Berichten

De betaalmethode van een factuur wijzigen in Exact Globe Next

Wanneer u een factuur heeft aangemaakt die in eerste instantie als incasso verwerkt zou worden, maar achteraf handmatig betaald zal worden kunt u de betalingswijze als volgt wijzigen:

 • Ga naar [Financieel, Debiteuren, Kaarten] open de debiteurenkaart
 • Selecteer de desbetreffende factuur en klik onderin op ‘Details’

 • In dit venster ziet u de specificaties van de factuur en kunt u de ‘Methode’ wijzigen van ‘Incasso’ naar ‘Op krediet’. Dit veld is alleen te wijzigen als de boeking nog niet is afgeletterd.

Deze handeling is ook te verrichten voor andere betaalmethodes en tevens voor crediteuren.

Bron: Exact Support Blog

Hoe kan ik in Exact Globe het ‘Overzicht verwerkt’ nogmaals tonen?

In de Blog post ‘Hoe kan ik zien wie de betaling of incasso heeft verwerkt?’ heeft u al kunnen lezen over hoe u kunt zien welke gebruiker, welke bankbestanden aan heeft gemaakt via menupad [Cash flow, Betalingen, Aangemaakte bankbestanden]. Wat ook mogelijk is in dit menupad, is om het ‘Overzicht verwerkt’ nogmaals te tonen en af te drukken. Het voordeel van deze optie is, dat u de run niet helemaal terug hoeft te draaien en de run opnieuw dient te fiatteren en verwerken.

Samenvattingsinformatie
Het ‘Overzicht verwerkt’ komt normaal gesproken naar voren als een betaling wordt verwerkt via [Cash flow, Betalingen, Verwerken] als alle posten worden geselecteerd en er dan op de knop ‘ Verwerken’ wordt geklikt. Het overzicht toont samenvattingsinformatie over de aangemaakte run.  Zaken als het runnummer,  uw eigen bankrekeningnummer, het bestandenpad waar het bestand is opgeslagen en controlegetal worden getoond.

Opnieuw aanmaken
Het kan voorkomen dat u dit overzicht nogmaals af wilt drukken, bijvoorbeeld omdat er iets mis is gegaan bij de eerste keer afdrukken van het overzicht. Het opnieuw aanmaken kan gedaan worden via menu-pad [Cash flow, Betalingen, Aangemaakte bankbestanden]. Met de knop ‘Opnieuw aanmaken’, kunt u het betaalbestand nogmaals aanmaken. Als dit is gebeurd, dan wordt het ‘Overzicht verwerkt’ opnieuw getoond en kunt u dit afdrukken. Let er dan wel op dat het betaalbestand nogmaals is aangemaakt en de bestandsnaam op het overzicht nu iets anders is. Eventueel kunt u één van de dubbele betaalbestanden weer verwijderen in het aangegeven menu-pad.

Bron: Exact Support Blog

Hoe kan ik zien, in Exact Globe Next, wie de betaling of incasso heeft verwerkt?

Het kan handig zijn om te weten welke gebruiker, welk betaalbestand of incassobestand heeft aangemaakt in uw administratie.  Deze bankbestanden worden aangemaakt op het moment dat  de geselecteerde betalingen  of incasso’s worden verwerkt via [Cash flow, Betalingen, Verwerken], [Cash flow, Incasso’s, Incasso] of [Cash flow, Incasso’s, Incassobatch beheren].

Om te kunnen zien wie welk bestand heeft aangemaakt, kunt u het overzicht ‘Aangemaakte bankbestanden’ raadplegen.  Dit overzicht kunt u opvragen via menupad [Cash flow, Betalingen, Aangemaakte bankbestanden].

In de kolom ‘Verricht door’ kunt u zien wie de betalingsrun of incasso run heeft verwerkt. In de kolom ‘Datum’ ziet u de datum waarop het bestand is verwerkt en de kolom ‘Eigen rekening’ geeft aan welk betaalmiddel is gebruikt. Tevens heeft u de mogelijkheid om dit overzicht te exporteren naar Microsoft Excel via de knop ‘Exporteren’.

Een andere manier om te bekijken welke gebruiker welk proces heeft uitgevoerd, is via het overzicht ‘Verwerkt door’, wat te benaderen is via het menupad [Cash flow, Statistieken, Verwerkt door]. Als dit overzicht op wordt gevraagd, gegroepeerd op ‘Details’, dan kunt u de muis boven één van de processen links onder in het scherm houden. Vervolgens kunt u dan zien wie welke stap heeft uitgevoerd.

