Berichten

Elvy Automatisch fiattering inkoopfacturen i.c.m. matching aan inkooporders

Beschikbaarheid

Deze functionaliteit is in de volgende koppeling(en) beschikbaar:

AccountView
Exact Globe
KING
Plan-de-CAMpagne
SAP Business One
Unit4 Multivers Extended
Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf versie 1.1800.130Welke versie heb ik?

Inleiding

Het is mogelijk om automatische fiattering in te stellen voor inkoopfacturen die worden afgestemd aan een inkooporder. Oftewel: een inkoopfactuur kunnen matchen met uw bestelling. Met deze functionaliteit kunt u inkoopfacturen die voldoen aan de in Elvy ingegeven marges automatisch laten fiatteren. Bijvoorbeeld in gevallen dat een inkoopfactuur één op één matcht met de inkooporder.

Aan de hand van de in Elvy opgegeven marges worden er tijdens het verwerken van een inkoopfactuur diverse controles uitgevoerd, om te controleren of de boekingsregels afwijken van de inkooporderregels waaraan de inkoopfactuur is afgestemd. Wanneer de eventuele verschillen binnen de opgegeven marges vallen wordt de inkoopfactuur automatisch gefiatteerd. Tevens wordt er een notitie aan de inkoopfactuur in het Inkomend Factuur Register toegevoegd, zodat altijd te herleiden is op basis van welke berekening en marges de inkoopfactuur automatisch is gefiatteerd.

Inrichting

U dient zelf de marges in te stellen voor het automatisch fiatteren van inkoopfacturen. Deze marges kunt u instellen onder de menu optie [IFR / Automatische fiattering]:

automatisch-fiatteren-1.png

Om de marges in te stellen kiest u voor de knop ‘Toevoegen’. Vervolgens opent zich een nieuw scherm waar u een nieuwe set aan marges in kunt geven:

<automatisch-fiatteren-2.png

Bij het instellen van de marges heeft u de beschikking over de volgende velden:

 • Volgnummer: Automatisch ingesteld volgnummer voor de ingestelde marge template.
 • Omschrijving: Omschrijving die de marge template beschrijft.
 • Administratie: De administratie(s) waar de marges voor van toepassing zijn.
 • Crediteurcode: De crediteurcode(s) waar de marges voor van toepassing zijn
 • Rek.nr’s uitsluiten: Hier geeft u grootboekrekeningen op die niet moeten worden meegenomen in de controles bij het bepalen of de inkoopfactuur automatisch gefiatteerd dient te worden.
 • Rek.nr’s verschillen: Hier geeft u grootboekrekeningen op die gebruikt worden om verschillen op te boeken. De boekingsregels met deze grootboekrekeningen worden bij elkaar opgeteld en als één bedrag betrokken in de controle bij het bepalen of de inkoopfactuur automatisch gefiatteerd dient te worden.
 • Bedrag positief overschreiding bedrag: Het bedrag waarmee de inkooporderregel maximaal positief overschreden mag worden.
 • Bedrag positief overscheiding percentage: Het percentage waarmee de inkooporderregel maximaal positief overschreden mag worden.
 • Bedrag negatief overschreiding bedrag: Het bedrag waarmee de inkooporderregel maximaal negatief overschreden mag worden.
 • Bedrag negatief overschreiding percentage: Het percentage waarmee de inkooporderregel maximaal negatief overschreden mag worden.
 • Aantal positief overschreiding Aantal: Aantal waarmee de inkooporderregel maximaal positief overschreden mag worden.
 • Aantal positief overschreiding percentage: Percentage waarmee de inkooporderregel maximaal positief overschreden mag worden.

