Berichten

Hoe haal ik NAW-gegevens van een nieuwe crediteur op uit de KvK?

Beschikbaarheid

Dit artikel is van toepassing op de volgende koppeling(en):Alle koppelingen

Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf versie 1.1600Welke versie heb ik?Let op
Voor het gebruik van deze functionaliteit is een internetverbinding vereist.

Wanneer u in Elvy een nieuwe crediteur aanmaakt, dient u een aantal gegevens in te vullen, waaronder de naw-gegevens. Om deze gegevens eenvoudiger in te voeren, kunt u gebruikmaken van de koppeling met de KvK.

Op het moment dat u kiest voor Crediteur aanmaken, zal Elvy op basis van een herkend KvK-nummer, of de combinatie van postcode en woonplaats, kijken in het Online Handelsregister van de KvK, welke bedrijven zijn gevestigd op het betreffende adres.

kvk_online_1.png

Wanneer u op de knop KVK Online drukt, worden alle gevonden bedrijven getoond.Let op
Inactieve bedrijven worden grijs gemarkeerd in het overzicht. 

kvk_online_2.png

Wanneer u de crediteur selecteert (door te dubbelklikken), worden alle in de KvK aanwezige NAW-gegevens voor u ingevuld.

Bron: Elvy

Hoe verwerk ik Flora E-facturen in Elvy?

Beschikbaarheid

Deze functionaliteit is in de volgende koppelingen beschikbaar:

Alle koppelingen

Het verwerken van e-facturen van FloraHolland (van het type ‘FlorEcom Invoice Message’ of ‘XML Invoice Message’) is via Elvy erg eenvoudig. Op basis van de gegevens uit deze bestanden, bespaart u zichzelf de tijd die nodig is om alle boekingsregels handmatig in te voeren. U specificeert grootboekrekeningen, kostenplaatsen, kostendragers en btw-codes voor de verschillende artikelen: de bedragen hoeft u slechts te controleren.

Voor het boeken van UBL e-facturen, zie: Hoe boek ik UBL e-facturen?

Voorbereiding

Maak een map aan op het netwerk binnen de Elvy share: Florabestanden. Hierin komen de zipbestanden met de XML-bestanden van Flora.

Flora_e-factuur_1.png

In deze map kunt u handmatig de XML-bestanden plaatsen. De e-mail met de combinatie van PDF en XML kan naar de desbetreffende map in uw postvak gesleept worden. De e-mail wordt door Elvy service verwerkt zodat de factuur via de reguliere weg ingelezen kan worden.

Inlezen van e-facturen

Plaats de bestanden die u van FloraHolland ontvangt in een map die u vanuit Elvy kunt selecteren, zoals hierboven aangegeven.

Ga in Elvy DS naar het tabblad Auto en druk op de knop, Flora E-Factuur.

ds-fh-knop.png

Het volgende scherm wordt nu getoond.

Flora_e-factuur_2.png

Selecteer met de verrekijkerknop (1) de map waarin u de e-facturen hebt opgeslagen en druk vervolgens op de ‘bestanden’ (2) knop. Deze knop geeft aan hoeveel XML’s in deze map staan. Selecteer vervolgens de knop ‘verwerk’ (3). Hierna worden alle regels ingelezen en getoond onder het tabblad Te boeken.

Tip
De gekozen map wordt onthouden door Elvy. Wanneer u een volgende keer de bestanden in deze map hebt opgeslagen, zal Elvy de e-factuur herkennen die hoort bij de PDF-factuur die u heeft ontvangen; het bestand wordt vervolgens automatisch geladen.

Verwerken van e-facturen

Wanneer de e-factuur is ingelezen, worden de regels getoond, zoals in het onderstaande scherm.

ds-fh-scherm1.png

De eerste keer zult u de te boeken regels moeten benoemen voor:

 • Grootboekrekening (verplicht)
 • Kostenplaats (optioneel)
 • Kostendrager (optioneel)
 • BTW-code (verplicht)

Regels die correct zijn, worden wit. Alleen correcte regels worden na aanpassen doorgezet als losse boekingsregels in het Elvy boekingsvenster.

Voor de rode regels is nog geen koppeling gemaakt met de btw-code en grootboekrekening, kostenplaats of kostendrager, waarop deze artikelen geboekt moeten worden. Elvy onthoudt de combinatie van ‘Type’ en ‘Omschrijving’, zodat u bij volgende facturen niet opnieuw deze koppeling hoeft te maken. U kunt de boekingsgegevens van een regel wijzigen door op de regel te dubbelklikken.

ds-fh-scherm2.png

Tip
U kunt sjablonen aanmaken per type factuur. Denk aan handelsfacturen, klok facturen, connect facturen etc. Ga hiervoor naar ‘Sjablonen maken en wijzigen’ verder in dit artikel.

