Minimumloon tabel per 1 juli 2013

Naar aanleiding van de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er vanaf 1 juli 2013 een aanpassing van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon. Binnen de verschillende productlijnen kunt u op de volgende manier beschikken over de minimumloon tabel:

Exact Online
In Exact Online wordt de minimumloon tabel meegeleverd en de minimumloon tabel voor de tweede helft van 2013 is inmiddels beschikbaar.

Exact Globe Next
In Exact Globe Next wordt de tabel met minimumlonen meegeleverd sinds 24 mei 2013 in product update 405, 406 en 407. U kunt deze wijziging terugvinden in het menupad [Salaris, Verslagen, Rekenvoorschriften] wanneer u bij ‘Soort verslag’ de optie ‘Minimumloontabel’ selecteert. Het nieuwe minimum loon wordt ook afgedrukt op de salarisslips vanaf 1 juli 2013.

Exact Synergy Enterprise
In Exact Synergy Enterprise is de minimumloontabel beschikbaar in product update 249, 250 en 251 sinds 24 mei 2013.

Overige productlijnen
In Exact Globe 2000, Exact (Globe) voor Windows en Exact voor Dos dient u zelf de minimumloon tabel aan te passen. In Exact Globe 2000 kunt u dit doen via het menupad [Systeem, Salaris, Inrichten, Minimumloon tabel]. In Exact (Globe) voor Windows kunt u de tabel met minimumlonen aanpassen via het menupad [Administratie inrichten, Salaris, Minimumloon tabel]. In Exact voor Dos kunt u via pad [LOSMO] de minimumloon tabel onderhouden.

Bron: Exact Support Blog