Bij het invullen van de velden kunt u gebruik maken van zogenaamde wildcards. Hiermee kunt u meerdere waardes opgeven en/of reeksen van waardes:

 • Door gebruik te maken van het * teken kunt u aangeven dat u een bepaalde reeks wilt filteren. Bijvoorbeeld: Wanneer u 79* als grootboekrekening invult om uit te sluiten, worden alle grootboekrekeningen die beginnen met 79 uitgesloten.
 • Door gebruik te maken van het , teken kunt u meerdere waardes opgeven die u wilt filteren. Bijvoorbeeld: Wanneer u 3000,3010,3020 als crediteurcodes invult, zullen de marges alleen van toepassing zijn op crediteuren met de codes 3000, 3010 of 3020.
 • ? teken kunt u ervoor zorgen dat bepaalde posities van een waarde uit een reeks mogen bestaan: Bijvoorbeeld: Wanneer u 79?0 als grootboekrekening invult om uit te sluiten, worden de grootboekrekeningen van vier posities lang die beginnen met 79 en eindigen op 0 uitgesloten.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld zijn er marges ingesteld onder de menu optie [IFR / Automatische fiattering]:

automatisch-fiatteren-3.png

 • Volgnummer: Automatisch ingesteld volgnummer voor de ingestelde marge template.
 • Omschrijving: Omschrijving die de marge template beschrijft.
 • Administratie: Deze marges zijn alleen van toepassing voor administratie 100.
 • Crediteurcode: Deze marges gelden voor alle crediteuren binnen de administratie.
 • Rek.nr’s uitsluiten: Rekening 7090 en alle grootboekrekeningen die beginnen met 71 worden uitgesloten bij de controles.
 • Rek.nr’s verschillen: In onze administratie is grootboekrekening 9430 de verschillen rekening. Alle kosten die hierop worden geboekt worden samengevoegd tot één bedrag en gecontroleerd.
 • Bedrag positief overschreiding bedrag: Het bedrag van de boekingsregel mag maximaal 100 euro groter zijn dan het bedrag van de inkooporderregel.
 • Bedrag positief overscheiding percentage: Het bedrag van de boekingsregel mag maximaal 2% hoger zijn dan het bedrag van de inkooporderregel.
 • Bedrag negatief overschreiding bedrag: Het bedrag van de boekingsregel mag maximaal 90 euro lager zijn dan het bedrag van de inkooporderregel.
 • Bedrag negatief overschreiding percentage:  Het bedrag van de boekingsregel mag maximaal 5% lager zijn dan het bedrag van de inkooporderregel.
 • Aantal positief overschreiding Aantal: Het aantal van de boekingsregel mag maximaal 5 groter zijn dan het aantal van de inkooporderregel.
 • Aantal positief overschreiding percentage: Het aantal van de boekingsregel mag maximaal 2% groter zijn dan het aantal van de inkooporderregel.

Wij gaan een inkoopfactuur inboeken die afgestemd moet worden aan een inkooporder. De nettoprijs die op de inkoopfactuur aanwezig is (€132,-) wijkt af van de oorspronkelijke prijs van de inkooporder (€135,-), dit passen we aan:

automatisch-fiatteren-4.png

automatisch-fiatteren-5.png

Het restant van de inkoopfactuur wordt geboekt op de verschillen rekening:

automatisch-fiatteren-6.png

Vervolgens gaan we de inkoopfacturen verwerken en gaat Elvy controleren of het verschil tussen de inkooporderregel en de geboekte regels binnen de marges valt:

Inkooporderregel artikel ‘Reinigingspoeder’:

Aantal

 • Aantal in inkooporderregel: 5.
 • Aantal in boekingsregel: 5.
 • Verschil: 0 (percentage van 0%).
 • Resultaat:
  • Verschil in aantal valt binnen marge van 5;
  • Verschil in aantal binnen marge van 2%.

Prijs

 • Prijs in inkooporderregel: €135,-.
 • Prijs in boekingsregel: €132,-.
 • Verschil: €3,- (percentage van 2,22%).
 • Resultaat:
  • Verschil in bedrag valt binnen marge van €90,-;
  • Verschil in percentage valt binnen marge van 5%.

Inkooporderregel artikel ‘Bart kop espresso 12 st’:

Aantal

 • Aantal in inkooporderregel: 2.
 • Aantal in boekingsregel: 2.
 • Verschil: 0 (percentage van 0%).
 • Resultaat:
  • Verschil in aantal valt binnen marge van 5;
  • Verschil in aantal binnen marge van 2%.

