Cloud Computing is dé trend binnen deICT-sector. Ondernemingen gaan hun ICT-diensten steeds meer uitbesteden, wat stabielere inkomsten voor de sector betekent. Bovendien kunnen aanbieders van clouddiensten meer toegevoegde waarde aan hun klanten bieden. We maken onderscheid op drie niveaus waarop ICT-diensten kunnen worden uitbesteed:

Drie niveaus van Cloud Computing
Het artikel bespreekt die vormen van uitbesteding:

  • Housing as a Service (HaaS): een onderneming plaatst haar ICT-systemen buiten de deur.
  • Infrastructure as a Service (IaaS): een onderneming neemt het ICT-platform af als dienst.
  • Software as a Service (SaaS): het volledig uitbesteden van ICT tot en met het applicatieniveau.

Toename As a Service diensten
Cloud Computing kent een breed scala aan toepassingsgebieden, zoals HRM, online marketing, CRM, online samenwerken en boekhouding/administratie. CRM en online samenwerken vertegenwoordigen daarbij ongeveer 27% van de markt. De markt voor Software as A Service groeit snel en IT-marktonderzoeker IDC voorspelt een groei van gemiddeld 26% per jaar. Toename van internetgebruik en –diensten leidt tot meer vraag naar As A Service-diensten op alle niveaus.

Barrières As a Service diensten
Veel ondernemingen hebben te maken met ICT-legacy: de combinatie van bestaande systemen, software en hardware. Daarnaast zijn de componenten vaak van verschillende generaties en beheerd door eigen of ingehuurd personeel. Dit belemmert een radicale overstap naar ‘de cloud’. Afnemers zijn soms ook bang de controle te verliezen op zaken als informatie, veiligheid, ondersteuning, continuïteit en beschikbaarheid.

De ingrediënten voor een snelle acceptatie van Cloud Computing zijn aanwezig: eindgebruikers raken meer vertrouwd met clouddiensten, er komen meer technologische ontwikkelingen en er bestaat voldoende bandbreedte tussen gebruikers en de cloud.

Lees meer over de ontwikkelingen in de ICT-sector

Bron: Rabobank Cijfers & Trends