Berichten

Gebruik maken van de verbeterde zoekfunctie in Exact Synergy

Met de doorlopende verbeteringen met betrekking tot de user interface, zijn er de laatste product updates ook verbeteringen doorgevoerd omtrent de zoekfunctie. De optie Alle in het zoekmenu boven in het scherm biedt u de mogelijkheid om snel te zoeken naar de beschikbare entiteiten in het drop-down menu. Vanaf Product Update 258 is dit van toepassing op de volgende entiteiten: Medewerkers, Relaties, Documenten, Artikelen, Projecten en Verzoeken.

esnl1

De zoekresultaten kunnen worden weergegeven in twee weergaven: uitgebreid en compact. De uitgebreide weergave toont details van ieder resultaat en biedt u de mogelijkheid om bepaalde acties uit te voeren. De compacte weergave toont minder details, waardoor u in één keer meer resultaten ziet ten opzichte van de uitgebreide weergave.

In het linkerpaneel kunt u de zoekresultaten filteren op basis van de geselecteerde entiteit. Standaard is Alle resultaten geselecteerd wanneer u bij het zoeken de optie Alle heeft gebruikt.

esnl2

Op dit moment is deze functie alléén beschikbaar voor klanten die deelnemen aan het controlled release traject voor deze oplossing.

Aan de slag met deze verbetering? Stuur dan een e-mail naar: productreadiness@exact.com.

Voor meer informatie, zie  Verbeteringen met betrekking tot de zoekfunctie en Verbetering met betrekking tot de zoekoptie ‘Alle’.

Meer informatie over het Controlled Release traject kunt u vinden in dit document.

Bron: Exact Support Blog

Binnen Exact Online relatie classificaties: nu meerdere hoofdclassificaties mogelijk!

Wanneer u erg veel relaties in Exact Online heeft staan, is het raadzaam om uw relaties te classificeren, zodat u een beter overzicht heeft.

Tot voorkort was er maar één classificatiesoort mogelijk, waar u verschillende subclassificaties onder kon hangen. Inmiddels kunt u acht hoofdclassificaties aanmaken, welke u alle acht weer kunt onderverdelen in (een onbeperkt aantal) subclassificaties.

Deze classificaties kunt u aanmaken in uw stamgegevens via [Administratienaam, Stamgegevens, Relaties, Classificaties].

Door op een classificatie te klikken, kunt u de omschrijving wijzigen en subclassificaties toevoegen.

Wanneer u hiermee klaar bent, kiest u voor ‘Bewaren’. In onderstaand voorbeeld ziet u dat de omschrijving van de eerste twee classificaties is gewijzigd. Uiteraard kunt u alle acht classificaties op deze manier inrichten.

Wanneer alle classificaties correct zijn ingericht, kunt u deze aan uw relaties koppelen. U gaat hiervoor naar [Verkoop, Klanten, Onderhoud] (of natuurlijk [Inkoop, Leveranciers, Onderhoud], en klikt op de naam van de relatie om de relatiekaart te openen. Vervolgens kiest u voor ‘Bewerken’. U kunt nu helemaal naar beneden scrollen, tot aan het kopje ‘Classification’. Als het goed is ziet u hier nu alleen de classificaties staan, waaronder u een subclassificatie heeft gehangen. De betreffende subclassificatie voor deze relatie kunt u hier selecteren.

Als u hier geen classificatie(s) heeft staan, kan het óf zijn dat er geen subclassificaties onder hangen, óf u dient dit veld nog toe te voegen via het gereedschaps-icoon (Aanpassen) rechts bovenin.

Nadat alle betreffende relaties voorzien zijn van een classificatie, is het mogelijk om bij het zoeken van uw relaties op classificatie te filteren. U gaat hiervoor bijvoorbeeld naar [Verkoop, Klanten, Onderhoud]. Hier kunt u rechts bovenin op het gereedschaps-icoon, en vervolgens op ‘Aanpassen’, klikken. Onder het tabblad ‘Filters’ kunt u het vakje voor ‘Relatieclassificaties’ aanvinken om alle classificaties te selecteren. Hierna kiest u voor ‘Bewaren’. U kunt nu in het veld van de betreffende classificatie de juiste subclassificatie selecteren en ‘Actualiseren’.