Bron: Exact Support Blog

Het afletteren van SEPA incasso batches in Exact Online

Als het goed is bent u inmiddels helemaal over op SEPA.
Met deze overgang is er het één en ander gewijzigd in Exact Online, met name het verrichten van incasso’s.

In de blogpost Hoe ga ik om met een geweigerde SEPA incasso? heeft u kunnen lezen wat er gebeurt als er een incasso geweigerd wordt en hoe u dit op kunt  lossen.

In deze blogpost zal ik u wat meer uitleg geven over het afletterproces van incassobatches.
Het is namelijk gebleken dat er nog wat onduidelijkheid is over wat er precies gebeurt op het moment dat er een incassobatch wordt aangemaakt.

Om een SEPA incasso te kunnen verrichten is er nu een grootboekrekening ‘Incasso batches af te letteren’ nodig.  Deze grootboekrekening kunt u instellen via [Administratienaam, Instellingen, (tabblad) Financieel, Grootboekrekeningen: Koppelingen].

Op het moment dat u een incasso vanuit Exact Online verricht, gebeurt er in principe nog helemaal niks met de openstaande posten.  De openstaande facturen blijven gewoon op de debiteuren rekening staan.

Wanneer er een incassobatch wordt aangemaakt (door de incasso’s te ‘verrichten’) wordt er en ID-nummer meegegeven aan de batch.

Zodra u het afschrift van uw bank via [Financieel, Bank, Importeren afschriften]  importeert, wordt aan de hand van dit ID (dat ook op het bankafschrift vermeld staat)herkend welke batch met openstaande facturen bij dit afschrift hoort.

Door deze herkenning worden het afschrift en de batch direct met elkaar afgeletterd op de grootboekrekening ‘Incasso batches af te letteren’, welke u eerder in uw instellingen heeft aangegeven.

Voor meer informatie over het verrichten van SEPA incasso’s, raad ik u aan het volgende Youtube filmpje te bekijken: http://exact.to/omcrm!

Bron: Exact Support Blog

Hoe ga ik om met een geweigerde SEPA incasso in Exact Online

Incasso batches die u indient bij de banken kunnen worden geweigerd vanwege onjuiste debiteurgegevens, zoals de verkeerde bank of de verkeerde bankrekening, ontoereikend saldo op de bankrekening etc.

In deze blog leggen we uit wat u in zo’n geval kunt doen om de aflettering ongedaan te maken en eventueel de incasso’s opnieuw klaar te zetten.

Aflettering
Als u de incasso batches verwerkt en een bankafschrift ontvangt waarop die transacties staan vermeld, dan zullen de bedragen van het incassobestand en het bankafschrift automatisch worden afgeletterd in Exact Online. Dit gebeurt op het moment dat u via [Bedrijfsnaam, Instellingen] een grootboekrekening heeft ingevuld bij Incasso batches af te letteren.

Een geweigerde incasso verschijnt in een afzonderlijk afschrift. Afletteren is hierbij niet direct mogelijk, voor het originele afschrift moet de aflettering eerst ongedaan gemaakt worden. Hier leest u hoe dit werkt:

1. Ga naar [Financieel, Bank, Afschriften af te handelen]. Controleer of de post op Debiteuren staat. Is dit niet het geval, klik dan achterin de regel op Bewerken en kies de juiste relatie. Klik op Bewaren.

2. Ga naar [Verkoop, Klanten, Openstaande posten]. Vul de relatie in en klik op Afletteren.

3. Kies voor tonen: Afgeletterd

4. Vink onder de kop Cash Flow het originele bankafschrift aan, u ziet nu dat de post waarmee deze afgeletterd is automatisch ook aangevinkt wordt.

5. Klik op Ongedaan maken.

6. Kies nu voor tonen: Niet afgeletterd.

7. Vink het originele afschrift aan en de geweigerde incasso, klik op Afletteren. De originele openstaande post wordt opnieuw geopend en is in overeenkomst met het ontvangen afschrift.
Incasso opnieuw verrichten

Als het de bedoeling is om de incasso alsnog te verrichten, dan dient u ze te heropenen.

1. Ga hiervoor naar [Financieel, Bank, Alle optie, Incasso selecteren].

2. Filter op Status: Betalingen onderweg. Vink de posten aan klik op Heropenen.

3. Filter nu op Status: Open om de incasso’s opnieuw te kunnen verrichten.

Mocht u verdere vragen hebben over dit proces dan horen we graag van u!