Wanneer u voor alle regels heeft aangegeven waarop deze geboekt moeten worden, druk u op Bewaren. Elvy maakt vervolgens de boekingsregels aan, waarna u de factuur kunt boeken in de administratie.

Flora_e-factuur_3.png

Na het boeken vraagt Elvy of de XML in de map met Florabestanden verwijderd mag worden.  Doorgaans zal het antwoord Ja zijn, tenzij u de XML nog in een back-up map wilt bewaren. Haal ze in elk geval weg uit de root van de map Flora documenten.

Flora_e-factuur_4.png

Belangrijk 
Standaard worden de facturen in het Inkoop dagboek ingeboekt en worden de bedragen negatief gemaakt. Het is ook mogelijk om te boeken op het Verkoop dagboek, bedragen worden dan positief gemaakt.

Extra instellingen

Wanneer u voor de verschillende FloraHolland vestigingen altijd e-facturen ontvangt, kunt u de optie, ‘Voor deze crediteur altijd Flora E-facturen verwerken’ aanvinken.

Flora_e-factuur_5.png

Zodra de crediteur herkend is, zal Elvy direct het Flora E-Factuur-verwerkingsscherm openen. Wanneer in de e-factuurmap een bestand staat wat hoort bij de herkende factuur, dan krijgt u de vraag of u deze wilt overnemen; kies hier Ja. De e-factuur wordt vervolgens ingelezen en is direct gereed voor verwerking.

Sjablonen maken en wijzigen

De eerste keer zal er nog geen sjabloon zijn voor het type factuur dat u wilt boeken. Maak deze bij de eerste boeking van dat type aan.

Per type factuur creëert u dus een sjabloon voor handelsfacturenklok facturenconnect facturen etc.

Benoem de velden, zodat er geen rode regels meer zijn en sla het sjabloon op. U kunt bij één van de sjablonen (de meest voorkomende) een vinkje zetten, zodat dit sjabloon automatisch wordt toegepast op de Flora factuur. Deze keuze is te wijzigen als het type factuur afwijkt van de standaard.

Flora_e-factuur_6.png

Bij het inlezen van de (eerstvolgende) factuur dubbelklikt u het gewenste sjabloon en worden de instellingen toegepast op de regels. Eventuele rood gemarkeerde regels dient u aan te passen en vervolgens in het geselecteerde sjabloon te bewaren.

Flora_e-factuur_7.png

Door op de knop Wijzigen te drukken kunt u het sjabloon tussentijds aanpassen. Oude sjablonen kunt u met de knop Verwijderen definitief wissen.

Flora_e-factuur_8.png

Bron: Elvy

Hoe stel ik in ElvyWeb de wachtwoordsterkte in?

Beschikbaarheid

Dit artikel is van toepassing op de volgende koppeling(en):

Alle koppelingen
Uitzondering: iMuis

U kunt specifieke eisen stellen aan het wachtwoord wat een gebruiker kiest in ElvyWeb. Hierbij kunt u bijvoorbeeld de minimumlengte instellen en de diversiteit (hoofdletters, kleine letters, cijfers, etc.) bepalen.

Ga in ElvyWeb via het gebruikersmenu naar Beheer. Open het tabblad Beveiliging. In dit venster kunt u de optie ‘Gebruik wachtwoordbeleid’ aanvinken.

Wachtwoordsterkte_goed_1.png

U kunt dit wachtwoordbeleid op meerdere manieren toepassen door middel van het instellen van de overige instellingen.

Hoe activeer ik de Elvy App voor Elvy Online?

