Berichten

Hoe Exact Synergy kan helpen om uw CRM succesvoller te maken?

CRM (Customer Relation Management) is een bedrijfsstrategie die, indien geslaagd ingevoerd en juist in de praktijk gebracht kan leiden tot klantrelaties, die duurzaam en winstgevend zijn, ‘Indien geslaagd ingevoerd en juist in de praktijk gebracht’. Dit laatste dient er wel even apart bij vermeld te worden, want het traject blijkt lang niet altijd makkelijk te verlopen. Er zijn ongetwijfeld verhalen over het mislukken van een CRM-project, wat de oorzaken daarvan ook moge zijn. Maar positieve versies zijn er natuurlijk ook. Hoe bereikt u nu een geslaagde implementatie van CRM?

Misschien heeft u al een ingericht CRM systeem maar heeft u het gevoel er niet voldoende voordeel mee te behalen. Een goed functionerend systeem voor Customer Relationship Management (CRM) moet voldoen aan klantenmanagement, datamanagement, operationeel management en contactmanagement. Verbeteringen ten aanzien van het huidige CRM-systeem kunnen bijvoorbeeld liggen in het inbouwen van signaleringen vanuit het systeem (‘triggers’) die zorgen voor een signaal aan de accountmanager. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat zodra een klant afscheid neemt van uw organisatie of van wisselt van leverancier, dient er een automatische flow gestart te worden die handelingen verplicht laat uitvoeren door de accountmanager. Hierbij is te denken aan een afscheidsbezoek gevolgd door een ‘exit-brief’ waarin de klant bedankt wordt voor de prettige samenwerking en welkom is als men terug wil keren als klant van uw organisatie. Dit is natuurlijk alleen een voorbeeld, wel is bewezen dat alleen al met die ene voorbeeld bij verschillende organisaties klanten zijn terug gewonnen.

Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs, samen met u kunnen wij met onze jarenlange ervaring in CRM bekijken hoe wij eventueel samen met uw organisatie de implementatie of aanpassing van uw CRM tot een succes kunnen maken!