Bron: Exact Support Blog

Tip: SEPA service tool video’s

IBAN BIC service tool
Om uw stamgegevens geschikt te maken om te kunnen werken met SEPA betaalopdrachten en SEPA incasso opdrachten dient u de SEPA-gegevens op te geven bij uw eigen bankrekening(en) en de bankrekeningen van uw relaties. Naast het handmatig aanvullen van de bankrekening gegevens kunt u ook gebruik maken van de IBAN BIC service tool. Deze tool kunt u de bankrekening gegevens van uw relaties uit uw Exact Globe Next administratie exporteren. Het geëxporteerde bestand kunt u vervolgens versturen naar een instantie die het bestand aanvult met het IBAN en BIC-code. Het aangevulde bestand dat u terug ontvangt kunt u vervolgens via dezelfde tool weer importeren in uw administratie.

In onderstaande video wordt uitgelegd hoe u de bankrekening gegevens kunt aanvullen met de IBAN BIC service tool:

SEPA Incasso
Een van de meest uitdagende SEPA wijzigingen betreft de SEPA incasso. Er zijn een groot aantal wijzigingen die niet alleen betrekking hebben op de software maar ook op uw bedrijfsprocessen.

In onderstaande video wordt het proces voor het uitvoeren van een SEPA incasso behandeld:

Bron: Exact Support Blog

Verrichten van uw incasso’s met SEPA in Exact Online!

Exact Online biedt u vanaf 17 december de mogelijkheid om Europese incasso betalingen te doen wanneer u incasso betalingen wilt doen (indien u gebruik maakt van de bankieren module).
Op www.exact.nl/sepa kunt u een stappenplan vinden met acties die uitgevoerd moeten worden voordat dit mogelijk is. Zo dient u bij al uw relaties een IBAN + BIC nummer in te voeren. Verder dienen uw bankdagboeken goed ingericht te worden. Daarnaast zijn er nog drie aanpassingen nodig die we in deze blog bespreken, namelijk het invullen van het incassanten ID, machtigingen van relaties en het aanpassen van de lay-out.

Stamgegeven: Uw Incassant ID
Voordat u de Europese incasso betaalwijze kunt gebruiken dient u een contract te hebben afgesloten met uw bank. Uw bank zal een Incassant ID verschaffen. Dit incassant ID is een unieke code voor uw bedrijf voor een specifieke bank. Een voorbeeld van dit ID:

Land: Format:
België ‘BE’ + BTW nummer +
Nederland ‘NL’ + Kamer van Koophandel + 2

Een van de belangrijkste wijzigingen bij de introductie van Europese incasso is dat bedrijven nu de machtigingen in de eigen administraties dienen te bewaren. Eerder gebruikte uw bank deze machtiging op het moment dat u een incasso betalingsopdracht verzond. Uw Incassant ID kunt u invoeren via Algemeen > Administratie instellingen > Financieel.

Machtigingen bij de relaties invoeren
Op uw relatiekaarten kunt u Machtigingen invoeren. Open hiervoor een relatie via [Verkoop, Klanten, Onderhoud] en ga naar de tab Algemeen. Hier ziet u het kopje Machtigingen en kunt u kiezen voor Nieuwe toevoegen.

In dit scherm vult u de volgende gegevens in:

 • Nummer machtiging
  Een unieke code die wordt gebruikt voor uw interne administratie.
 • Type
  Het type machtiging. Er zijn verschillende typen machtigingen beschikbaar zoals Standaard Europese Incasso en Zakelijke Europese Incasso. Afhankelijk van de situatie kunt u een ander type machtiging nodig hebben om een opdracht voor een incasso betaling uit te voeren.
 • Soort betaling
  Dit veld bevat het soort betaling waarvoor u toestemming hebt met de machtiging.
 • Bankrekening
  De bankrekening van de klant waarvan u gaat incasseren.
 • Status
  De status van de machtiging.
 • Ondertekende document
  Het ondertekende document waarin uw klant toestemming geeft om geld te incasseren van de bankrekening.

Via [Financieel, Bank, Alle opties , SEPA Incasso] kunt u een overzicht zien van alle Machtigingen. Mocht het bij u om veel Machtigingen gaan, dan is het goed om te weten dat ze ook geïmporteerd kunnen worden met behulp van XML of CSV.

Dit kunt u doen via [Administratienaam, Import/Export, Methode] en vervolgens kiest u Import achter het onderwerp Machtigingen.

Lay-out
Volgens de nieuwe wetgeving dient u uw klanten 14 dagen voor de uitvoering van een incasso te informeren.

