Berichten

Exact Financials 7.23 algemeen beschikbaar

Vanaf 27 december 2017 is Exact Financials 7.23 algemeen beschikbaar.

Vanaf versie 7.23 van Exact Financials worden ook Microsoft Server 2016, Microsoft SQL Server 2016 en Progress OpenEdge 11.7 ondersteund.

Naast het feit dat er weer een behoorlijk aantal wensen van onze klanten zijn gerealiseerd is er speciale aandacht gegeven aan de logging van stamgegevens, gebruikers, gebruikersgroepen en menurechten met de bijbehorende EDP-rapportages.

Het e-mailen van formulieren naar klanten en leveranciers is uitgebreid met de mogelijkheid van het sturen van een CC en BCC. Ook kunt u nu een bijlage meesturen met uw formulieren per e-mail.

De Web-UI is weer verbeterd. Naast de reeds bestaande tegels voor menupaden kunt u nu tegels opnemen op de workspaces die direct een totaal van een rapport tonen of een staafdiagram. Vanaf dergelijke tegels kunt u doorzoomen naar het onderliggende rapport.

In de betalingsruns kunt u nu een verwerkingsdatum meegeven en er zijn nieuwe PAIN definities voor betaal- en incassobestanden voor zowel Nederlandse als Belgische klanten.

Meer informatie kunt u vinden op de startpagina Exact Financials 7.23 op onze customer portal.

Bron: Exact Support Blog

Exact Financials 7.22 algemeen beschikbaar

Na een uitvoerige controlled release fase is Exact Financials 7.22 vanaf 14 juli 2017 algemeen beschikbaar.

Wat is er aangepast?

Naast het feit dat er weer een behoorlijk aantal wensen van onze klanten zijn gerealiseerd is veel aandacht besteed aan de activa module. Acties zoals het hergroeperen van activa leveren nu ook financiële boekingen op. De consistentie tussen activa en financiële administratie blijft in tact. Ook zijn controles op afgesloten perioden toegevoegd zodat acties in de activa module geblokkeerd worden; er zullen geen financiële gevolgen zijn in afgesloten perioden.

Om een EDP-audit te vereenvoudigen zijn in het systeem menu rapporten toegevoegd waarin gebruikers, gebruikersgroepen en rechten getoond worden.

De Web-UI is weer verbeterd. Op basis van gebruikers ervaringen zijn diverse wijzigingen in de schermen en rapporten doorgevoerd.

Het e-mailen van formulieren naar klanten en leveranciers wordt steeds meer gebruikt. Aan deze formulieren kunt u nu een e-mail lay-out koppelen waarin database velden kunnen worden opgenomen. Naast het formulier kunt u de lay-out van de e-mail definiëren waardoor een persoonlijker e-mail mogelijk is.

Meer informatie

Voor meer informatie, zie de release notes in document 27.345.634.

Bron: Exact Support Blog

Exact Financials 7.22 in Controlled release

In april 2017 zal Exact Financials 7.22 in controlled release gaan.

In deze versie is naast bugfixing speciale aandacht besteed aan de activa module, overzichten ten behoeve van EDP-Auditing, een nieuwe email lay-out en verdere verbeteringen van de UX/UI en workspaces in de webversie.

In de activa module wordt om de aansluiting tussen de activa overzichten en de financiële administratie te verbeteren bij het hergroeperen de boekwaarde van een activum overgeboekt naar de nieuwe waarde. Ook kunt u bij het afstoten van een activum een proefverwerking opvragen zodat de financiële gevolgen van de verkoop van een activum inzichtelijk zijn voordat deze definitief wordt doorgevoerd.
In de activumstamgegevens kunt u een standaard levensduur vastleggen en diverse overzichten zijn naar aanleiding van klantensuggesties gewijzigd.

Ten behoeve van EDP-Auditing zijn overzichten van gebruikers per rol en per gebruikersgroep toegevoegd.

Tot nu toe was het email bericht wat met een formulier meegestuurd werd beperkt in te vullen. In versie 7.22 kunt u een email lay-out aanmaken en koppelen aan de PDF lay-out van bijvoorbeeld de factuur. U kunt in de email een aanhef definiëren maar ook informatie uit het formulier zoals het factuurnummer of het factuur bedrag.

In de Webversie van Exact financials zijn de workspaces uitgebreid met widgets en nieuwe standaard iconen. De overzichtelijkheid van de schermen verbeterd door menubalken samen te voegen. Gebruikers kunnen het scherm personaliseren door een foto of ander plaatje toe te voegen.

Meer details over versie 7.22 van Exact Financials kunt u vinden via de Startpagina Exact Financials 7.22 (documentnummer 27.165.400).

Bron: Exact Support Blog