In onderstaand voorbeeld ziet u uitsluitend de relaties die aan de subclassificatie ‘Landbouw’ gekoppeld zijn.

Dit overzicht kunt u eventueel afdrukken of exporteren naar Excel (tevens via het gereedschaps-icoon). Op deze manier hopen we u een handvat te bieden om een beter onderscheid te kunnen maken in uw relaties.

Bron: Exact Support Blog

De relatiebeheerder aanpassen binnen Exact Synergy Enterprise

Er zijn situaties mogelijk waarin het nodig kan zijn om de gegevens van meerdere relaties te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er een nieuwe relatiebeheerder is en u een grote groep klanten wilt koppelen aan deze nieuwe relatiebeheerder.

In plaats van het afzonderlijk aanpassen van de relatiebeheerder bij iedere relatie kunt u dit ook in één keer doen.

Allereerst maakt u een selectie op de relaties waarvan u de relatiebeheer wilt aanpassen. Dit kunt u doen via [Klanten, Overzichten, Relaties, Zoeken]. U maakt hier een selectie en klikt op ‘Tonen’.

Alle relaties die aan de selectie criteria voldoen worden getoond. Om voor deze relaties de relatiebeheer te wijzigen klikt u op ‘Relaties bijwerken’.

In dit scherm kunt u bij ‘Relatiebeheerder’ de nieuwe relatiebeheerder koppelen. Wanneer u tevens de relatiebeheerder van de contactpersonen van de geselecteerde relaties wilt wijzigen geeft u de nieuwe relatiebeheerder ook op in de sectie ‘Contactpersoon’. Let er hierbij op dat u tevens aangeeft voor welke contactpersonen u de relatiebeheerder wilt aanpassen.

Vervolgens klikt u op de ‘Bewaren’ en dan op ‘Ja’ om een taak aan te maken om de relaties bij te werken. Deze taak is te vinden in het menupad [HRM, Overzichten, Diversen, Log: Mail merge]. Deze taak zal dan automatisch worden verwerkt door de background job SysHrMail. Meer over deze background job kunt u lezen in document 16.169.213.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Synergy Enterprise een relatie zoeken op basis van het btw-nummer

In het ‘Relaties zoeken’ scherm kunt u een relatie zoeken op basis van verschillende kenmerken. Dit kan de naam of een deel van de naam zijn, maar bijvoorbeeld ook op telefoonnummer of postcode.

Wanneer u alleen over het btw-nummer van de relatie beschikt kan het wenselijk zijn om te zoeken op het btw-nummer van de relatie.

Het btw-nummer wordt standaard niet weergegeven in het zoeken scherm. Om te zoeken op btw-nummer kunt u het volgende doen:

  • Open het ‘Relaties zoeken’ scherm via [Klanten, Overzichten, Relaties, Zoeken]
  • Klik rechtsboven in het scherm op ‘Aanpassen’
  • Selecteer in de sectie ‘Financieel’ het veld ‘btw-nummer’
  • Klik op ‘Bewaren’

In het ‘Relaties zoeken’ scherm kunt u nu het btw-nummer opgeven om te zoeken op basis van het btw-nummer.

btwnummer

Bron: Exact Support Blog

Houdt in Exact Online het overzicht: classificeer uw relaties!

Op het moment dat uw bedrijf groeit of al een gevestigde naam is, dan krijgt u er waarschijnlijk steeds meer klanten en/of leveranciers bij. Het overzicht houden wordt dan steeds lastiger. In deze blogpost bespreken we een optie om relaties te classificeren.

Classificaties
Op de relatiekaart kunt u bij een relatie een classificatie koppelen. Ga hiervoor naar [Verkoop, Klanten, Onderhoud] of [Inkoop, Leveranciers, Onderhoud] en klik op een relatie door. Kies daarna voor Bewerken. U ziet nu de volgende optie onder het kopje Marketing.

Classificatie

Als u deze optie niet ziet dan kunt u op het gereedschap rechtsboven klikken, kies dan voor Aanpassen. Zet een vinkje bij Classificatie (en eventueel bij Marketing) en kies voor Bewaren. Als u het filter voor Classificatie heeft dan kunt u klikken op het vergrootglas om een classificatie te koppelen aan de relatie.

classificatie

Classificaties aanmaken

De classificaties kunt u zelf aanmaken. In het voorbeeld ziet u bijvoorbeeld ‘Nieuwsbrief’ waarmee u aan kunt geven dat deze klant een nieuwsbrief wil ontvangen. U zou echter ook classificaties aan kunnen maken zoals de branche of de bedrijfsgrootte.