In de meeste gevallen zal de verkoopfactuur lay-out de incasso datum specificeren. Om die reden raden we aan om een tekstveld met een pre-notificatie tekst op uw lay-out te plaatsen. Hieronder een voorbeeld:

Het bedrag van deze factuur van 150,00 zal worden geïncasseerd van uw rekening12.345.678 op of na 3 januari 2013. U dient ervoor te zorgen dat de rekening voldoende tegoed heeft.

Open de lay-out via [Administratienaam, Stamgegevens, Lay-outs, Onderhoud]. Een tekstveld voegt u toe door te klikken op de knop Toevoegen, kies dan voor Tekst (Label).
Er wordt nu een blok toegevoegd waarin die tekst Bewerken staat. Klik op de knop Bewerken. Nu kunt u vrij typen in dit veld en ook klikken op de knop Velden.
Op die manier kunt u ook velden toevoegen die bijvoorbeeld verwijzen naar de factuurdatum (de dikgedrukte tekst uit bovenstaand voorbeeld).

Verrichten van incasso’s
Op het moment dat dit alles geregeld is kunt u incasso’s gaan verrichten met Exact Online. De eerste stap hierin is dat u boekingen/facturen aanmaakt met een betalingsconditie die als Betalingswijze Incasso heeft. Deze boekingen komen terecht in het scherm [Financieel, Bank, Alle opties, Betalingen, Incasso selecteren].
Hier kunt u uw incasso betalingen aanvinken, kies vervolgens voor Verrichten.
Afhankelijk van met welke bank u werkt, en of incasso’s daarmee automatisch verricht kunnen worden kunt u nu het incasso bestand downloaden of u vindt deze direct terug in uw internetbankieren omgeving.

Hier kunnen de incasso’s goedgekeurd worden goedgekeurd zodat ze verricht kunnen worden.

Voor meer uitleg verwijzen we u graag naar onze youtube video: http://exact.to/omcrm
Bij verdere vragen over dit proces horen we graag van u!

Bron: Exact Support Blog

Exact Globe verbeteringen in de incasso functionaliteit

Voor SEPA incasso zijn er een groot aantal wijzigingen die niet alleen betrekking hebben op de software maar ook op uw bedrijfsprocessen.

Met SEPA incasso kunt u als incassant binnen het Europese SEPA gebied incasso’s in euro uitvoeren op éénmalige of terugkerende basis. Met de introductie van SEPA incasso in 2009 zijn verantwoordelijkheden voor de incassant toegenomen en waardoor de processen geherstructureerd moeten worden en er aanvullende procedures moeten worden toegevoegd. In veel landen zal de implementatie van SEPA incasso groter zijn dan de migratie naar SEPA betalingen.

Bij SEPA incasso dient de incassant de oorspronkelijke machtiging op te slaan, te digitaliseren en machtigings informatie mee te sturen bij iedere incasso opdracht. Verder dient er een vooraankondiging verstuurd te worden voordat een debiteur wordt geïncasseerd. In de meeste Europese landen is het mogelijk om de bestaande machtigingen gebruiken wanneer er wordt gemigreerd naar de Core versie, ook al zijn er voor de migratie naar SEPA wijzigingen noodzakelijk. Tevens dient er additionele informatie te worden toegevoegd. Voor de B2B versie zijn nieuwe incassomachtigingen noodzakelijk.

Er zijn twee aparte versie voor SEPA incasso:

SEPA Direct Debit Core (ook bekend als Standaard)
Deze versie wordt gebruikt voor incasso’s van consumenten en bedrijven. De debiteur kan de incasso tot 8 weken na de incassodatum laten storneren.

SEPA Direct Debit Business-to-Business (B2B):
Deze versie wordt gebruikt voor incasso’s van bedrijven aan bedrijven. Er is geen storno mogelijk en het controle proces voor de machtigingen is strikter.

Exact heeft de SEPA incasso functionaliteit in 2010 geïntroduceerd in product update 400 van Exact Globe Next. De functionaliteit was eerst alleen beschikbaar voor klanten met banken in Nederland, België, Duits of Oostenrijk. Vanaf product update 406 is de functionaliteit uitgebreid voor de andere SEPA landen. De incasso functionaliteit is tevens verbeterd op basis van feedback van onze klanten. Bij het implementeren van deze verbeteringen heeft Exact klanten actief betrokken in het ontwikkelproces met als doel te voldoen aan de meest kritische eisen op een voor klanten zo prettig mogelijke manier.

Meer informatie over de meest recente verbeteringen in de incasso functionaliteit kunt u hierlezen.

