Berichten

Leer Elvy debiteuren te laten herkennen op basis van de NAW-gegevens of het debiteurnummer

Het is mogelijk om via Leer Elvy debiteuren te laten herkennen op basis van de NAW-gegevens of het debiteurnummer. Het is zelfs mogelijk om hiervoor verschillende voorkeuzes aan te maken per administratie.

Om de herkenning zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het raadzaam om alleen digitale verkoopfacturen te gebruiken, welke bijvoorbeeld direct zijn gegenereerd door de facturatiesoftware, in plaats van gescande verkoopfacturen.

Selecteer het verkoopdagboek, laad een verkoopfactuur voor de administratie en voerAutomatische Herkenning uit, zodat de factuurgegevens beschikbaar zijn voor Leer Elvy. Indien er geen debiteur gevonden is, kunt u nog steeds Leer Elvy openen, aangezien de instellingen op de administratie worden toegepast, in plaats van de debiteur.

Open nu Leer Elvy.

Het Leer Elvy-scherm wordt vervolgens getoond.

ds-deb-leerelvy2

Om Leer Elvy in te stellen voor deze administratie, drukt u op Toevoegen. Ga vervolgens naar het tabblad Debiteurgegevens.

Herkenning op NAW-gegevens

Om de herkenning zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat de NAW-gegevens altijd op dezelfde plek staan, in dezelfde tekstgrootte.

Selecteer bij de opties Naam, Adres, Postcode en Woonplaats de betreffende gegevens op de factuur.

ds-deb-leerelvy4

Teksten die uit meerdere woorden zijn opgebouwd (zoals het adres), vindt u onderaan in de keuzelijst.

Druk twee maal op Bewaren om de instellingen op te slaan.

Herkenning op debiteurnummer

Wanneer een debiteurnummer op de factuur staat, welke overeenkomt met het het betreffende nummer in de administratie, dan kunt u de herkenning eenvoudig instellen bij de optie Deb. nr.Hier kunt u, zoals bij de reguliere Leer Elvy-instellingen, een tekst (bijvoorbeeld ‘Debiteur’) of de waarde (het debiteurnummer) selecteren.

ds-deb-leerelvy5

Druk twee maal op Bewaren om de instellingen op te slaan.

Bron: info.elvy.nl

In Elvy NAW gegevens van nieuwe crediteur automatisch invullen m.b.v. openKvK

Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf versie 1.1600. Welke versie heb ik?

Let op
Om gebruik te maken van deze functionaliteit is een internetverbinding noodzakelijk

Wanneer u in Elvy een nieuwe crediteur gaat aanmaken dient u een aantal gegevens in te vullen, zoals de NAW gegevens, tegenrekening en andere stamgegevens. Om het invoerproces te versnellen kunt u gebruik maken van de koppeling met openKvK.

Op het moment dat u kiest voor ‘aanmaken crediteur’ zal Elvy op basis van de combinatie van postcode en woonplaats kijken in de database van openKvK welke bedrijven zijn gevestigd op de betreffende combinatie. Door klikken op de knop ‘openKvK’ zullen alle bedrijven worden getoond:

openkvk2

Wanneer u de crediteur selecteert zullen alle in openKvK aanwezige gegevens voor u worden ingevuld:

openkvk3

Let op
Inactieve bedrijven worden grijs gearceerd in het overzicht.
Bron: info.elvy.nl/

Het opschonen van debiteuren of crediteuren in Exact Globe Next

Het is mogelijk om een relatie te verwijderen via menupad [Financieel, Debiteuren, Onderhouden] of [Financieel, Crediteuren, Onderhouden] knop ‘Verwijderen’.  Het is alleen mogelijk om de debiteur of crediteur te verwijderen als de relatie nog nooit gebruikt is in een transactie. Indien u uw relatiebestand op wilt schonen, en de relatie wel reeds gebruikt is, dan zijn er verschillende opties.

Status wijzigen
Via [Financieel, Debiteuren/Crediteuren, Onderhouden] kunt u al uw relaties met de status ‘Actief’ tonen, door alleen het vinkje ‘Actief’ aan te zetten.