Elvy App downloaden

Ga naar de Google Playstore en zoek op ‘Elvy’. Zoek onderstaand icoon en selecteer vervolgens ‘Download’ of ‘Installeren’ om de App op uw telefoon te installeren.

app_activeren_0.png

Elvy App opstarten en verifiëren

Open de Elvy App op uw telefoon. Selecteer ‘Akkoord’ van de gebruikersvoorwaarden (EULA) om de App te kunnen gebruiken.

app_activeren_1_pixel_quite_black_portrait.png

Vervolgens moet u de API activeren. Selecteer één van onderstaande opties:

 1. Handmatig gegevens invoeren
 2. QR-code scannen

app_activeren_2_pixel_quite_black_portrait.png

Ga vervolgens naar het volgende scherm en klik op Start.

app_activeren_3_pixel_quite_black_portrait.png

Connectie maken met uw Elvy Web omgeving

Open uw Elvy Web omgeving en ga via gebruiker naar ‘Instellingen’. app_activeren_6.png

Ga vervolgens naar het tabblad WebAPI. Hier ziet u de gegevens welke u moet invoeren om de Elvy App met uw Elvy Web omgeving te kunnen koppelen. U kunt deze gegevens handmatig invoeren door beide URL gegevens in te voeren, of u kunt de QR-code scannen met uw telefoon.

app_activeren_7.png

Belangrijk
Deze gegevens zijn gebruikersgebonden en moeten per gebruiker ingesteld worden.

De App is geverifieerd en gekoppeld.

Inloggen Elvy App

Voer uw Elvy Web Login gegevens in en selecteer ‘Remember My Login’ alvorens u op Login drukt.

app_activeren_4_pixel_quite_black_portrait.png

Geef toegang tot alle gegevens zoals in onderstaand voorbeeld is aangegeven. Selecteer vervolgens ‘Yes, Allow’.

app_activeren_5_blur_pixel_quite_black_portrait.png

Uw taken worden geladen in de Elvy App, dit kan enkele minuten duren. Zodra de taken geladen zijn, kunt u gebruik maken van de Elvy App.

app_activeren_8_pixel_quite_black_portrait.png

Bron: Elvy

Elvy Automatisch fiattering inkoopfacturen i.c.m. matching aan inkooporders

Beschikbaarheid

Deze functionaliteit is in de volgende koppeling(en) beschikbaar:

AccountView
Exact Globe
KING
Plan-de-CAMpagne
SAP Business One
Unit4 Multivers Extended
Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf versie 1.1800.130Welke versie heb ik?

Inleiding

Het is mogelijk om automatische fiattering in te stellen voor inkoopfacturen die worden afgestemd aan een inkooporder. Oftewel: een inkoopfactuur kunnen matchen met uw bestelling. Met deze functionaliteit kunt u inkoopfacturen die voldoen aan de in Elvy ingegeven marges automatisch laten fiatteren. Bijvoorbeeld in gevallen dat een inkoopfactuur één op één matcht met de inkooporder.

Aan de hand van de in Elvy opgegeven marges worden er tijdens het verwerken van een inkoopfactuur diverse controles uitgevoerd, om te controleren of de boekingsregels afwijken van de inkooporderregels waaraan de inkoopfactuur is afgestemd. Wanneer de eventuele verschillen binnen de opgegeven marges vallen wordt de inkoopfactuur automatisch gefiatteerd. Tevens wordt er een notitie aan de inkoopfactuur in het Inkomend Factuur Register toegevoegd, zodat altijd te herleiden is op basis van welke berekening en marges de inkoopfactuur automatisch is gefiatteerd.

Inrichting

U dient zelf de marges in te stellen voor het automatisch fiatteren van inkoopfacturen. Deze marges kunt u instellen onder de menu optie [IFR / Automatische fiattering]:

automatisch-fiatteren-1.png

Om de marges in te stellen kiest u voor de knop ‘Toevoegen’. Vervolgens opent zich een nieuw scherm waar u een nieuwe set aan marges in kunt geven:

<automatisch-fiatteren-2.png

Bij het instellen van de marges heeft u de beschikking over de volgende velden:

 • Volgnummer: Automatisch ingesteld volgnummer voor de ingestelde marge template.
 • Omschrijving: Omschrijving die de marge template beschrijft.
 • Administratie: De administratie(s) waar de marges voor van toepassing zijn.
 • Crediteurcode: De crediteurcode(s) waar de marges voor van toepassing zijn
 • Rek.nr’s uitsluiten: Hier geeft u grootboekrekeningen op die niet moeten worden meegenomen in de controles bij het bepalen of de inkoopfactuur automatisch gefiatteerd dient te worden.
 • Rek.nr’s verschillen: Hier geeft u grootboekrekeningen op die gebruikt worden om verschillen op te boeken. De boekingsregels met deze grootboekrekeningen worden bij elkaar opgeteld en als één bedrag betrokken in de controle bij het bepalen of de inkoopfactuur automatisch gefiatteerd dient te worden.
 • Bedrag positief overschreiding bedrag: Het bedrag waarmee de inkooporderregel maximaal positief overschreden mag worden.
 • Bedrag positief overscheiding percentage: Het percentage waarmee de inkooporderregel maximaal positief overschreden mag worden.
 • Bedrag negatief overschreiding bedrag: Het bedrag waarmee de inkooporderregel maximaal negatief overschreden mag worden.
 • Bedrag negatief overschreiding percentage: Het percentage waarmee de inkooporderregel maximaal negatief overschreden mag worden.
 • Aantal positief overschreiding Aantal: Aantal waarmee de inkooporderregel maximaal positief overschreden mag worden.
 • Aantal positief overschreiding percentage: Percentage waarmee de inkooporderregel maximaal positief overschreden mag worden.

