Tip: Binnen Exact Synergy Enterprise de zoekmethode aanpassen

Bij het zoeken in Exact Synergy Enterprise heeft u de mogelijkheid om te zoeken op verschillende eigenschappen. Zo kunt u bij het zoeken van een relatie bijvoorbeeld zoeken op de naam, het adres of het land. U kunt echter ook aangeven hoe u wilt zoeken.

Voor een groot aantal zoekvelden is een icoon aanwezig waarmee u kunt aangeven hoe er gezocht dient te worden. Hieronder ziet u een voorbeeld van het zoeken op de naam van een relatie. In het zoekveld geeft u (een deel van) de naam van de relatie op die u wilt zoeken. Met het icoon ervoor geeft u aan hoe er gezocht moet worden. Door op icoon te klikken past de zoekmethode aan.

4-11-2013 14-17-05

U heeft de volgende mogelijkheden:

bevat Bevat: Alle relaties waarvan de naam ‘pelican’ bevat worden getoond

begintmet Begint met: Alleen de relaties waarvan de naam met ‘pelican’ begint worden getoond

gelijkaan Gelijk aan: Alleen de relaties waarvan de naam ‘pelican’ is worden getoond

Bron: Exact Support Blog