Berichten

De facturatieperiode afdrukken op de service contract factuur in Exact Globe

Wanneer u werkt met de Service Management oplossing kunt u de contract facturen afdrukken via Exact Globe. Afhankelijk van de factuurfrequentie, kunnen er tijdens de duur van de looptijd van het contract,meerdere facturen worden verstuurd.

Het kan hierbij wenselijk zijn dat de facturatieperiode op de factuur wordt afgedrukt.

Dit kunt u doen door twee velden toe te voegen op de factuurlay-out in Exact Globe. Dit betreft de velden Begindatum betalingstermijn servicecontract en Einddatum betalingstermijn servicecontract die u kunt vinden in het Artikelblok en Tekstregelblok van de factuurlay-out.

smnl1

Bron: Exact Support Blog

Binnen Exact Globe Next gegevens op verzamelfacturen groeperen per order?

Wanneer u werkt met verzamelfacturen kan een factuur betrekking hebben op meerdere verkooporders. In de lay-out is het mogelijk om in de factuur onderscheid aan te brengen tussen de verschillende verkooporders. Op deze manier kunt u de artikel per verkooporder afdrukken zodat de factuur voor uw klanten overzichtelijker is.

Op een normale lay-out staan de velden op het artikelblok allemaal op dezelfde de hoogte.

gr1

Wanneer u het veld ‘Verkoopordernummer’ toevoegt in het artikelblok van de factuurlay-out, kunt u dit voor of achter de velden plaatsen die al aanwezig zijn. Door het veld ‘Verkoopordernummer’ echter iets boven de andere velden te plaatsen creëert u kopjes voor iedere order.

gr2

Tevens dient u in de eigenschappen van het veld ‘Verkoopordernummer’ aan te geven dat u herhaling wilt onderdrukken. In het onderhoud van de lay-out kunt u dubbelklikken op het veld zodat de eigenschappen worden geopend. Hier vinkt u dan de optie ‘Herhaling onderdrukken’ aan. Dit zorgt ervoor dat het verkoopordernummer slechts eenmaal wordt afgedrukt. Bij het afdrukken van de factuur ziet het er als volgt uit:

gr3

Wanneer u veel met deelleveringen werkt, kan het voorkomen dat er voor een verkooporder meerdere facturen aanwezig zijn. Om ervoor te zorgen dat ook na het verzamelen van de facturen de gegevens op volgorde van verkoopordernummer worden afgedrukt, dient u er voor te zorgen dat u voor het verzamelen de gegevens sorteert op verkoopordernummer.

Bij het verzamelen van de facturen opent u met de knop ‘Geavanceerd’ het scherm waarin de te verzamelen facturen staan. Hier kunt facturen sorteren op ordernummer, door te dubbelklikken op de kolom ‘Order’. Bij het verzamelen worden van de facturen worden ze dan ook op deze volgorde in de verzamelde factuur geplaatst.

Bron: Exact Support Blog

Binnen Exact Globe Next een boeking afdrukken?

Soms kan het handig zijn om even een ingevoerde boeking af te drukken. Binnen Exact Globe Next heeft u de mogelijkheid om boekingen af te drukken.

Onderstaand vindt u de twee meest geschikte opties voor het afdrukken van gemaakte boekingen:

  1. De eerste manier is via het boekingsverslag onder [Financieel, Invoer, Verslagen, Te verwerken]. U kunt daar doorzoomen op het betreffende dagboek en vervolgens de boeking selecteren en voor ‘Afdrukken’ kiezen. Welke gegevens op dit verslag worden getoond is vast, maar wel afhankelijk van de verslag- instellingen bovenin ‘Standaard’, ‘Beknopt’ en ‘Uitgebreid’.
  2. Een andere manier is door het exporteren van de gegevens via het menu [Financieel, Grootboek, Selecteren/Zoeken]. U kunt hier het boekstuknummer in het filter opgeven en vervolgens de gewenste kolommen definiëren. De kolommen die hier worden weergegeven, worden naar Microsoft Excel geëxporteerd wanneer u voor ‘Exporteren’ kiest.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Exact Globe een betalingsherinnering opnieuw afdrukken

Het kan voorkomen dat u een betalingsherinnering opnieuw wilt afdrukken. In deze blogpost kunt u lezen hoe u dit kunt uitvoeren.

Indien u de module SE1800 E-CRM in uw licentie heeft, dan kunt u de herinneringen vinden op het tabblad ‘Doc.’ van het debiteurenonderhoud [Financieel, Debiteuren, Onderhouden], onder het documenttype ‘Reminders’. Dubbelklik op het document om deze te openen, hierna kunt u middels de knop ‘Afdrukken’ het document afdrukken.

Indien u bovenstaande module niet heeft, dan kunt u de herinneringen vinden via [Financieel, Invoer, Documenten]. U heeft daar de mogelijkheid om te filteren op relatienummer, onder de knop ‘Filter’. Druk na het invullen van het relatienummer op ‘Actualiseren’. Ook hier zijn de herinneringen terug te vinden onder het documenttype ‘Reminders’. Dubbelklik op het type ‘Reminders’ om door te zoomen. Dubbelklik vervolgens op de betreffende betalingsherinnering om deze te selecteren. Middels de knop ‘Afdrukken’ kunt u de herinnering vervolgens afdrukken. Tevens kunt u de verzonden betalingsherinneringen als document terugvinden via het tabblad ‘Doc.’ bij het onderhoud van de debiteur.

Juiste datum
Wilt u dezelfde lay-out afdrukken, maar met de datum van vandaag in plaats van de datum van de reeds afgedrukte lay-out, dan dient u de lay-outcode terug te zetten. Hierna kunt u de betalingsherinnering opnieuw afdrukken via [Financieel, Debiteuren, Betalingsherinneringen, Afdrukken]. De lay-outcode kunt u terug zetten op de debiteurenkaart. Open de debiteurenkaart en zet ‘Tonen’ op ‘Kaart’, selecteer de factuur en klik onderin op wijzigen. In het scherm wat dan naar voren komt, kunt u de code wijzigen. Dus heeft u pas één keer een betalingsherinnering afgedrukt, dan zal er bij de lay-outcode een ’2′ staan. Om dezelfde lay-out (1) nogmaals af te drukken, wijzigt u de lay-out code dus naar ’1′. Klik vervolgens op ‘OK’.

Bron: Exact Support Blog