Berichten

De stap ‘Fiatteren’ overslaan in Exact Globe Next

In verschillende modules van Exact Globe, zoals Factuur, Order, Voorraad, Inkoop, Projecten en Salaris, is er een optie om te fiatteren. Deze optie geeft u de mogelijkheid om bepaalde handeling die worden uitgevoerd door gebruiker A eerst goed te laten keuren (fiatteren) door gebruiker B. Hier wordt vaak gebruik van gemaakt in grotere organisaties.

Het is mogelijk om deze stap over te slaan, waardoor het niet meer verplicht is om de uitgevoerde handeling eerst te fiatteren voordat men verder kan gaan in het proces.

U kunt de optie ‘Fiatteren’ uitschakelen door naar [Systeem, Algemeen, Instellingen] te gaan. Kies vervolgens voor de instelling die u aan wilt passen, bijvoorbeeld ‘Salarisinstellingen’. Als hier een vinkje staat bij ‘Fiatteren’, betekent dit dat ‘Fiatteren’ een verplichte stap is. Dus om het fiatteren uit te schakelen, dient u het vinkje bij ‘Fiatteren’ te verwijderen en dan voor ‘Bewaren’ te kiezen. Herstart de programmatuur. Vervolgens is ‘Fiatteren’ geen verplichte stap meer.

Let op: Als u deze instelling uitschakelt terwijl er nog posten bij de stap ‘Fiatteren’ aanwezig zijn, dienen deze posten alsnog gefiatteerd te worden. Zodra er geheel nieuwe posten worden ingevoerd, zal de stap ‘Fiatteren’ niet meer verplicht zijn.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Direct een productieorder aanmaken met status “vrijgegeven”

Vanaf Exact Globe Next product update 407 is er een nieuwe functie toegevoegd: Kanban orders. Hiermee kan eenvoudig een productieorder worden aangemaakt met de status “vrijgegeven”

Veel bedrijven kennen andere processtappen voor complexe, klant-specifieke artikelen en voor standaard productie van bijvoorbeeld onderdelen. Deze laatste orders worden vaak met kanbans, of bakken of andere visuele middelen aangestuurd. In die situaties wil men de administratie minimaliseren en processtappen, zoals fiatteren, vrijgeven en printen, overslaan. Terwijl in het geval van meer complexe maakartikelen men juist wel gebruik wil maken van fiattering en/of plannen, documenten afdrukken, etc.

Vanaf product update 407 kunnen beide processen eenvoudig naast elkaar gebruikt worden. Via de functie Kanban ([Productie, Invoer, Productieorders] knop ‘Kanban’ ) kunt u eenvoudig een productieorder aanmaken, welke direct de status “vrijgegeven” krijgt. Hierdoor vermindert u het aantal administratieve handelingen en dus tijd.

Bron: Exact Support Blog

Voorkom ‘gaten’ bij verwijderen van een factuur

Het verwijderen van een factuur waaraan reeds een factuurnummer is toegekend kan zorgen voor ‘gaten’ in de factuurnummering. Met de factuurinstelling ‘Verwijderen facturen met factuurnummer’ kunt u aangeven of facturen met een factuurnummer verwijderd mogen worden.

De instelling heeft betrekking op verkoopfacturen (inclusief directe facturen, creditfacturen en POS facturen). Wanneer deze instelling is aangevinkt en de gebruiker beschikt over het functierecht ‘Facturen verwijderen’, dan mag deze gebruiker facturen verwijderen inclusief de facturen waaraan reeds een factuurnummer is toegekend.

Wanneer de optie is uitgevinkt en de gebruiker beschikt over het functierecht ‘Facturen verwijderen’, dan mag deze gebruiker alleen facturen verwijderen waaraan nog geen factuurnummer is toegekend. De knop ‘Verwijderen’ is dan niet actief in de volgende schermen:

  • [Factuur, Invoer, Facturen]
  • [Factuur, Invoer, Fiatteren]
  • [Factuur, Invoer, Directe facturen]

Facturen die definitief zijn afgedrukt kunnen nooit worden verwijderd ongeacht of deze instelling is aangevinkt.

Bron: Exact Support Blog

Fiattering terugdraaien in Exact Globe Next

Om onder andere te voorkomen dat het voor iedereen mogelijk is om betalingen te verwerken, kunt u werken met het fiatteren van betalingen. U kunt een betaling fiatteren via het menupad [Cash Flow, Betalingen, Fiatteren]. Als dit is gedaan, dan komt de betaling terecht bij [Cash Flow, Betalingen, Verwerken]. Vanuit dit menupad kunt u de betaling vervolgens verwerken.

Ongedaan maken
Het kan voorkomen dat u de betaling heeft gefiatteerd, maar dat u dit ongedaan wilt maken, zodat de boeking weer naar voren komt als ‘Te fiatteren’.

Dit kunt u als volgt doen:

  • Via [Cashflow, betalingen, fiatteren] het overzicht opvragen via de knop ‘Tonen’
  • Vervolgens hoeft u alleen een vinkje te zetten bij ‘Reeds gefiatteerd’.
  • Dan kunt u de post selecteren waarvan u de status terug wilt draaien en nogmaals klikken op ‘Fiatteren’
  • Vervolgens verschijnt de melding ‘Reeds gefiatteerd’. Kies hier voor de optie ‘Doorgaan’

Fiatteren

Wanneer u het scherm nu actualiseert via de knop ‘Actualiseren’, dan zult u zien dat de post verdwenen is uit dit overzicht (met het vinkje op ‘Reeds gefiatteerd’). Als u in dit scherm weer een vinkje zet bij ‘Te fiatteren’ en daarna kiest voor ‘Actualiseren’, dan is de post weer zichtbaar. Op deze manier kan een gefiatteerde post weer ter fiattering worden aangeboden.

Bron: Exact Support Blog