Voorkom ‘gaten’ bij verwijderen van een factuur

Het verwijderen van een factuur waaraan reeds een factuurnummer is toegekend kan zorgen voor ‘gaten’ in de factuurnummering. Met de factuurinstelling ‘Verwijderen facturen met factuurnummer’ kunt u aangeven of facturen met een factuurnummer verwijderd mogen worden.

De instelling heeft betrekking op verkoopfacturen (inclusief directe facturen, creditfacturen en POS facturen). Wanneer deze instelling is aangevinkt en de gebruiker beschikt over het functierecht ‘Facturen verwijderen’, dan mag deze gebruiker facturen verwijderen inclusief de facturen waaraan reeds een factuurnummer is toegekend.

Wanneer de optie is uitgevinkt en de gebruiker beschikt over het functierecht ‘Facturen verwijderen’, dan mag deze gebruiker alleen facturen verwijderen waaraan nog geen factuurnummer is toegekend. De knop ‘Verwijderen’ is dan niet actief in de volgende schermen:

  • [Factuur, Invoer, Facturen]
  • [Factuur, Invoer, Fiatteren]
  • [Factuur, Invoer, Directe facturen]

Facturen die definitief zijn afgedrukt kunnen nooit worden verwijderd ongeacht of deze instelling is aangevinkt.

Bron: Exact Support Blog