Berichten

Lokalisatie update – Maart 2018

In deze blogpost over lokalisatie laten we zien wat er allemaal is gewijzigd en wat er de komende tijd nog aan zit te komen. Tevens wordt één onderwerp verder toegelicht, maar we starten met een terugblik op de laatste lokalisatie update op dit support blog.

Terugblik

In de laatste blogpost over lokalisaties heb je iets kunnen lezen over het nieuwe BTW betalingsmechanisme in de Roemeense wetgeving, het zogenaamde ‘split-payment’ systeem, wat per 1 januari 2018 is geïntroduceerd. Tevens hebben we vermeld dat we onder andere bezig zijn met de wijzigingen met betrekking tot de BTW aangifte voor Nederland, Duitsland en Zwitserland.

Wat is er inmiddels aangepast?

In onderstaand overzicht kun je zien wat er onder andere onlangs is aangepast en vanaf welke product update (en service pack) deze aanpassing beschikbaar is.

Wetgeving Omschrijving Beschikbaar vanaf
Polen Verbeterde XML file voor Intrastat 415
België XML files kunnen gegenereerd worden zonder BTW en nationale nummers 415
Duitsland ERiC (Elster Rich Client Development Toolkit) versie 27.2.10.0 is geïntroduceerd 414SP8 en 415
Duitsland Verbetering in het BTW aangifte formulier voor 2018 414SP8 en 415
Duitsland Nieuwe PAIN versies voor SCT en SDD beschikbaar 414SP8 en 415SP1
Spanje BTW met 0% vrijstelling kan worden onderworpen aan BTW voor SII 414SP9 en 415SP2
Spanje Uw referentie is beschikbaar gemaakt voor verkoopfacturen voor SII 414SP9 en 415SP2
Spanje BTW code 0 kan uitgesloten worden in verkoop- en inkoopfacturen voor SII 414SP9 en 415SP2
Portugal Taxonomie functionaliteit is verbeterd voor SAF-T 414SP10 en 415SP3
Duitsland CSV formaat wordt ondersteund voor de DATEV export 414SP8 en 415
Nederland Nieuwe taxonomie voor de btw-aangifte in 2018 wordt ondersteund 414SP8 en 415SP1
Spanje Model 303 verbeterd voor BTW aangiftes 2017/2018 414SP8 en 415SP1
Polen JPK BTW audit file is verbeterd 414SP3
Duitsland Ondersteuning Taxonomy 6.0 met aanvullende rapporten voor de E-bilanz 2018 submissie 414SP10 en 415SP3
Zwitserland Verbeteringen in het BTW aangifte formulier voor 2018 414SP11 en 415SP4

Wat komt er nog aan?

De komende tijd kun je het volgende nog verwachten:

 • Beschikbaarheid van een nieuwe Salaris audit file versie – Nederlandse wetgeving
 • Introductie van het BTW aangifte formulier voor het jaar 2018 – Zwitserse wetgeving
 • Introductie van nieuwe opties ter vereenvoudiging van het zoeken naar INTRASTAT transacties – EU wetgeving
 • Aanvullende verbetering in Model 303 voor de BTW aangiftes 2017/2018 – Spaanse wetgeving
 • Online informatie voor de Belasting autoriteit over uitgegeven facturen – Hongaarse wetgeving
 • Nieuwe oranje acceptgiro met QR code voor klantfacturen – Zwitserse wetgeving
 • Ondersteuning van bedrijven die transport services inkopen – Thaise wetgeving
 • Wijzigingen in het Italiaanse BTW regelingen verslag – Italiaanse wetgeving
 • Introductie van de ISO 20022 betalingen – Zwitserse wetgeving
 • Verbetering van het Duitse BTW- listing rapport – Duitse wetgeving

Uitgelicht! – Een lege JPK file aanmaken (Polen)

Vanaf 1 juli 2016 zijn er nieuwe regels van kracht in Polen, met betrekking tot de verplichting om de Belasting autoriteit op een bepaalde manier te voorzien van financiële en belasting gegevens. Als gevolg hiervan, is een gestandaardiseerde procedure opgesteld, om de belasting autoriteit van belastingboeken en belastingbewijs te kunnen voorzien: Jednolity Plik Kontrolni – het Uniform Audit Bestand (JPK).

