Lokalisatie update – Juli 2017 Exact Globe

In deze blogpost over lokalisaties laten we zien wat er allemaal is gewijzigd en wat er de komende tijd nog aan zit te komen. Tevens wordt één onderwerp verder toegelicht, maar we starten met een terugblik op de laatste lokalisatie update op dit support blog.

Terugblik

In de laatste blogpost over lokalisaties heeft u kunnen lezen dat de AEAT (Spaanse Belastingdienst) een nieuw systeem heeft ontwikkeld voor het real-time bijhouden van BTW informatie. Tevens werd er vermeld dat we onder andere bezig waren met de introductie van een QR code voor directe facturen (Oostenrijk), de beschikbaarheid van elektronische factuurregistratie per kwartaal (Italië), en het doorvoeren van verbeteringen met betrekking tot de SAFT Electronic Audit file (Portugal).

Wat is er inmiddels aangepast?

In onderstaand overzicht kunt u zien wat er onder andere onlangs is aangepast en vanaf welke product update (en service pack) deze aanpassing beschikbaar is.

Wetgeving Omschrijving Beschikbaar vanaf
Spanje Implementatie van het nieuwe SII BTW-systeem – Fase 1* 412SP11 en 413SP6
Oostenrijk Introductie van een QR code voor directe facturen 412SP11, 413SP6 en 414
Portugal Versie 1.04 van SAF-T audit file geïntroduceerd 412SP12, 413SP7 en 414
Thailand Meerdere facturen per betaling kunnen selecteren om WHT boekingen te genereren 413SP6
Thailand Verbeteringen voor de BTW afronding en de BTW factuur functie 413 SP6
Duitsland Ondersteuning van de fiscale taxonomie versie 5.4 413SP1 en 414
Frankrijk Audit file aangepast m.b.t. groeperen per relatie 412SP10, 413SP6 en 414

*)  Deze functionaliteit zal in fases worden geïmplementeerd. Op dit moment ondersteunt de functionaliteit de volgende transacties:

 • Uitgegeven facturen (Verkoopfacturen, inclusief correcties)
 • Ontvangen facturen (Inkoopfacturen, inclusief correcties)
 • Specifieke intracommunautaire transacties
 • Ontvangen betalingen voor facturen met BTW op kasbasis
 • Verrichtte betalingen voor inkoopfacturen met BTW op kasbasis

De komende maanden zal de functionaliteit de volgende transacties gaan ondersteunen:

 • Grootboekrekening voor vaste activa (Inkoopfacturen voor vaste activa)
 • Inning in contanten (contante betalingen voor bedragen boven de EUR 6,000)
 • Verbeteringen in het gebruik en de standaardwaarden voor specifieke transacties

Uitgelicht – Implementatie van BTW binnen de GCC (Gulf Cooperation Council) landen

De vertegenwoordigers van de lidstaten van de GCC (Gulf Cooperation Council) hebben de invoering van een formeel BTW-stelsel bevestigd door de ondertekening van een BTW-kaderverdrag.

Naar aanleiding van het ondertekenen van dit verdrag zullen alle GCC-leden er naar streven om het nieuwe BTW-stelsel vanaf 1 januari 2018, of in ieder geval in het eerste kwartaal van 2018, te implementeren.

Momenteel is in de database van klanten die gebruik maken van de wetgeving in het Midden-Oosten de BTW functionaliteit uitgeschakeld. Naar aanleiding van de nieuwe wettelijke verplichting voor klanten in het Midden-Oosten om BTW-aangifte te doen, dient de mogelijkheid tot het gebruik van BTW nu ingeschakeld te worden.

Wanneer in uw instellingen ([Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboekinstellingen]) de optie BTW deactiveren aangevinkt staat en u start met het aanmaken van transacties, dan wordt de mogelijkheid om deze instelling te wijzigen uitgeschakeld. Wanneer deze instelling is ingeschakeld is het dus niet mogelijk om BTW boekingen te maken aangezien de kolom BTW code dan ook wordt verborgen. Deze instelling kan alleen weer worden aangepast wanneer er geen records meer aanwezig zijn in de database tabel AMUTAK. Deze tabel bevat de kopregels van de boekingen. Om de optie dus uit te kunnen schakelen dient u eerst de instelling Opschonen (Algemene instellingen) aan te passen naar Na verwerken boekingen en alle reeds ingevoerde boekingen te verwerken, waardoor de AMUTAK wordt opgeschoond.

De boekingsgegevens worden verwijderd uit de tabel, maar de mutaties blijven nog wel aanwezig in uw administratie. Dit heeft dus geen gevolgen voor de bedragen op de balans en kaarten, e.d.

Hieronder vindt u het volledige stappenplan (van toepassing op alle product updates) om de BTW functionaliteit in te schakelen. We raden u aan dit eerst  in een testomgeving uit te voeren vóórdat u dit proces in de live-omgeving uitvoert.

 1. Ga naar [Systeem, Algemeen, Instellingen, Algemene instellingen].
 2. Zorg ervoor dat in het veld achter Boekingsbestanden in de sectie Opschonen de optie Na verwerken boekingen is geselecteerd (en onthoud de oorspronkelijke instelling).
 3. Verwerk alle boekingen.
 4. Ga naar [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboekinstellingen]
 5. Zorg ervoor dat de optie BTW deactiveren is UITgevinkt.
 6. Ga in hetzelfde scherm opnieuw naar de Algemene instellingen en zet het veld Boekingsbestanden terug naar de oorspronkelijke instelling.
 7. Klik op Bewaren.

Opmerking:
Nadat de AMUTAK is opgeschoond is het niet meer mogelijk om deze boekingen te openen en/of te wijzigen via de knop Boeking op bijvoorbeeld de grootboekkaart. U kunt de boekingen echter nog wel gewoon bekijken via bijvoorbeeld [Financieel, Grootboek, Selecteren/Zoeken]. Voor meer informatie, zie de sectie Opschonen in document Instellingen: Algemeen (Algemene instellingen).

Wanneer u start met het werken met BTW, heeft u BTW-codes nodig die u zelf aan kunt maken in Exact Globe. Tevens dient u hierbij BTW-vakken aan te maken. Voor meer informatie hierover, zie BTW-codes aanmaken en onderhouden en de gerelateerde documenten.

Wat komt er nog aan?

De komende tijd kunt u het volgende nog verwachten:

 • Verbeteringen in de Portugese SAFT Electronic Audit file – Portugese wetgeving
 • Introductie van een lege uitvoer voor het JPK deel van de Poolse Audit file – Poolse wetgeving
 • Beschikbaarheid van het elektronisch factuurregister per kwartaal – Italiaanse wetgeving
 • De mogelijkheid voor het automatisch per kwartaal indienen van het factuurregister – Hongaarse wetgeving
 • Algemene introductie van Niet-Europese SEPA overschrijvingen – Alle wetgevingen
 • ERiC MSI bestand in Exact Globe installatie – Duitse wetgeving
 • Verbeteringen in de BTW functionaliteit – Thaise wetgeving

Bron: Exact Support Blog