Berichten

Minimumloon tabel per 1 juli 2015 in Exact Globe & Online

Zoals elk jaar is ook dit jaar vanaf 1 juli een aanpassing van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon. Deze nieuwe minimumloon tabel is onderdeel van de rekenregels.

Exact Globe
In Exact Globe wordt de tabel met deze nieuwe minimumlonen meegeleverd sinds 2 juni 2015 in product update 408, 409 en 410 (nog in controlled release). U kunt deze wijziging terugvinden in het menupad [Salaris, Verslagen, Rekenvoorschriften] wanneer u bij ‘Soort verslag’ de optie ‘Minimumloontabel’ selecteert. Het nieuwe minimum loon wordt ook afgedrukt op de salarisslips vanaf 1 juli 2015.

Exact Online
In Exact Online wordt de minimumloon tabel meegeleverd en de minimumloon tabel voor de tweede helft van 2015 is inmiddels beschikbaar.

Bron: Exact Support Blog