Via het onderhoud van de relatie, kan de optie ‘Non-actief’ worden gebruikt bij ‘Status’, zodat deze niet naar voren komt in de lijst van actieve relaties bij [Financieel, Debiteuren/Crediteuren, Onderhouden]. Deze optie is alleen aanwezig wanneer u geen gebruik maakt van de module E-CRM.

Wanneer u wel gebruik maakt van E-CRM, kunt u de volgende stappen uitvoeren:

 • Ga naar [Systeem, Algemeen, CRM, Activiteitsoorten]. Hier kunt u een nieuwe activiteitsoort invoeren.
 • Vervolgens kunt u gaan naar [Systeem, Algemeen, Instellingen, Algemene instellingen] en het veld ‘Aanvraag inactief’ vult u met de zojuist aangemaakte activiteit.
 • Hierna kunt u via [Financieel, Debiteuren/Crediteuren, Onderhouden] de debiteur of crediteur  openen en op  , naast de status, om de relatie inactief te maken. Het systeem zal hier een activiteit voor aanmaken.

Vernummeren/Samenvoegen
Via de knop ‘Vernummeren’ bij [Financieel, Debiteuren/Crediteuren, Onderhouden] kan er in het veld ‘Nieuwe waarde’ een nieuwe waarde ingevuld worden om de relatie een ander nummer te geven.  Via het veld Samenvoegen kunt de relatie invullen waarmee er moet worden samengevoegd.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Openstaande posten binnen Exact Globe van één grootboekrekening tonen

In een saldilijst kunt u in één oogopslag het openstaande saldo per debiteur, crediteur en/of personeelslid nagaan, waarna u snel de nodige acties kunt ondernemen. Zo kunt u bijvoorbeeld openstaande posten incasseren of betalen via de saldilijst.

Indien u een openstaande postenlijst via bijvoorbeeld [Financieel, Debiteuren / Crediteuren, Saldilijst] opvraagt worden hier standaard alle niet afgeletterde posten op de rekeningen van het type crediteuren of debiteuren getoond. Hier kunt u dan ook rekeningen tegenkomen die gekoppeld zijn aan uw btw-codes. Dit komt omdat deze van het type ‘crediteuren’ zijn.

Extra criteria
Wanneer u wilt dat de posten van slechts één rekening worden getoond is dit mogelijk via [Financieel, Debiteuren / Crediteuren, Saldilijst] door op de knop ‘Extra criteria’ te klikken en hier in het filter de grootboekrekening te selecteren. In onderstaande afbeelding kunt u de extra criteria zien.

Grootboekrekeningnummer

Bron: Exact Support Blog

Debiteur of crediteur selecteren op naam binnen Exact Globe Next

Bij diverse functies wordt een debiteur of crediteur geselecteerd. Dit komt bijvoorbeeld voor bij de invoer van boekingen [Financieel, Invoer, Boeken]. In deze velden wordt het nummer van de debiteur of crediteur ingegeven. Het is mogelijk om in deze velden de naam van de debiteur of crediteur in te geven in plaats van het nummer. Exact Globe Next zal automatisch deze naam vervangen door het nummer van de debiteur of crediteur.

Naam en nummer
In een boekingsregel kunt u in de kolommen debiteur en crediteur zowel de naam als het nummer ingeven. Exact Globe Next vervangt de naam door het nummer zodra u doorentert of doortabt. Het kan zijn dat op de (gedeeltelijke) naam meerdere debiteuren of crediteuren mogelijk zijn. Indien dit het geval is wordt een selectiescherm geopend waarin u de juiste debiteur of crediteur kunt selecteren.

De manier waarop Exact Globe Next zoekt naar mogelijke debiteur- of crediteurnummers is afhankelijk van de gebruikersinstellingen. Hier is van belang wat u heeft aangegeven in het veld ‘Automatische selectie’.

Stel u heeft de volgende debiteuren in uw administratie en in uw gebruikersinstellingen is gekozen voor ‘begint met’:

Debiteur

Indien u in de boekingsregel “groothandel de” ingeeft en een TAB of ENTER geeft, wordt automatisch deze tekst vervangen door het debiteurnummer 1000. Dit komt doordat de gedeeltelijke naam éénmaal voorkomt in uw debiteurenbestand, namelijk in combinatie met nummer 1000.

