Een link naar een anker in een ander document binnen Exact Synergy Enterprise

In de blogpost Link naar een andere plek in een document heeft u kunnen lezen hoe u een link kunt toevoegen naar een naar een andere plek in het document. Het kan echter voorkomen dat u vanuit een document wilt linken naar een bepaalde plek in een andere document. In deze blogpost kunt u lezen hoe u dat kunt doen.

In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat u al een document heeft aangemaakt met ankers. Als voorbeeld gebruiken we het document uit de vorige blogpost. Dit document bevat 3 ankers. Vanuit een nieuw document willen we linken naar het derde anker ‘Paragraaf 3′.

  • In het nieuwe document selecteert u de tekst van waaruit u de link wilt toevoegen.
  • Vervolgens selecteert u in de menubalk .

  • U selecteert het documentnummer van het document met de ankers. Nu wordt er een link toegevoegd naar het betreffende document.
  • We willen echter niet naar het document zelf linken, maar naar een specifieke plek in het document. Om dit te doen selecteert u nogmaals de tekst van waaruit u de link wilt toevoegen.
  • Ditmaal klikt u in de menubalk op .
  • Het hyperlink scherm wordt geopend. De Url is reeds gevuld omdat u link naar het document zelf reeds heeft toegevoegd.
  • Ga helemaal naar het einde van de url en voeg een # met de naam van het anker toe. In dit voorbeeld betreft het het anker met de naam ‘Paragraaf3′ dus voegt u toe: #Paragraaf3
  • Wanneer u zou willen linken naar paragraaf 2 voegt u toe: #Paragraaf2
  • Bewaar het document.
  • Wanneer u nu in het document op de link klikt wordt het andere document geopend op de plek waar het anker met de naam ‘Paragraaf3′ zich bevindt.

Bron: Exact Support Blog