Sindsdien is JPK het wettelijk gedefinieerde formaat (XML) voor doen van elektronische aangiften voor de Belasting autoriteit in Polen. In het begin was deze regeling alleen van toepassing op grote bedrijven. Maar vanaf 1 juli 2018 zal dit ook verplicht zijn voor kleine en middelgrote bedrijven.

Geen BTW transacties

Indien er in een bepaalde periode geen verkoopfacturen zijn aangemaakt, en daarom geen BTW transacties aanwezig zijn in de betreffende periode, dan zijn Poolse bedrijven nog steeds verplicht om een leeg controle bestand aan te leveren aan de belastingautoriteit.

Verbeterde functionaliteit

Vanaf Product Update 414SP3 is de optie Create empty file met bijbehorend datum traject veld, beschikbaar in de software. Je kunt deze optie vinden in de sectie VAT returns, op de tab VAT returns & Invoices, wat te benaderen is via het menupad Finance ➔ VAT/Statistics ➔ Audit file. Je kunt de bijbehorende Release note bekijken om meer te weten te komen over deze functionaliteit. Hou er wel rekening mee dat deze verbetering alleen betrekking heeft op BTW aangiftes en niet op facturen.

Bron: Exact Support Blog

Lokalisatie update – Juli 2017 Exact Globe

In deze blogpost over lokalisaties laten we zien wat er allemaal is gewijzigd en wat er de komende tijd nog aan zit te komen. Tevens wordt één onderwerp verder toegelicht, maar we starten met een terugblik op de laatste lokalisatie update op dit support blog.

Terugblik

In de laatste blogpost over lokalisaties heeft u kunnen lezen dat de AEAT (Spaanse Belastingdienst) een nieuw systeem heeft ontwikkeld voor het real-time bijhouden van BTW informatie. Tevens werd er vermeld dat we onder andere bezig waren met de introductie van een QR code voor directe facturen (Oostenrijk), de beschikbaarheid van elektronische factuurregistratie per kwartaal (Italië), en het doorvoeren van verbeteringen met betrekking tot de SAFT Electronic Audit file (Portugal).

Wat is er inmiddels aangepast?

In onderstaand overzicht kunt u zien wat er onder andere onlangs is aangepast en vanaf welke product update (en service pack) deze aanpassing beschikbaar is.

Wetgeving Omschrijving Beschikbaar vanaf
Spanje Implementatie van het nieuwe SII BTW-systeem – Fase 1* 412SP11 en 413SP6
Oostenrijk Introductie van een QR code voor directe facturen 412SP11, 413SP6 en 414
Portugal Versie 1.04 van SAF-T audit file geïntroduceerd 412SP12, 413SP7 en 414
Thailand Meerdere facturen per betaling kunnen selecteren om WHT boekingen te genereren 413SP6
Thailand Verbeteringen voor de BTW afronding en de BTW factuur functie 413 SP6
Duitsland Ondersteuning van de fiscale taxonomie versie 5.4 413SP1 en 414
Frankrijk Audit file aangepast m.b.t. groeperen per relatie 412SP10, 413SP6 en 414

*)  Deze functionaliteit zal in fases worden geïmplementeerd. Op dit moment ondersteunt de functionaliteit de volgende transacties:

 • Uitgegeven facturen (Verkoopfacturen, inclusief correcties)
 • Ontvangen facturen (Inkoopfacturen, inclusief correcties)
 • Specifieke intracommunautaire transacties
 • Ontvangen betalingen voor facturen met BTW op kasbasis
 • Verrichtte betalingen voor inkoopfacturen met BTW op kasbasis