Exact wil nog verdere verbeteringen doorvoeren in de SEPA functionaliteit. Op dit blog zult u geïnformeerd worden over nieuwe wijzigingen.

Bron: Exact Support Blog

Hoe verzamel ik een betaling? Hoe wijzig ik een betaling? Exact Online

In de blogpost ‘Meest gestelde vragen over het verrichten van betalingen‘ heeft u al meer kunnen lezen over het verrichten van betalingen en de vragen die daarbij naar voren kunnen komen. Ter aanvulling hebben we deze keer nog twee veel gestelde vragen hieronder weergegeven.

Het scherm Betalingen opent u via [Financieel, Bank, Betalingen selecteren].

Hoe verzamel ik een betaling?
Met de knop Verzamelen kunt u de betalingstermijn, de betalingsdatum, de betaalwijze, de betalingsreferentie, en de bankrekening van de verschillende betalingen aan één relatie, aan elkaar gelijk zetten. Hierdoor kunnen de verschillende betalingen met dezelfde betalingsconditie in één keer betaald worden. Dit kunt u doen door meerdere betalingen van dezelfde relatie aan te vinken en te klikken op ‘Verzamelen’. In het scherm ‘Betalingen selecteren’ staat vervolgens boven die betaling (vet gedrukt) het woord ‘Verzamelbetaling’.

U ziet dat er een betalingsreferentie automatisch is ingevuld. Als deze referentie wordt weggehaald dan wordt de verzameling weer ongedaan gemaakt.

De knop Verzamelen is grijs als de posten die zijn aangevinkt niet van dezelfde relatie zijn en/of als de betalingen niet de status Open hebben maar bijvoorbeeld geselecteerd. In dat geval kunt u ze eerst aanvinken en heropenen, en vervolgens Verzamelen.

Deze betaling moest toch een incasso zijn, hoe wijzig ik dat?
Of een betaling naar voren komt in het scherm Betalingen of Incasso wordt bepaald door de Betalingswijze in de Betalingsconditie. Als u in het scherm Betalingen een incasso ziet staan dan kunt u doorklikken op de betalingsdatum. Vervolgens kunt u de Methode aanpassen naar Incasso.

Betalingen_5

Voor meerdere betalingen tegelijk is dit weer mogelijk met de knop Toekennen.

We hopen dat u aan de hand van deze informatie nog gemakkelijker uw betaling kunt verrichten. Mocht u nog vragen hebben dan horen we graag van u!

Bron: Exact Support Blog

SEPA en incasso, hoe werkt dat?

Met de komst van SEPA gaat er ook wat veranderen voor de huidige incassoregeling. De SEPA Direct Debit, de Europese incasso, vervangt de huidige incasso. Er zijn twee varianten: de standaard Europese incasso (Core) en de Zakelijke incasso (B2B). Dit betekent verschillende rechten en plichten voor u en uw debiteuren. Voor meer informatie over deze rechten en plichten kunt u deze website bekijken.

Hoe werkt de incasso met SEPA?
Het proces voor SEPA incasso-opdrachten wijkt af van het proces van niet-SEPA incasso-opdrachten. De afwijkende stappen worden hieronder in het cursief weergegeven:

 • De incassant biedt een machtiging aan voor de Europese incasso aan de debiteur.
 • De debiteur ondertekent deze machtiging en stuurt deze terug naar de incassant.
 • De incassant archiveert de machtiging en legt deze elektronisch vast bij het onderhoud van de debiteur.
 • In het geval van B2B stuurt de debiteur tevens een kopie van de ondertekende machtiging naar zijn eigen bank. De bank legt de gegevens vast en valideert elke incasso tegen deze gegevens.
 • De incassant stuurt een pre-notificatie (om te informeren dat er geïncasseerd gaat worden) naar de debiteur. 
 • De incassant stuurt de incasso-opdracht naar de bank (het verwerken van de incasso-opdracht).
 • De bank van de incassant ontvangt de incasso-opdracht en stuurt deze naar de bank van de debiteur.
 • In het geval van B2B worden de gegevens van de incasso-opdracht vergeleken met die van de kopie van de ondertekende machtiging.
 • Het geïncasseerde bedrag wordt afgeschreven van de bankrekening van de debiteur.
 • Het geïncasseerde bedrag wordt bijgeschreven op de bankrekening van de incassant.

Meer informatie
Voor meer informatie over SEPA kunt u onze speciale pagina bekijken of raadpleeg onze andere SEPA berichten op het blog.

Bron: Exact Support Blog