Bij het invullen van de velden kunt u gebruik maken van zogenaamde wildcards. Hiermee kunt u meerdere waardes opgeven en/of reeksen van waardes:

 • Door gebruik te maken van het * teken kunt u aangeven dat u een bepaalde reeks wilt filteren. Bijvoorbeeld: Wanneer u 79* als grootboekrekening invult om uit te sluiten, worden alle grootboekrekeningen die beginnen met 79 uitgesloten.
 • Door gebruik te maken van het , teken kunt u meerdere waardes opgeven die u wilt filteren. Bijvoorbeeld: Wanneer u 3000,3010,3020 als crediteurcodes invult, zullen de marges alleen van toepassing zijn op crediteuren met de codes 3000, 3010 of 3020.
 • ? teken kunt u ervoor zorgen dat bepaalde posities van een waarde uit een reeks mogen bestaan: Bijvoorbeeld: Wanneer u 79?0 als grootboekrekening invult om uit te sluiten, worden de grootboekrekeningen van vier posities lang die beginnen met 79 en eindigen op 0 uitgesloten.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld zijn er marges ingesteld onder de menu optie [IFR / Automatische fiattering]:

automatisch-fiatteren-3.png

 • Volgnummer: Automatisch ingesteld volgnummer voor de ingestelde marge template.
 • Omschrijving: Omschrijving die de marge template beschrijft.
 • Administratie: Deze marges zijn alleen van toepassing voor administratie 100.
 • Crediteurcode: Deze marges gelden voor alle crediteuren binnen de administratie.
 • Rek.nr’s uitsluiten: Rekening 7090 en alle grootboekrekeningen die beginnen met 71 worden uitgesloten bij de controles.
 • Rek.nr’s verschillen: In onze administratie is grootboekrekening 9430 de verschillen rekening. Alle kosten die hierop worden geboekt worden samengevoegd tot één bedrag en gecontroleerd.
 • Bedrag positief overschreiding bedrag: Het bedrag van de boekingsregel mag maximaal 100 euro groter zijn dan het bedrag van de inkooporderregel.
 • Bedrag positief overscheiding percentage: Het bedrag van de boekingsregel mag maximaal 2% hoger zijn dan het bedrag van de inkooporderregel.
 • Bedrag negatief overschreiding bedrag: Het bedrag van de boekingsregel mag maximaal 90 euro lager zijn dan het bedrag van de inkooporderregel.
 • Bedrag negatief overschreiding percentage:  Het bedrag van de boekingsregel mag maximaal 5% lager zijn dan het bedrag van de inkooporderregel.
 • Aantal positief overschreiding Aantal: Het aantal van de boekingsregel mag maximaal 5 groter zijn dan het aantal van de inkooporderregel.
 • Aantal positief overschreiding percentage: Het aantal van de boekingsregel mag maximaal 2% groter zijn dan het aantal van de inkooporderregel.

Wij gaan een inkoopfactuur inboeken die afgestemd moet worden aan een inkooporder. De nettoprijs die op de inkoopfactuur aanwezig is (€132,-) wijkt af van de oorspronkelijke prijs van de inkooporder (€135,-), dit passen we aan:

automatisch-fiatteren-4.png

automatisch-fiatteren-5.png

Het restant van de inkoopfactuur wordt geboekt op de verschillen rekening:

automatisch-fiatteren-6.png

Vervolgens gaan we de inkoopfacturen verwerken en gaat Elvy controleren of het verschil tussen de inkooporderregel en de geboekte regels binnen de marges valt:

Inkooporderregel artikel ‘Reinigingspoeder’:

Aantal

 • Aantal in inkooporderregel: 5.
 • Aantal in boekingsregel: 5.
 • Verschil: 0 (percentage van 0%).
 • Resultaat:
  • Verschil in aantal valt binnen marge van 5;
  • Verschil in aantal binnen marge van 2%.

