaakt in de eerstvolgende periode die u verloont.

Ten aanzien van de nieuwe tabellen is het niet nodig om herberekeningen uit te voeren voor de voorgaande perioden. De reden hiervoor is dat de wijzigingen dusdanig verwerkt zijn in de tabellen, dat e.e.a. gecorrigeerd wordt in de volgende maanden.

 

Aandachtspunten van de Belastingdienst

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016, Uitgave 3 staan nog een aantal aandachtspunten met betrekking tot deze wijziging. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met de Beslastingdienst:

Doet u per maand aangifte, dan gebruikt u de nieuwe tabellen vanaf april. Tot die tijd gebruikt u de huidige tabellen, zoals gepubliceerd op de internetsite van de Belastingdienst.

Doet u aangifte per 4 weken en maakt u gebruik van de dag- of weektabel? Houd dan rekening met het volgende in periode 4:

 • Voor 28, 29, 30 en 31 maart gebruikt u de huidige dagtabellen en voor 1 april en daarna de nieuwe dagtabellen.
 • Voor week 13 gebruikt u de huidige weektabellen als  u het loon uitbetaalt op 28, 29, 30 of 31 maart. Betaalt u het loon uit op vrijdag 1 april, dan gebruikt u voor week 13 de nieuwe weektabellen. Ook voor week 14 en volgende gebruikt u de nieuwe tabellen.

Let op: Ook de eindheffingstabellen (tabel 5, 6a en 6b achter in het Handboek Loonheffingen 2016) wijzigen per 1 april 2016.

Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2016, Uitgave 3

Bron: Exact Support Blog

Stagiair aanpassen in Exact Globe naar een vast dienstverband?

Een medewerker die als stagiair in de administratie staat kan na verloop van tijd een vast dienst verband krijgen. Dit kan zowel op oproepbasis zijn als op contractbasis (bepaalde of onbepaalde tijd). Om dit correct in de administratie te verwerken dient u de volgende stappen te doorlopen.

Gegevens aanpassen

 1. Open de medewerker via het menupad [Salaris, Personeel, Onderhouden].
 2. Ga via het tabblad Salaris naar de Salarisgegevens.
 3. Ga in het nieuwe scherm naar het tabblad Polisadministratie.
 4. Ga naar het veld ‘Nummer Inkomstenverhouding’ en hoog deze met 1 op (dus als er stond 1, dan wordt dit nu 2).
 5. Zet een vinkje bij ‘Afwijkende datum’ en vul hieronder de Begindatum van het nieuwe dienstverband in.
 6. Controleer op dit tabblad ook of er iets verandert in de sectie ‘Sociale Verzekeringen’. Zo ja, pas dit aan.
 7. Ga vervolgens naar het tabblad ‘Loonheffing’ en wijzig indien van toepassing het veld ‘Uitzondering’.
 8. Bewaar en Sluit het scherm Salarisgegevens.

Indien de medewerker verloond wordt met hetzelfde salariscomponent is het voldoende om hier een opvolger voor aan te maken, zie hiervoor het document Componenten Onderhouden.

 • Krijgt de medewerker halverwege de maand een nieuw dienstverband, maar het salariscomponent blijft hetzelfde? Open dan het salariscomponent via [Salaris, Componenten, Onderhouden] en ga naar het tabblad ‘Extra gegevens’. Zorg dat er bij ‘Bedrag relateren’ de optie ‘Kalenderdagen’ of ‘Werkdagen’ staat.
 • Krijgt de medewerker halverwege de maand een nieuw dienstverband maar met een ander salariscomponent? Dan dient u in de overgangsperiode het aanvullende loon te verlonen met een component van het type ‘Bruto Vergoeding’. Deze dient u aan de medewerker te koppelen met zelf het berekende bedrag. Vanaf de nieuwe periode kunt u de nieuwe salariscomponent gebruiken.

Bron: Exact Support Blog