De komende maanden zal de functionaliteit de volgende transacties gaan ondersteunen:

 • Grootboekrekening voor vaste activa (Inkoopfacturen voor vaste activa)
 • Inning in contanten (contante betalingen voor bedragen boven de EUR 6,000)
 • Verbeteringen in het gebruik en de standaardwaarden voor specifieke transacties

Uitgelicht – Implementatie van BTW binnen de GCC (Gulf Cooperation Council) landen

De vertegenwoordigers van de lidstaten van de GCC (Gulf Cooperation Council) hebben de invoering van een formeel BTW-stelsel bevestigd door de ondertekening van een BTW-kaderverdrag.

Naar aanleiding van het ondertekenen van dit verdrag zullen alle GCC-leden er naar streven om het nieuwe BTW-stelsel vanaf 1 januari 2018, of in ieder geval in het eerste kwartaal van 2018, te implementeren.

Momenteel is in de database van klanten die gebruik maken van de wetgeving in het Midden-Oosten de BTW functionaliteit uitgeschakeld. Naar aanleiding van de nieuwe wettelijke verplichting voor klanten in het Midden-Oosten om BTW-aangifte te doen, dient de mogelijkheid tot het gebruik van BTW nu ingeschakeld te worden.

Wanneer in uw instellingen ([Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboekinstellingen]) de optie BTW deactiveren aangevinkt staat en u start met het aanmaken van transacties, dan wordt de mogelijkheid om deze instelling te wijzigen uitgeschakeld. Wanneer deze instelling is ingeschakeld is het dus niet mogelijk om BTW boekingen te maken aangezien de kolom BTW code dan ook wordt verborgen. Deze instelling kan alleen weer worden aangepast wanneer er geen records meer aanwezig zijn in de database tabel AMUTAK. Deze tabel bevat de kopregels van de boekingen. Om de optie dus uit te kunnen schakelen dient u eerst de instelling Opschonen (Algemene instellingen) aan te passen naar Na verwerken boekingen en alle reeds ingevoerde boekingen te verwerken, waardoor de AMUTAK wordt opgeschoond.

De boekingsgegevens worden verwijderd uit de tabel, maar de mutaties blijven nog wel aanwezig in uw administratie. Dit heeft dus geen gevolgen voor de bedragen op de balans en kaarten, e.d.

Hieronder vindt u het volledige stappenplan (van toepassing op alle product updates) om de BTW functionaliteit in te schakelen. We raden u aan dit eerst  in een testomgeving uit te voeren vóórdat u dit proces in de live-omgeving uitvoert.

 1. Ga naar [Systeem, Algemeen, Instellingen, Algemene instellingen].
 2. Zorg ervoor dat in het veld achter Boekingsbestanden in de sectie Opschonen de optie Na verwerken boekingen is geselecteerd (en onthoud de oorspronkelijke instelling).
 3. Verwerk alle boekingen.
 4. Ga naar [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboekinstellingen]
 5. Zorg ervoor dat de optie BTW deactiveren is UITgevinkt.
 6. Ga in hetzelfde scherm opnieuw naar de Algemene instellingen en zet het veld Boekingsbestanden terug naar de oorspronkelijke instelling.
 7. Klik op Bewaren.

Opmerking:
Nadat de AMUTAK is opgeschoond is het niet meer mogelijk om deze boekingen te openen en/of te wijzigen via de knop Boeking op bijvoorbeeld de grootboekkaart. U kunt de boekingen echter nog wel gewoon bekijken via bijvoorbeeld [Financieel, Grootboek, Selecteren/Zoeken]. Voor meer informatie, zie de sectie Opschonen in document Instellingen: Algemeen (Algemene instellingen).

Wanneer u start met het werken met BTW, heeft u BTW-codes nodig die u zelf aan kunt maken in Exact Globe. Tevens dient u hierbij BTW-vakken aan te maken. Voor meer informatie hierover, zie BTW-codes aanmaken en onderhouden en de gerelateerde documenten.

