Hoe voorkom ik in ElvyWEB dat doorgestuurde taken nogmaals worden doorgestuurd?

Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf versie 1.1600. Welke versie heb ik?

Standaard is het binnen ElvyWEB om een doorgestuurde taak nogmaals door te sturen. Hierdoor kan verwarring ontstaan tijdens het daadwerkelijk fiatteren van de factuur. U kunt dit voorkomen door in ElvyWEB de mogelijkheid om doorgestuurde taken door te sturen uit te schakelen.

Hiervoor gaat u naar ‘Beheer’ in ElvyWEB:

doorsturen-1

Vervolgens activeert u de optie ‘Doorgestuurde taak niet doorsturen’ op het tabblad ‘Geavanceerd’:

doorsturen-2

Bron: info.elvy.nl

De stap ‘Fiatteren’ overslaan in Exact Globe Next

In verschillende modules van Exact Globe, zoals Factuur, Order, Voorraad, Inkoop, Projecten en Salaris, is er een optie om te fiatteren. Deze optie geeft u de mogelijkheid om bepaalde handeling die worden uitgevoerd door gebruiker A eerst goed te laten keuren (fiatteren) door gebruiker B. Hier wordt vaak gebruik van gemaakt in grotere organisaties.

Het is mogelijk om deze stap over te slaan, waardoor het niet meer verplicht is om de uitgevoerde handeling eerst te fiatteren voordat men verder kan gaan in het proces.

U kunt de optie ‘Fiatteren’ uitschakelen door naar [Systeem, Algemeen, Instellingen] te gaan. Kies vervolgens voor de instelling die u aan wilt passen, bijvoorbeeld ‘Salarisinstellingen’. Als hier een vinkje staat bij ‘Fiatteren’, betekent dit dat ‘Fiatteren’ een verplichte stap is. Dus om het fiatteren uit te schakelen, dient u het vinkje bij ‘Fiatteren’ te verwijderen en dan voor ‘Bewaren’ te kiezen. Herstart de programmatuur. Vervolgens is ‘Fiatteren’ geen verplichte stap meer.

Let op: Als u deze instelling uitschakelt terwijl er nog posten bij de stap ‘Fiatteren’ aanwezig zijn, dienen deze posten alsnog gefiatteerd te worden. Zodra er geheel nieuwe posten worden ingevoerd, zal de stap ‘Fiatteren’ niet meer verplicht zijn.

Bron: Exact Support Blog

Bulk-Acties uitvoeren in Exact Synergy Enterprise

In uw werkstroom vindt u een overzicht van verzoeken waarvoor een actie wordt verwacht van u.

Afhankelijk van het soort verzoek en de fase waarin het verzoek zich bevindt, kunt u het verzoek aanvullen en vervolgens goedkeuren, toewijzen, afkeuren, realiseren, heropenen of verwerken.

Dit kunt u doen door het verzoek te openen en vervolgens op de betreffende knop te klikken.

Voor bepaalde verzoeken kan het echter wenselijk zijn om de actie voor meerdere verzoeken in één keer uit te voeren. Dit kunt u eenvoudig doen met de bulk functie in uw werkstroom.

In uw werkstroom vinkt u de verzoeken aan waarvoor u de acties wilt uitvoeren. Vervolgens klikt u boven in het scherm op de knop ‘Bulk: Acties’. Er komen nu een aantal extra knoppen beschikbaar waarmee u de geselecteerde verzoeken in één keer kunt toekennen, verwijderen, heropenen, afkeuren, verwerken, realiseren of goedkeuren.

In ieder geselecteerd verzoek wordt vervolgens een tijdstempel toegevoegd in het ‘Opmerkingen: verzoek’-veld en de status van het verzoek wordt aangepast op basis van de knop waarop u heeft geklikt.

De bulk acties kunnen voor maximaal 25 verzoeken in één keer worden uitgevoerd.

De validaties en het proces voor de uitgevoerde actie zijn hetzelfde als bij het afzonderlijk uitvoeren van de actie voor het verzoek.

Bron: Exact Support Blog

Meerdere documenten koppelen aan een verzoek in Synergy

In het verzoektype kunt u definiëren welke velden in het betreffende verzoek aanwezig zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat er een veld voor een omschrijving, project, of document in het verzoek aanwezig is. Wanneer u verzoektype heeft aangegeven dat het veld ‘Document’ aanwezig is kunt u in het verzoek een document koppelen. Tevens is dit document aanklikbaar waardoor u vanuit het verzoek meteen het document kunt openen en bekijken.

Een veld kan maar één keer aan een verzoektype worden toegevoegd. Wanneer u echter twee documenten aan een verzoek wilt kunnen koppelen kunt u hiervoor gebruik maken van een vrij veld van het type GUID. Dit doet u als volgt:

  • Open het verzoektype.
  • Open het tabblad ‘Velden’ en kies voor ‘Toevoegen’.
  • Selecteer een vrij veld van het type GUID. Bijvoorbeeld het veld ‘vrij: GUID 1’.
  • Definieer de eigenschappen van dit vrij veld. En zorg ervoor dat u in de sectie Selectie’ bij ‘referentie’ de optie ‘Documenten selecteert.

