Berichten

Een link naar een anker in een ander document binnen Exact Synergy Enterprise

In de blogpost Link naar een andere plek in een document heeft u kunnen lezen hoe u een link kunt toevoegen naar een naar een andere plek in het document. Het kan echter voorkomen dat u vanuit een document wilt linken naar een bepaalde plek in een andere document. In deze blogpost kunt u lezen hoe u dat kunt doen.

In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat u al een document heeft aangemaakt met ankers. Als voorbeeld gebruiken we het document uit de vorige blogpost. Dit document bevat 3 ankers. Vanuit een nieuw document willen we linken naar het derde anker ‘Paragraaf 3′.

  • In het nieuwe document selecteert u de tekst van waaruit u de link wilt toevoegen.
  • Vervolgens selecteert u in de menubalk .

  • U selecteert het documentnummer van het document met de ankers. Nu wordt er een link toegevoegd naar het betreffende document.
  • We willen echter niet naar het document zelf linken, maar naar een specifieke plek in het document. Om dit te doen selecteert u nogmaals de tekst van waaruit u de link wilt toevoegen.
  • Ditmaal klikt u in de menubalk op .
  • Het hyperlink scherm wordt geopend. De Url is reeds gevuld omdat u link naar het document zelf reeds heeft toegevoegd.
  • Ga helemaal naar het einde van de url en voeg een # met de naam van het anker toe. In dit voorbeeld betreft het het anker met de naam ‘Paragraaf3′ dus voegt u toe: #Paragraaf3
  • Wanneer u zou willen linken naar paragraaf 2 voegt u toe: #Paragraaf2
  • Bewaar het document.
  • Wanneer u nu in het document op de link klikt wordt het andere document geopend op de plek waar het anker met de naam ‘Paragraaf3′ zich bevindt.

Bron: Exact Support Blog

Binnen Exact Synergy Enterprise favorieten gebruiken

In Exact Synergy Enterprise is het mogelijk om overzichten en documenten die u vaak nodig heeft, toe te voegen aan uw favorieten. Op deze manier bent u in staat om op een later tijdstip snel en makkelijk de gewenste informatie op te vragen.

Zodra u iets vanuit Exact Synergy Enterprise wilt toevoegen aan uw favorieten, kunt u de  knop rechts bovenin uw scherm gebruiken. Nadat u op deze knop heeft geklikt, verschijnt onderstaande scherm.

De omschrijving en de URL worden automatisch gevuld. Indien gewenst kunt u de omschrijving aanpassen. Bij ‘Categorie’ kunt u een categorie selecteren waaronder u de favoriet wilt opslaan. Wanneer u de favoriet onder een nieuwe categorie wilt opslaan kunt u bij ‘Categorie – Nieuw’ de naam van de nieuwe categorie opgeven. De favoriet wordt dan in die nieuwe categorie opgeslagen. Deze nieuwe categorie is bij het opslaan van een andere favoriet daarna ook beschikbaar bij het veld ‘Categorie’.

Deze functionaliteit kan ook gebruikt worden voor verwijzingen naar andere websites. U kunt achter de URL immers zelf invullen wat u wilt.

Om de opgeslagen favorieten te raadplegen klikt u boven in het menu op ‘Favorieten’.

Bron: Exact Support Blog