Wat komt er nog aan?

De komende tijd kunt u het volgende nog verwachten:

 • Verbeteringen in de Portugese SAFT Electronic Audit file – Portugese wetgeving
 • Introductie van een lege uitvoer voor het JPK deel van de Poolse Audit file – Poolse wetgeving
 • Beschikbaarheid van het elektronisch factuurregister per kwartaal – Italiaanse wetgeving
 • De mogelijkheid voor het automatisch per kwartaal indienen van het factuurregister – Hongaarse wetgeving
 • Algemene introductie van Niet-Europese SEPA overschrijvingen – Alle wetgevingen
 • ERiC MSI bestand in Exact Globe installatie – Duitse wetgeving
 • Verbeteringen in de BTW functionaliteit – Thaise wetgeving

Bron: Exact Support Blog

Lokalisatie update – April 2017

Sinds de vorige lokalisatie update hebben we niet stilgezeten. In deze blogpost laten we zien wat er allemaal is gewijzigd en wat er de komende tijd nog aan zit te komen. Tevens wordt één onderwerp verder toegelicht, maar we starten met een terugblik op de laatste lokalisatie update op dit support blog.

Leest u mee?

Terugblik

In de laatste blogpost over lokalisaties heeft u kunnen lezen dat het nu mogelijk is om voor Belgische debiteuren elektronische facturen te importeren en exporteren die zijn gebaseerd op het standaard Simpler Invoicing UBL versie formaat. Tevens werd vermeld dat we bezig waren met een nieuw XML schema voor BTW 2016/2017 (Luxemburg), een nieuw menu voor de UPA (Nederland), de ondersteuning van Fiscale taxonomie versie 5.4 (Duitsland) en het automatisch factureren voor ‘non-VAT payers’ (Tsjechië).

Wat is er inmiddels aangepast?

In onderstaand overzicht kunt u zien wat er onder andere onlangs is aangepast en vanaf welke product update (en service pack) deze aanpassing beschikbaar is.

Wetgeving Omschrijving Beschikbaar vanaf
Luxemburg Verbeteringen in de audit file 412 (SP7)
Nederland Nieuw menu voor de UPA (Uniform Pension Declaration) 411 (SP16)
Duitsland Ondersteuning van de fiscale taxonomie versie 5.4 414
Tsjechië Automatisch factureren voor ‘non-VAT payers’ 413
Spanje Wijzigingen in ‘model 303 VAT return 2017’ 411 (SP17)
Polen Nieuw XML schema voor JPK VAT audit file 410 (SP16)
Frankrijk Audit file aangepast m.b.t. groeperen per relatie 414

Uitgelicht! – Groepering functionaliteit Franse audit file

In het oorspronkelijke ontwerp van de FEC audit file wordt de beginbalans gegroepeerd op grootboekrekening, maar worden de debiteuren- en crediteurenrekeningen gegroepeerd op relatie. Echter zorgt deze manier van groeperen ervoor dat er een verschil ontstaat tussen de Proef- & Saldibalans en de audit file. Om dit verschil te voorkomen is er nu een optie toegevoegd om te kiezen voor groeperen op alleen grootboekrekening of op grootboekrekening én relatiecode.

Deze wijziging zal beschikbaar zijn vanaf product update 414.

Wat komt er nog aan?

De komende tijd kunt u het volgende nog verwachten:

 • ERiC MSI bestand in Exact Globe installatie – Duitse wetgeving
 • Verbeteringen in de audit file – Franse wetgeving
 • BTW-nummer wijzigen in een factuur die uit E-Factuur komt – Nederlandse wetgeving
 • E-invoice: XML framework afletteren – Belgische wetgeving
 • Optie ‘Rapportage datum’ toegevoegd aan de VAS Reports (Fase 2) – Viëtnamese wetgeving
 • Meerdere facturen per betalingen kunnen selecteren om WHT boekingen te genereren – Thaise wetgeving
 • Verbeteringen voor de BTW afronding en de BTW factuur functie – Thaise wetgeving

Bron: Exact Support Blog

Herinnering! Belangrijk bericht met betrekking tot het versturen van de btw-aangifte, icp-aangifte en loonaangifte via Digipoort

In Exact Globe en Exact Compact heeft u de mogelijkheid om uw aangiften (btw, icp en loonaangifte) elektronisch via Digipoort te versturen naar de Belastingdienst.