  • Eventueel kunt u bij het veld ‘Selectie’ nog aangeven welk soort documenten gekoppeld mogen worden. Bijvoorbeeld alleen documenten met een bepaald beveiligingsniveau of van een bepaald type.
  • Klik nu op ‘Bewaren’ om het veld toe te voegen aan het verzoektype.
  • En klik vervolgens op ‘Bewaren’ om het verzoektype te bewaren.

Bij het aanmaken van een verzoek van dit type kunt u nu twee documenten koppelen. Één bij het normale documentveld, en één bij het vrije veld.

Om de naam van dit vrije veld aan te passen aan opent u het verzoektype en het betreffende veld. Bij ‘Tekst’ kunt u vervolgens een passende naam opgeven voor dit vrije veld.

Bron: Exact Support Blog

Hoe kan ik in Exact Globe zien met welke facturen een ontvangst is afgeletterd?

Als u facturen verstuurt naar uw klanten kan het voorkomen dat uw klanten meerdere facturen in één keer betalen. Een ontvangst die via de bank binnenkomt, kan dus betrekking hebben op meerdere verkoopfacturen. Naderhand kan het voorkomen dat u terug wilt kijken op welke facturen die ontvangst betrekking heeft. Er zijn een aantal manieren hoe u kunt zien met welke facturen de betreffende ontvangst is afgeletterd.

In de drie eerdere blog posts in de serie over dit onderwerp hebben we laten zien hoe u dit uit kunt zoeken aan de hand van het ‘Onze ref’ (transactiescherm), via het Afletterscherm en via het Cash flow scherm. Dit is de vierde en laatste blog post over dit onderwerp en laten we zien hoe u kunt zien met welke facturen een ontvangst is afgeletterd via de knop ‘Overeenstemmende transacties’ op de debiteurenkaart.

Via de knop ‘Overeenstemmende transacties’ op de debiteurenkaart
Een van de mogelijkheden om te bekijken met welke facturen de ontvangst is afgeletterd is middels de knop ‘Overeenstemmende transacties’ op de debiteurenkaart. Op de debiteurenkaart van de betreffende debiteur selecteert u de optie ‘Te vorderen’ en ‘Tonen: Afgeletterd en Niet afgeletterd’.

Vervolgens selecteert u de regel van de ontvangst en middels de knop ‘Overeenstemmende transacties’ ziet u vervolgens een overzicht van alle transacties die met die ontvangst zijn afgeletterd.

Bron: Exact Support Blog

Drie nieuwe stylesheets beschikbaar in Exact Synergy

Zoals u in eerdere blogposts heeft kunnen lezen is de user interface van Exact Synergy in product update 255 aangepast en hebben verschillende kaarten en pagina’s een nieuwe lay-out gekregen.

In product update 255 zijn de bestaande stijlen uit voorgaande product updates niet meer aanwezig en zijn deze vervangen door drie nieuwe stijlen. Dit betreft de stijlen Default, Green Sea en Exact. Iedere stijl heeft een eigen kleur en u kunt kiezen welke van deze stijlen u wilt gebruiken voor Exact Synergy.

In de voorkeuren op het tabblad ‘Stijl’ kan de gebruiker de gewenste stijl kiezen.

Hieronder ziet u voorbeelden van enkele schermen in deze drie nieuwe stijlen:

Voorkeuren in stijl Default, Green Sea en Exact:

Menu in stijl Default, Green Sea en Exact:

Modules menu in stijl Exact, Green Sea en Default:

Net zoals in voorgaande releases heeft de administrator de mogelijkheid om een standaard stijl te selecteren voor alle gebruikers. Eventueel kan de administrator deze stijl als ‘Verplicht’ instellen zodat de gebruikers zelf niet de mogelijkheid hebben om een eigen stijl te kiezen. Dit kan door in de voorkeuren op het tabblad ‘Bedrijf (Instellingen)’ de gewenste stijl te selecteren en de optie ‘verplicht’ aan te vinken.

NL5

Bron: Exact Support Blog

Minimumloon tabel per 1 juli 2015 in Exact Globe & Online

Zoals elk jaar is ook dit jaar vanaf 1 juli een aanpassing van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon. Deze nieuwe minimumloon tabel is onderdeel van de rekenregels.

Exact Globe
In Exact Globe wordt de tabel met deze nieuwe minimumlonen meegeleverd sinds 2 juni 2015 in product update 408, 409 en 410 (nog in controlled release). U kunt deze wijziging terugvinden in het menupad [Salaris, Verslagen, Rekenvoorschriften] wanneer u bij ‘Soort verslag’ de optie ‘Minimumloontabel’ selecteert. Het nieuwe minimum loon wordt ook afgedrukt op de salarisslips vanaf 1 juli 2015.

Exact Online
In Exact Online wordt de minimumloon tabel meegeleverd en de minimumloon tabel voor de tweede helft van 2015 is inmiddels beschikbaar.

Bron: Exact Support Blog