Berichten

Het aantal contactpersonen op de relatiekaart in Synergy aanpassen

Op de relatiekaart in Exact Synergy Enterprise kunt u in de sectie ‘Contactpersonen’ de contactpersonen van de relatie zien.

Vanuit deze sectie kunt u de gegevens van de contactpersoon openen door op de naam van de contactpersoon te klikken. Standaard worden hier vier contactpersonen getoond. Wanneer u tevens de andere contactpersonen wilt zien kunt u op ‘Alle’ klikken.

Het is echter ook mogelijk om in dit scherm meer dan vier contactpersonen te tonen op de relatiekaart. Dit kunt u als volgt doen:

 • Klik rechtsboven op de relatiekaart op ‘Aanpassen’.
 • In de sectie ‘Contactpersonen’ kunt u bij ‘Rijen’ aangeven hoeveel contactpersonen op de relatiekaart wilt tonen.
 • Klik op ‘Bewaren’ en vervolgens op ‘Sluiten’.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Synergy de kolommen van het zoekresultaat aanpassen

In Exact Synergy Enterprise beschikt u over verschillende zoekschermen waarin u geavanceerd kunt zoeken. Zo kunt u bijvoorbeeld via [Documenten, Overzichten, Documenten, Zoeken] zoeken op documenten of via [Werkstroom, Overzichten, Verzoeken, Zoeken] zoeken op verzoeken.

In de zoekschermen beschikt u over verschillende criteria waarop u kunt zoeken. Welke criteria dit zijn kunt u zelf definiëren door op  Aanpassen te klikken.

Hier kunt u tevens aangeven welke kolommen wilt tonen in het zoekresultaat. Dit kunt u als volgt doen:

 • Klik in het zoekscherm op  Aanpassen rechtsboven in het scherm om de Zoeken – Aanpassen pagina te openen.
 • Boven aan de Zoeken – Aanpassen pagina kunt u aan de linkerzijde de kolommen selecteren die u wilt tonen in de zoekresultaten.
 • Vervolgens klikt u op  > om de kolom toe te voegen. De betreffende kolom wordt nu naar de rechterzijde verplaatst. Alle kolommen die aan de rechterzijde staan worden in het zoekresultaat getoond.
 • Klik vervolgens op Bewaren.

Om bepaalde kolommen te verwijderen uit het zoekresultaat kunt u ze op de Zoeken – Aanpassen pagina op soortgelijke manier van rechts naar links verplaatsen.

Bron: Exact Support Blog

In Synergy de volgorde van de kolommen van het zoekresultaat aanpassen

In de verschillende zoekschermen in Exact Synergy Enterprise kunt u via  Aanpassen aangeven welke kolommen u in het zoekresultaat wilt tonen. U deze manier kunt u een overzicht maken van de gegevens die voor u van belang zijn.

Het kan echter wenselijk zijn om de volgorde van de betreffende kolommen aan te passen. Dit kunt u als volgt doen:

 • Klik in het zoekscherm op  Aanpassen rechtsboven in het scherm om de Zoeken – Aanpassen pagina te openen.
 • Boven aan de Zoeken – Aanpassen pagina ziet u welke kolommen er in de zoekresultaten worden getoond.
 • Selecteer een kolom en klik op ‘omhoog’ of ‘omlaag’ om zodoende de kolomvolgorde in uw zoekresultaat aan te passen. ‘Omhoog’ betekent vooraan in de volgorde, ‘omlaag’ betekent achteraan in de getoonde volgorde.

 • Klik vervolgens op Bewaren.

Bron: Exact Support Blog

De betalingswijze wijzigen in Exact Globe

Bij het crediteurenonderhoud [Financieel, Crediteuren Onderhouden] op het tabblad ‘Financieel’ kunt u per crediteur de betalingsconditie selecteren en bewaren. Als u de betalingsconditie opent, dan ziet op het tabblad ‘Termijnen’ de betalingswijze die valt onder de betalingsconditie. De betalingswijze kunt u wijzigen door op de termijn te dubbelklikken.

Als er bij het crediteurenonderhoud geen betalingsconditie gekoppeld is, dan wordt bij verkoopfacturen de standaard betalingsconditie gebruikt. De standaard betalingsconditie kunt u terugvinden onder ‘Betalingsconditie: Crediteur’ bij de grootboekinstellingen [Systeem, Algemeen, Instellingen]. Een overzicht van de betalingscondities die gekoppeld zijn aan de crediteuren vraagt u op als u op het icoon   naast de betalingsconditie klikt. Hier kunt u voor meerdere crediteuren tegelijk de betalingsconditie wijzigen.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Binnen Exact Synergy Enterprise de zoekmethode aanpassen

Bij het zoeken in Exact Synergy Enterprise heeft u de mogelijkheid om te zoeken op verschillende eigenschappen. Zo kunt u bij het zoeken van een relatie bijvoorbeeld zoeken op de naam, het adres of het land. U kunt echter ook aangeven hoe u wilt zoeken.