Verhoogd beveiligingsniveau van Digipoort
In April 2017 verhoogt Digipoort het beveiligingsniveau van de communicatie. De recente product updates van Exact Globe en Exact Compact zijn hier reeds gereed voor, maar mogelijk dient u aanvullende stappen uit te voeren. De uit te voeren stappen zijn afhankelijk van uw situatie en het besturingssysteem dat u gebruikt. Het gaat hierbij om het besturingssysteem dat aanwezig is op het systeem waarvandaan u de aangifte verstuurt.

Windows 7 of nieuwer
Windows Vista of Windows Server 2008
Meer technische achtergrondinformatie over deze wijziging van Logius, kunt u via deze link raadplegen.

Bron: Exact Support Blog

BTW-update op komst Exact Globe Next & Exact Compact

In Exact Globe Next en Exact Compact heeft u de mogelijkheid om de btw- en/of icp-aangifte via Digipoort te versturen naar de Belastingdienst. Dit kunt u uitvoeren via het menupad [Systeem, Algemeen, Aangiftebeheer, Verzenden via Digipoort] in Exact Globe Next of het menupad [Systeem, Algemeen, Verzenden via Digipoort] in Exact Compact.

Voor het versturen van de aangifte wordt op de achtergrond gebruik gemaakt van de Nederlandse taxonomie. Ieder jaar wordt deze taxonomie bijgewerkt op basis van wijzigingen die de Belastingdienst doorgeeft. Exact voert hiervoor wijzigingen door in de software zodat u uw aangiften succesvol via Digipoort kunt blijven aanleveren bij de Belastingdienst.

Hoewel de wijzigingen in deze taxonomie dit jaar beperkt zijn, is er wel een aanpassing noodzakelijk in Exact Globe Next en Exact Compact. Het is belangrijk dat u over deze aanpassingen beschikt voordat u de eerste aangifte voor 2017 verstuurt.

Bij het versturen van de maandelijkse aangifte voor januari, is de deadline voor het versturen eind februari 2017. Bij het versturen van de kwartaalaangifte voor het eerste kwartaal van 2017 is de deadline het eind van april 2017.

Voor die tijd dient u dus over de aangepaste programmatuur te beschikken.

De noodzakelijke wijzigingen komen beschikbaar in product update 411SP17, 412SP7 en 413SP1. Deze service packs zijn vanaf begin februari te downloaden. Zodra deze service packs beschikbaar zijn wordt er een bericht geplaatst op het supportblog.

Bron: Exact Support Blog

BTW-update beschikbaar Exact Globe en Exact Compact

In Exact Globe Next en Exact Compact heeft u de mogelijkheid om de btw- en/of icp-aangifte via Digipoort te versturen naar de Belastingdienst. Dit kunt u uitvoeren via het menupad [Systeem, Algemeen, Aangiftebeheer, Verzenden via Digipoort] in Exact Globe Next of het menupad [Systeem, Algemeen, Verzenden via Digipoort] in Exact Compact.

Voor het versturen van de aangifte wordt op de achtergrond gebruik gemaakt van de Nederlandse taxonomie. Ieder jaar wordt deze taxonomie bijgewerkt op basis van wijzigingen die de Belastingdienst doorgeeft. Exact voert hiervoor wijzigingen door in de software zodat u uw aangiften succesvol via Digipoort kunt blijven aanleveren bij de Belastingdienst.