De classificaties maakt u aan via [Administratienaam, Stamgegevens, Relaties, Classificaties]. Kies daar voor Nieuw, vervolgens ziet u dit scherm:

Classificatie

U kunt nu een code en een omschrijving aan de classificatie meegeven, beide velden zijn verplicht.

Filteren
Nadat u classificaties heeft aangemaakt en deze aan relaties heeft gekoppeld, kunt u filteren op deze classificatie. Dat kan in meerdere schermen, bijvoorbeeld in [Verkoop, Klanten, Onderhoud].

In dit scherm kunt u ook weer klikken op het gereedschapsicoon en vervolgens op Aanpassen. Nu kunt u op het tabblad Filters een vinkje zetten bij Classificatie. Ook kunt u op het tabblad Kolommen de kolom Classificatie toevoegen door er dubbel op te klikken. Nadat u kiest voor Bewaren ziet de kolom er als volgt uit:

Classificatie

Daarnaast kunt u nu bovenin het scherm ook filteren op één specifieke classificatie, zoals E-mail:

Classificatie

Dit overzicht kunt u vervolgens via het gereedschap icoon exporteren naar Excel, of afdrukken. Op deze manier hopen we u een handvat te bieden om onderscheid te maken in uw relaties.

Bron: Exact Support Blog

Exact Synergy Word Merge tricks

Exact Synergy offers the possibility the send (bulk)-emails and -letters. This has been possible for years already, but last year this mechanism was completely renewed. This new Word Merge is by default activated for new customers. Customers already using Synergy for over a year can also benefit from these new possibilities. Switching to this new mechanism is quite straighforward and the benefits are great. For more information go to this video or this blog post.

With the new Word Merge, letter- and email-templates can be made in MS Word. In MS Word, the template creator selects which schema to use, where a schema is nothing more than a group of merge fields. Merge fields from the selected template(s) can be dragged into the MS Word template. At the moment a user is creating a letter or sending an email to a customer or colleague, these merge fields will be filled with the correct corresponding data.

Exact delivers a huge set of merge fields by default which are stored in one big schema. Administrators can create their own schemas with their own set of merge fields. He can use default merge fields or add new merge fields to this schema: field that were not delivered by default. How this works, is described in the example below. Credits for this example go to my colleagues Sanja Djuretic and Mahyar Shojaeifar.

A real life example

In this example we will extend a schema used to create a Word Merge template for this scenario: For the request type “I Need” a “TextFreeField4″ is linked to the item. In this example an item with a code 80003 and description Flowers is selected in specific request, as shown in the following screenshot.1picture

 
When the WordMerge template for the letter from Request is created using Exact General schema then mapping TextFreeField4 to the content control in template document will result in showing item code, here 80003, in the final letter. 2picture

– If user wants to show description of the TextFreeField4, in this example Flowers, than it is necessary to extend the schema used for xml mapping by means of adding new metadata and creating new schema related to the new metadata.

One can get new metadata, here item description of the “TextFreeField4″ (“freetextfield_04″ DB name), in 2 different ways:
• By sub query:
<Field name=”ItemDescFromTextFreeField4″ sql=”(SELECT Description FROM Items WHERE ItemCode = {0}.freetextfield_04)” />
• By using join:
<Join name=”ItemFromTextFreeField4″ lookUpEntity=”Items” lookUpJoinType=”left” fieldName=”freetextfield_04″ lookUpKey=”Code”  />

Note that using join it is possible to get more information from the Item while sub query returns only one value, description in here.

-Following section shows the content of new metadata file and schema and explains how and where to save these files.
These files should be created and saved according to the naming conventions and in the folders as described in the document How to: Extending Word Merge schemas

1.Save following metadata as “MailMergeTags.Req.xml” file in the “xml” folder of the Synergy “Exact WordMerge Integrator” installation:

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<eExact>
<Entities>
<Entity name=”Request”>
<Fields>
<Field name=”ItemDescFromTextFreeField4″ sql=”(SELECT Description FROM Items WHERE ItemCode = {0}.freetextfield_04)” />
</Fields>
<Joins>
<Join name=”ItemFromTextFreeField4″ lookUpEntity=”Items” lookUpJoinType=”left” fieldName=”freetextfield_04″ lookUpKey=”Code”  />
</Joins>
</Entity>
</Entities>
</eExact>

2.Save following text as “Req.Schema.xml“. You can save it in the same folder as the above metadata file is saved.