Wanneer u in de boekingsregel “groothandel” ingeeft en een TAB of ENTER geeft, wordt een selectiescherm geopend. In dit scherm worden alleen debiteuren getoond, die voldoen aan de ingegeven naam. U kunt vervolgens de juiste debiteur aanklikken en drukken op ‘Selecteren’. Dit komt doordat bij de gedeeltelijke naam meer dan één nummer kan horen, namelijk 1000 en 1010.

Indien u in de boekingsregel “M” ingeeft en een TAB of ENTER geeft, wordt automatisch deze tekst vervangen door het debiteurnummer 1020. Dit komt doordat de gedeeltelijke naam éénmaal voorkomt in uw debiteurenbestand, namelijk in combinatie met nummer 1020.

Bron: Exact Support Blog

SEPA en incasso, hoe werkt dat?

Met de komst van SEPA gaat er ook wat veranderen voor de huidige incassoregeling. De SEPA Direct Debit, de Europese incasso, vervangt de huidige incasso. Er zijn twee varianten: de standaard Europese incasso (Core) en de Zakelijke incasso (B2B). Dit betekent verschillende rechten en plichten voor u en uw debiteuren. Voor meer informatie over deze rechten en plichten kunt u deze website bekijken.

Hoe werkt de incasso met SEPA?
Het proces voor SEPA incasso-opdrachten wijkt af van het proces van niet-SEPA incasso-opdrachten. De afwijkende stappen worden hieronder in het cursief weergegeven:

 • De incassant biedt een machtiging aan voor de Europese incasso aan de debiteur.
 • De debiteur ondertekent deze machtiging en stuurt deze terug naar de incassant.
 • De incassant archiveert de machtiging en legt deze elektronisch vast bij het onderhoud van de debiteur.
 • In het geval van B2B stuurt de debiteur tevens een kopie van de ondertekende machtiging naar zijn eigen bank. De bank legt de gegevens vast en valideert elke incasso tegen deze gegevens.
 • De incassant stuurt een pre-notificatie (om te informeren dat er geïncasseerd gaat worden) naar de debiteur. 
 • De incassant stuurt de incasso-opdracht naar de bank (het verwerken van de incasso-opdracht).
 • De bank van de incassant ontvangt de incasso-opdracht en stuurt deze naar de bank van de debiteur.
 • In het geval van B2B worden de gegevens van de incasso-opdracht vergeleken met die van de kopie van de ondertekende machtiging.
 • Het geïncasseerde bedrag wordt afgeschreven van de bankrekening van de debiteur.
 • Het geïncasseerde bedrag wordt bijgeschreven op de bankrekening van de incassant.

Meer informatie
Voor meer informatie over SEPA kunt u onze speciale pagina bekijken of raadpleeg onze andere SEPA berichten op het blog.

Bron: Exact Support Blog

Hoe wijzig ik het type incassomachtiging?

Met automatische incasso kunt u vorderingen direct van de bankrekening van uw debiteur opnemen, mits u daartoe de toestemming van de debiteur heeft.

Wanneer u werkt met SEPA incasso-opdrachten dient u voor de debiteuren die u wilt incasseren de gegevens van de incassomachtiging te definiëren. Bij het onderhoud van de debiteuren, waarbij de valutacode ‘EUR’ is geselecteerd, beschikt u op het tabblad ‘Financieel’ over de optie ‘Incassomachtiging’. Middels het icoon achter ‘Incassomachtiging’ kunt u de gegevens van de incassomachtiging onderhouden.

Het type incassomachtiging wijzigen
Bij ‘Type’ kunt u aangegeven welk type van het SDD schema wordt gebruikt voor het aanmaken van een SEPA incasso-bestand: Core of B2B. Indien u per abuis het verkeerde type heeft ingegeven en de instellingen reeds heeft opgeslagen, kunt u het volgende doen om het type voor incassomachtiging te wijzigen:

 • Open het scherm voor ‘Incassomachtiging
 • Klik op de rode kruis achter ‘Bankrekening’
 • Selecteer opnieuw het betaalmiddel middels het zoekscherm
 • Vervolgens kunt u het type voor incassomachtiging selecteren

Incassomachtiging

Bron: Exact Support Blog