Hoewel de wijzigingen in deze taxonomie dit jaar beperkt zijn, is er wel een aanpassing noodzakelijk in Exact Globe Next en Exact Compact. Het is belangrijk dat u over deze aanpassingen beschikt voordat u de eerste aangifte voor 2016 verstuurt.

Bij het versturen van de maandelijkse aangifte is de deadline voor het versturen van de aangifte voor januari, eind februari 2016. Bij het versturen van de kwartaalaangifte is de deadline voor het eerste kwartaal van 2016, het eind van april 2016.

Voor die tijd dient u dus over de aangepaste programmatuur te beschikken.

De noodzakelijke wijzigingen zijn beschikbaar vanaf product update 409SP5, 410SP5 en 411SP1.

U kunt door middel van het uitvoeren van een update naar deze (of nieuwere) service packs over deze en andere wijzigingen in die product update beschikken. Voor meer informatie, zie Update van Exact Globe Next en Update Exact Compact.

Bron: Exact Support Blog

In Exact Globe een BTW-code gebruiken in een boeking

In de Blog post ‘Een BTW-code aanmaken’ heeft u kunnen lezen hoe u een BTW-code aan kunt maken. Door het gebruik van BTW-codes hoeft u dus geen BTW-bedrag in te voeren, maar alleen de BTW code te selecteren. Op basis van de inrichting van de code, zal Exact Globe Next automatisch het juiste bedrag aan BTW bepalen.

Op het moment dat u bijvoorbeeld een verkoopboeking aanmaakt via knop ‘Nieuw’ in menupad [Financieel, Invoer, Verkoop], is de kolom ‘BTW’ op regelniveau standaard beschikbaar. Als u op de regel van de boeking staat en met de cursor of muis in de kolom ‘BTW’ klikt, kunt u op ‘F5’ op uw toetsenbord klikken. Het scherm waarin een BTW-code geselecteerd kan worden, wordt dan geopend. Als u in dit nieuwe scherm de juiste BTW-code selecteert, zal op basis van de inrichting van de code (percentage etc.) het juiste bedrag aan BTW getoond worden in de kolom ‘BTW-bedrag’.

Bron: Exact Support Blog

Belangrijke belasting update beschikbaar voor Exact Globe Next

To make sure that in the future you will still be able to successfully deliver your VAT declaration to the Dutch tax Authorities an update is available. This update is only applicable to customers who are using Exact Globe Next to send their VAT return and/or EU sales list to the Dutch tax authorities. If you are not using menu [System, General, Returns, Send via Digipoort] in Exact Globe Next to send the VAT return and/or EU sales list, this update is not applicable to you.

The update is made available in product update 405, 406, 407 and 408 of Exact Globe Next and Exact Compact. Contrary to previous announcement it is not necessary to install this before 3-9-2014. Also when you don’t install this update, you’ll still be able to send the VAT return and/or EU sales list to the Dutch tax authorities after 3-9-2014′. In the course of January 2015 an additional update regarding the electronic VAT return will be available. It’s important that this update and the update from January 2015 are installed before 1-2-2015. When the vat-update in January 2015 is available an additional announcement will be published on this blog.

For more information about performing an update see Updating Exact Globe Next.

Besides installing the update it may be necessary to configure your firewall to allow that a connection to Digipoort can be made.

Bron: Exact Product Blog

Belangrijke BTW update op komst voor Exact Globe Next

In week van 18-22 augustus 2014 komt er een belangrijke BTW-update beschikbaar. Deze update is alléén van toepassing op klanten die gebruik maken van Exact Globe Next of Exact Compact om de btw- en/of icp-aangifte te versturen naar de Belastingdienst. Wanneer u géén gebruik maakt van het elektronisch versturen van de aangifte via menupad [Systeem, Algemeen, Aangiftebeheer, Verzenden via Digipoort] in Exact Globe Next of menupad [Systeem, Algemeen, Verzenden via Digipoort] in Exact Compact is deze update voor u niet van toepassing.