Prijs

 • Prijs in inkooporderregel: €135,-.
 • Prijs in boekingsregel: €132,-.
 • Verschil: €3,- (percentage van 2,22%).
 • Resultaat:
  • Verschil in bedrag valt binnen marge van €90,-;
  • Verschil in percentage valt binnen marge van 5%.

Inkooporderregel artikel ‘Bart kop espresso 12 st’:

Aantal

 • Aantal in inkooporderregel: 2.
 • Aantal in boekingsregel: 2.
 • Verschil: 0 (percentage van 0%).
 • Resultaat:
  • Verschil in aantal valt binnen marge van 5;
  • Verschil in aantal binnen marge van 2%.

Prijs

 • Prijs in inkooporderregel: €15,40.
 • Prijs in boekingsregel: €15,40.
 • Verschil: €0,- (percentage van 0%).
 • Resultaat:
  • Verschil in bedrag valt binnen marge van €90,-;
  • Verschil in percentage valt binnen marge van 5%.

Verschillen regel:

Prijs

 • Prijs van verschillenregel: €15,40.
 • Verschil: €15,40.
 • Resultaat:
  • Verschil in bedrag valt binnen marge van €100,-.

De inkoopfactuur voldoet aan alle marges en wordt in het Elvy Inkomend Factuur Register als volledig gefiatteerd aangemaakt. Er wordt een notitie toegevoegd dat de factuur automatisch is gefiatteerd en op basis van welke marges dit is besloten:

automatisch-fiatteren-7.png

Bron: Elvy

Hoe kan ik in Elvy documenten bundelen?

Beschikbaarheid

Deze functionaliteit is in de volgende koppeling(en) beschikbaar:

Alle koppelingen

Elvy leest alle documenten als een apart document in. Zo kan het voorkomen dat u pagina’s moet bundelen omdat de factuur uit meerdere pagina’s bestaat of u de bijlage ook bij de boeking wilt hebben. In Elvy kunt u heel eenvoudig documenten bundelen. Dit kunt u op meerdere manieren doen.

 1. Via het losse voorbeeldscherm
 2. Door op het laatste document van de factuur te staan
 3. Via het tabblad Digitaliseren
 4. Via de functionaliteit Automatisch bundelen

Via het losse voorbeeldscherm

U kunt via het losse voorbeeldscherm handmatig de vinkjes links onderaan voor de optie ‘Geselecteerd’ selecteren om aan te geven dat deze documenten bij elkaar horen. Automatisch komt er ook een vinkje bovenin het document te staan naast het tabblad digitaliseren.

Door nogmaals op de optie Geselecteerd te klikken worden de vinkjes automatisch weer verwijderd en staan de documenten weer los van elkaar.

Documenten_bundelen_1.png

Door op het laatste document van de factuur te staan

Als u weet uit hoeveel pagina’s de factuur bestaat kunt u naar het laatste document gaan en de optie Alles bundelen selecteren. Alles wat voor dit document staat wordt dan gebundeld. Ook hier komt er automatisch een vinkje bovenin het document te staan naast het tabblad digitaliseren van de gebundelde documenten.

Documenten_bundelen_2.png

Via het tabblad Digitaliseren

U kunt ook via het tabblad Digitaliseren de optie Selecteer pagina’s gebruiken. Belangrijk is dan wel dat u van te voren weet welke documenten u moet selecteren omdat u de documenten zelf dan niet inzichtelijk heeft.

Documenten_bundelen_3.png

Vervolgens kunt u alle pagina’s ‘bundelen’ door het vakje voor het document te selecteren:

Documenten_bundelen_4.png

Voor het ‘ontbundelen’ kunt u vanzelfsprekend de vinkjes weer op dezelfde manier uitzetten.

Druk nu op Selecteer om de wijzigingen te bewaren.

Via de functionaliteit Automatisch bundelen

Ga via het menu van Elvy DS naar Instellingen, selecteer Instellingen en ga naar het tabblad Geavanceerd.

U kunt hier de functie ‘Automatisch bundelen’ inschakelen.

Automatisch_bundelen_1.png

Bundelen o.b.v. bronbestanden: hier wordt gekeken naar de PDF-bijlage uit de e-mail of de scanner.

Bundelen o.b.v. barcodes: hier wordt gekeken naar de barcode welke op de factuur herkent wordt. Relevant als men veel met barcodes werkt.

