Vanaf vandaag is ImageCapture 5.0 commercieel beschikbaar. Deze versie heeft een aantal mooie, nieuwe features waarvan onderstaande de opvallendste zijn.

Algemene aanpassingen

De eerste pilot projecten met de ImageCapture Web client gaan binnenkort van start! De Web based versie van ImageCapture zal eerst in een gecontroleerde pilotfase worden uitgerold. Na het succesvol afronden van deze pilottrajecten zal onze webclient als een add on module in het najaar commercieel beschikbaar zijn.

Vooruitlopend op de beschikbaarheid van de ImageCapture Web client is het vanaf versie 5.0 mogelijk om voor het controle- of codeerproces op basis van een administratiecode documenten toe te wijzen aan een vooraf bepaalde medewerker of groep.

Vanaf versie 5.0 is het mogelijk om op regelniveau tarieven en bedragen op één ordernummer uit te lezen. Denk bijvoorbeeld aan het koppelen van een containernummer aan transportkosten en dieseltoeslag waarbij het ordernummer niet op regelniveau staat aangegeven. ImageCapture for Invoices dupliceert automatisch de ontbrekende waarde.

Ter voorbereiding op het betalen met IBAN, is de herkenning op IBAN nummers verder verbeterd. Daarnaast is ook de herkenning op BTW nummers geoptimaliseerd.

Facturen van Spaanse crediteuren kunnen nu automatisch worden geïdentificeerd. Herkenning van bedragen is vanaf versie 5.0 al mogelijk, herkenning van de overige variabelen wordt mogelijk vanaf versie 5.1.

Het is nu mogelijk om individuele pagina’s te verwijderen, bijvoorbeeld tijdens het controleren en coderen van facturen. Ook kunnen de documenten vanuit ImageCapture direct als pdf of tiff bestand worden opgeslagen.

Open vragen als onderdeel van een enquête, kunnen met ImageCapture for Forms zeer snel worden gecodeerd. Opgebouwde codetabellen kunnen vervolgens eenvoudig geëxporteerd worden. Data resultaten van open en gesloten vragen in de vorm van voorgeprinte of handgeschreven gegevens worden weggeschreven in SPSS formaat.

Uitbreidingen applicatie afhankelijk

Exact Globe Next

ImageCapture geeft, bij het waarnemen van een IBAN nummer op de factuur, een melding wanneer het IBAN nummer niet aanwezig is op de crediteurenstamkaart in Globe. Op deze wijze vindt er een extra controle plaats op aanwezigheid en juistheid van de gegevens op de stamkaart. De gegevens kunnen eventueel direct worden bijgewerkt vanuit ImageCapture.

Unit4 Multivers

Met ImageCapture for Invoices is het nu mogelijk om kasbonnen en ingelezen kasstaten te verwerken tot kasboekingen. De onderliggende documenten worden vervolgens digitaal gearchiveerd.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze ImageCapture 5.0, neem dan gerust contact op met één van onze professionals. Ons telefoonnummer is (053) 888 12 87 of stuur ons een bericht door hier te klikken, zodat wij contact met u kunnen opnemen.