In verband met een technische wijziging in de communicatie met Digipoort die vanaf 4 september van toepassing is, zijn er aanpassingen nodig in de Exact programmatuur. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat u ook na deze datum uw elektronische aangiften succesvol via Digipoort kunt aanleveren bij de belastingdienst.

Zodra de update beschikbaar is wordt u hierover geïnformeerd via een bericht op de customer portal, het supportblog en productblog.

Het is belangrijk om de update zodra deze beschikbaar komt, en uiterlijk 3 september 2014, te installeren.

Meer informatie volgt.

Update 7-8-2014: In tegenstelling tot wat hierboven wordt aangegeven is het niet noodzakelijk om de update voor 4-9-2014 te installeren. Meer informatie volgt wanneer de update beschikbaar is.

Bron: Exact Support Blog

Zijn uw BTW of ICP aangiften wel of niet aangekomen?

Het is erg belangrijk om te weten of uw BTW-aangifte en/of ICP aangifte goed is aangekomen bij de Belastingdienst. In sommige gevallen kan er onduidelijkheid ontstaan over of de aangifte goed is aangekomen. Wellicht lijkt het erop dat de aangifte correct is verstuurd en ontvangen, maar is dit niet het geval. In deze post wordt uitgelegd hoe u dit kunt controleren.

De verzonden aangiften kunt u terugvinden in het menupad [Systeem, Algemeen, Aangiftebeheer, Verzenden via Digipoort]. Voor de status van de verzonden aangiften zijn de tabbladen ‘Aangiften’ en ‘Berichten’ beide van belang.

Op het tabblad ‘Aangiften’ ziet u de aangiften staan die u heeft verzonden. In de kolom ‘Status’ kunt u de status van deze aangiften zien. Deze status is gebaseerd op de berichten die u van Digipoort ontvangt.

Wanneer u een aangifte heeft verzonden naar Digipoort, voert Digipoort verschillende acties uit met betrekking tot die aangifte. Hierbij kunt u denken aan het valideren van het certificaat, het uitvoeren van een technische validatie van de aangifte, de aangifte doorsturen naar de Belastingdienst, etc.

Voor iedere actie stuurt Digipoort een statusbericht naar u terug. Deze statusberichten kunt u vinden op het tabblad ’Berichten’. Om de berichten op te halen dient u op het tabblad ‘Berichten’ op   Actualiseren te klikken. Dit is belangrijk omdat u er op deze manier voor zorgt dat u de laatste berichten heeft opgehaald en de status op het tabblad ‘Aangiften’ ook altijd is gebaseerd op de meest recente situatie.

Hieronder ziet u welke status op het tabblad ‘Aangiften’ is gerelateerd aan welke Digipoort status:

Actie Status op het tabblad’Aangiften’ Digipoortstatus code
De aangifte is aangemaakt, maar nog niet verzonden Te verzenden
De aangifte wordt verzonden Verzonden 1xx
Digipoort voert een validatie uit op het certificaat Verzonden 2xx
Digipoort voert een technische validatie uit Verzonden 3xx
Digipoort stuurt de aangifte naar de Belastingdienst Verzonden 4xx
Er komt een status terug van de Belastingdienst Goedgekeurd 500
Er komt een status terug van de Belastingdienst Verworpen 510

Via  Zoomen op het tabblad ‘Berichten’ kunt u de status codes bekijken. Voor meer informatie kunt u dit document raadplegen: Document: 25.716.646 – Wat betekent de statuscode die ik krijg bij het versturen van een aangifte via Digipoort?

Wij raden u aan om deze statussen, na het verzenden van de aangifte, regelmatig te controleren. De statussen kunnen namelijk nog wijzigen. Neem bij twijfel contact op met zowel de Belastingdienst als de supportafdeling van Exact of uw Exact partner. Zo weet u zeker of de verzending goed is verlopen en kunt u tijdig eventuele stappen ondernemen.

Bron: Exact Support Blog