Bundelen o.b.v. factuurnummers: hier wordt gekeken naar de factuurnummer welke op de bestanden herkent wordt, echter moet op elke pagina van de bundel het factuurnummer staan.

Automatisch_bundelen_2.png

Tip
Wij adviseren de keuze ‘Bundelden o.b.v. bronbestanden’ te gebruiken. Deze optie is het meest efficiënt als u het merendeel van uw facturen via de e-mail ontvangt. Lees het artikel Hoe laat ik Elvy een mailbox uitlezen? hoe u de mailbox functionaliteit kunt inschakelen.
Belangrijk
Indien er gebruik wordt gemaakt van bundelen o.b.v. bronbestanden, zal elke gescande factuur als los PDF-bestand moeten worden aangeleverd. Houd er dus rekening mee dat u geen facturen van meerdere crediteuren in een PDF-bestand aanlevert, omdat Elvy dit als een bronbestand ziet en dus aan elkaar wordt gebundeld.
Bron: Elvy

Hoe kan ik in ElvyWeb een taak overnemen van een collega?

Beschikbaarheid

Dit artikel is van toepassing op de volgende koppeling(en):

Alle koppelingen
Uitzondering: iMuis

Wanneer een collega wegens vakantie of ziekte afwezig is, en daardoor niet in de gelegenheid is om zijn of haar taken in ElvyWeb af te handelen, kunt u een of meer medewerkers de mogelijkheid geven om deze taken (tijdelijk) over te nemen. Binnen ElvyWeb wordt dan tevens vastgelegd dat iemand anders namens die medewerker heeft gehandeld.

Hoe kan ik in ElvyWeb taken in bulk goedkeuren?

Dit artikel is van toepassing op de volgende koppeling(en):

Alle koppelingen
Uitzondering: iMuis

Wanneer u meerdere facturen (of taken) in een keer wilt goedkeuren, kunt u in ElvyWeb gebruikmaken van de opties voor bulkfiattering. Dit is instelbaar voor alle fiatteurs óf voor een selectie daarvan.

Bulkfiattering instellen

Nadat u, als beheerder van ElvyWeb, bent ingelogd, gaat u via het gebruikersmenu naar Beheer. Open vervolgens het tabblad Geavanceerd.

Taken_in_bulk_goedkeuren_1.png

Hoe kan ik een notitie aan een boeking meegeven in Elvy DS?

Beschikbaarheid

De functionaliteit waarbij u een notitie aan een taak wilt meegeven vanuit Elvy DS en in ElvyWeb direct zichtbaar is, is in de volgende koppelingen(en) beschikbaar:

Alle koppelingen
Uitzondering: Plan-de-CAMpagne en iMuis

De functionaliteit waarbij de notitie vanuit Elvy DS ook bij de boeking in uw financieel boekhoudpakket zichtbaar is, is in de volgende koppeling(en) beschikbaar:

AccountView
Exact Globe

U kunt op twee verschillende plekken een notitie toevoegen:

 1. In de kopregel
 2. In de boekingsregel

In de kopregel

Selecteer het icoon wat hieronder is weergegeven in de kopregel van uw boeking.

Notitie_toevoegen_Elvy_DS_1.png

In de boekingsregel

Selecteer het icoon naast ‘Notities’ wat hieronder is weergegeven in de boekingsregel.

Notitie_toevoegen_Elvy_DS_2.png

In beide gevallen komt er een notitiescherm naar voren, waarin u uw notitie kunt toevoegen.

Notitie_toevoegen_Elvy_DS_3.png

Druk vervolgens op Bewaren.

Bron: Elvy

Hoe kan ik in Elvy de boekingsbevestiging aan-/of uitzetten?

Beschikbaarheid

Deze functionaliteit is in de volgende koppeling(en) beschikbaar:

Alle koppelingen

In Elvy DS kunt u instellen of u een ‘Boekingsbevestiging’ wilt ontvangen bij elke boeking die u maakt, welke aangeeft dat de boeking correct is verwerkt.

Boekingsbevestiging_aan_of_uitzetten_2.png

Ga via het menu van Elvy DS naar Instellingen › Instellingen. Open het tabblad Geavanceerd en (de)selecteer het vinkje voor de functie ‘Boekingsbevestiging verbergen’.

Boekingsbevestiging_aan_of_uitzetten_1.png

Belangrijk
Deze instelling is op applicatieniveau van toepassing en geldt voor alle gebruikers.
Bron: Elvy