<eExact  xmlns=”Exact extended Request schema”>
<Request>
<ItemDescFromTextFreeField4>Description of item, stored in request free text field no.4</ItemDescFromTextFreeField4>
<ItemFromTextFreeField4>
<AssortmentCode>AssortmentCode</AssortmentCode>
<Description>Description</Description>
<IsSerialNumberItem>IsSerialNumberItem</IsSerialNumberItem>
<LongDescription>LongDescription</LongDescription>
<NetWeight>NetWeight</NetWeight>
<Picture>Picture</Picture>
<StatisticalNumber>StatisticalNumber</StatisticalNumber>
</ItemFromTextFreeField4>
</Request>
</eExact>

3.Upload new schema to the Synergy – click on the Documents menu in the Word Merge section on the Schemas and select New Schema. Choose Request as a group.
Note: It is not necessary to upload new schema to Synergy before you use it to create the Word Merge template but in case that you want to share it with other users we recommend the upload.

-Next step is to update the existing Word document used for Request letter template with the free field description field from the new schema.
This can be achieved by adding new schema in the Xml Mapping pane – add new Custom XML Part –  and then adding new description field to the template document as shown below.
Save and upload this document template to Synergy and you are ready to use it!

The letter created from the Request using latest template (created with the field from extended schema) will contain description for the item selected in related TextFreeField4. 3picture

Our customers and partner can go to this document in the customer portal, where attached is a simple app Word2SQLApp which gets the template, extracts used tags and output final SQL; it can help to understand how template will behave during merge process.

Furthermore, attached here are extended metadata file, schema and template used as examples in this document.

Bron: Exact Product Blog

Gegevens van meerdere relaties in één keer aanpassen

Met de module E-CRM kunt u selecties maken op bepaalde groepen relaties en tevens kunt u snel de stamgegevens van meerdere relaties en/of contactpersonen in één keer aanpassen.

Zo kunt u bijvoorbeeld alle klanten die in het afgelopen jaar een order hebben geplaatst selecteren. Via het menu [CRM, Processen, Selecties/Acties] Selecteert u bij ‘Beeld’ de optie ‘Relaties’, vervolgens kunt u bij de relatie-filter aangeven dat u alleen actieve klanten wilt tonen. Verder geeft u in de filter aan dat u een selectie wilt maken op orders die zijn aangemaakt tussen 1/1/2013 en 01/05/2013.

Selecteren

Gegevens wijzigen
Naast deze opties zijn er meerdere filtermogelijkheden, maar voor dit voorbeeld laten we het bij deze. Nadat u de gewenste criteria heeft opgegeven keert u terug naar het selecties/acties scherm waar nu alle relaties die aan de opgegeven criteria voldoen, worden getoond. Hier worden nu dus alle actieve debiteuren die tussen 1/1/2013 en 1/5/2013 een order hebben geplaatst, getoond. Met de knop ‘Alles selecteren’, selecteert u daarna alle relaties die worden getoond. Bij de relaties die u heeft geselecteerd wilt u bijvoorbeeld de classificatie aanpassen naar café ‘CAF’. Met de knop ‘Bijwerken’ opent u het scherm waarin u aan kunt geven welke gegevens u wilt wijzigen. In dit geval wilt u alleen de ‘Classificatie’ aanpassen, en selecteert u bij ‘Classificatie’ de optie ‘CAF’. Bij het drukken op ‘Start’ wordt de classificatie voor deze relaties aangepast.

Mocht het voorkomen dat u per ongeluk de verkeerde gegevens heeft aangepast dan kunt u dat altijd ongedaan maken. Via het menu [CRM, Relaties, Wijzigingen relaties fiatteren] kunt u de wijzigingen die bij de relaties zijn aangebracht terugvinden.

Selecteren

U kunt hier de wijzigingen die u ongedaan wilt maken, markeren. Vervolgens kunt u met de knop ‘Afkeuren’ de wijzigingen terugdraaien.

Bron: Exact Support Blog