Voor een groot aantal zoekvelden is een icoon aanwezig waarmee u kunt aangeven hoe er gezocht dient te worden. Hieronder ziet u een voorbeeld van het zoeken op de naam van een relatie. In het zoekveld geeft u (een deel van) de naam van de relatie op die u wilt zoeken. Met het icoon ervoor geeft u aan hoe er gezocht moet worden. Door op icoon te klikken past de zoekmethode aan.

4-11-2013 14-17-05

U heeft de volgende mogelijkheden:

bevat Bevat: Alle relaties waarvan de naam ‘pelican’ bevat worden getoond

begintmet Begint met: Alleen de relaties waarvan de naam met ‘pelican’ begint worden getoond

gelijkaan Gelijk aan: Alleen de relaties waarvan de naam ‘pelican’ is worden getoond

Bron: Exact Support Blog

Exact Online: Aanpassen van de lay-out van bankrekening naar IBAN

Bij de overgang van BBAN naar IBAN zijn er een aantal aanpassingen nodig. Als eerste is het belangrijk dat u de IBAN gegevens invoert bij uw relaties. Echter wilt u daarnaast ook dat uw eigen IBAN nummer op uw factuur wordt getoond. In deze blogpost leggen we uit hoe u dit aanpast. U kunt ook gebruik maken van de standaard layout die Exact voor u  beschikbaar heeft gesteld. U treft zowel een model aan voor gewone facturen als voor een incassofactuur als u in het lay-out scherm kiest voor Nieuw. Heeft u uw layout zelf opgebouwd of gewijzigd, dan kunt u beter uw layout aanpassen volgens de onderstaande stappen.

Uw lay-out kunt u openen via [Administratienaam, Stamgegevens, Lay-outs, Onderhoud]. Klik door op Verkoopfactuur en op de naam van uw lay-out. Het rekeningnummer wordt vaak in twee verschillende blokken op uw verkoopfactuur lay-out getoond. Voor beide blokken leest u hieronder hoe u het veld kunt aanpassen.

1. Bovenaan in het blok met uw eigen gegevens:

 

Selecteer het grijze blok dat om de eigen informatie heen staat door het aan te klikken. Het blok wordt dan omstippelt. U ziet nu dat naast Toevoegen de knop Velden verschijnt (hier in het geel aangegeven):

002

Klik op de knop Velden, nu krijgt u meerdere velden te zien die u kunt toevoegen. Eén daarvan is IBAN, klik dit veld aan en kies voor Toevoegen. Nu wordt het veld IBAN toegevoegd aan het blok met uw eigen gegevens. U zult zien dat het veld linksboven in wordt geplaatst, u kunt het nu aanklikken en naar de juiste plek verplaatsen en ervoor zorgen dat het veld de juiste grootte heeft. (let op: een IBAN rekening is kan 34 posities bevatten, in Nederland is het nu standaard 18 posities) Het veld dat u zojuist heeft toegevoegd heeft een blauwe omlijning. Dit betekent dat de informatie die erin komt uit de administratie wordt gehaald (we noemen dit ook wel een database veld). In het voorbeeld ziet u ook groene velden, dat zijn tekstvelden. Om ervoor te zorgen dat u dit tekstveld ook kunt toevoegen klikt u weer het grijze blok aan en kiest u voor Tekst (Label). Er wordt een groen veldje toegevoegd, zet deze weer op de juiste plek. Kies dan voor de knop Bewerken, haal de tekst weg en typ: IBAN.

Het blok met uw eigen gegevens ziet er nu als volgt uit:

003

Klik eventueel op de knop Afdrukvoorbeeld om te zien hoe uw lay-out er nu uit komt te zien.

2. Onderaan in het blok met de betalingsinformatie:

004

U ziet hier het veld Bank account, dit wordt gevuld met het bankrekeningnummer uit uw hoofd bankdagboek. Het blok met deze tekst is groen omlijnd en is dus een tekstveld. Klik het gehele groene blok en aan klik op Bewerken.

U zult nu zien dat het blok kunt bewerken, klik het veld Bank account aan en klik op het zwarte kruisje. Klik daarna op de knop Velden naast Toevoegen (als u dit niet ziet dan dient u het veld wellicht nogmaals te bewerken). Zorg ervoor dat uw cursor achter het woord ‘bankrekeningnummer’ staat als u dit doet.  Verplaats nu het veld IBAN van links naar rechts en klik op OK.

005

Zorg er nu voor dat het veld de juiste lettergrootte etcetera heeft. Klik op de knop Afdrukvoorbeeld om te zien hoe uw factuur eruit komt te zien.

Bron: Exact Support Blog