Prijs

 • Prijs in inkooporderregel: €15,40.
 • Prijs in boekingsregel: €15,40.
 • Verschil: €0,- (percentage van 0%).
 • Resultaat:
  • Verschil in bedrag valt binnen marge van €90,-;
  • Verschil in percentage valt binnen marge van 5%.

Verschillen regel:

Prijs

 • Prijs van verschillenregel: €15,40.
 • Verschil: €15,40.
 • Resultaat:
  • Verschil in bedrag valt binnen marge van €100,-.

De inkoopfactuur voldoet aan alle marges en wordt in het Elvy Inkomend Factuur Register als volledig gefiatteerd aangemaakt. Er wordt een notitie toegevoegd dat de factuur automatisch is gefiatteerd en op basis van welke marges dit is besloten:

automatisch-fiatteren-7.png

Bron: Elvy

Exact Spring ’18 Release komt eraan!

De Spring ’18 Release is de eerste editie van wat je voortaan vier keer per jaar van Exact kunt verwachten. Ieder seizoen brengt Exact  je op de hoogte van alle innovatie en ontwikkelingen in onze producten, zodat jij altijd het maximale uit je Exact software kunt halen.

Per uitgebrachte update laat Exact een beschrijving zien en eventueel een toegevoegde video met uitleg, op deze wijze word je elk kwartaal op de hoogte gebracht van de laatste wijzigingen.

Wil je meer weten over de Spring ’18 release, klik dan hier om naar de release pagina te gaan van Exact!

Nieuwe service packs Exact Globe & Synergy beschikbaar!

Vanaf vandaag zijn er weer nieuwe service packs beschikbaar! Houd het support blog in de gaten voor de beschikbaarheid van de volgende nieuwe service packs. De volgende service packs staan nu voor je klaar:

Service pack changelogs

Klik op bovenstaande links om het changelog per productlijn en product versie te bekijken. In deze changelogs kun je per product update lezen welke verbeteringen zijn opgenomen in het betreffende service pack. Tevens kun je in het changelog alle verbeteringen van eerdere service packs terugvinden. Je kunt dus gebruik maken van één document voor alle release informatie van alle service packs per product update.

Installatie

Om te kunnen beschikken over een service pack, dien je een update uit te voeren van de software. Het installeren van een service pack werkt op dezelfde wijze als het uitvoeren van een reguliere update. In plaats van de gewenste product update, selecteer je in dit geval echter het gewenste service pack bij ‘Versie’. Voor meer informatie over het uitvoeren van een update kun je onderstaande links raadplegen:

Bron: Exact Support Blog

Hoe werkt Elvy integratie met de Verplichtingenadministratie in Exact Globe?

Beschikbaarheid

Dit artikel is van toepassing op de volgende koppeling(en):

Exact Globe

Product updates 415/260 algemeen beschikbaar Exact Globe & Synergy

Zoals eerder aangegeven komen de nieuwe product updates in fases beschikbaar.

Vanaf vandaag zijn de nieuwe product updates 415SP3 en 260SP3 beschikbaar voor de laatste groep klanten. Hiermee zijn de product updates beschikbaar voor alle klanten*.

* Wanneer jouw licentie maatwerk of bouwstenen bevat is de update procedure hetzelfde als bij voorgaande product updates en kun je bij de supportafdeling informeren of de product updates voor jou beschikbaar zijn.

Belangrijk

Houd er rekening mee dat de systeemeisen in deze product updates zijn gewijzigd. Windows Vista, Microsoft Office 2007 en Microsoft Exchange 2007 worden vanaf product update 415 en 260 niet meer ondersteund. Voor een overzicht van de systeemeisen, zie Systeemeisen Exact Globe en Systeemeisen Exact Synergy.

Wat is er nieuw?

Exact Synergy

In Exact Synergy zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot Social Collaboration zoals onder andere:

 • het gebruik van emoji’s in berichten
 • het tonen van afbeeldingen en bijlagen in de tijdlijn is verbeterd
 • je kunt aangeven dat je een bericht leuk vindt
 • artikelen en medewerkers kunnen worden gedeeld
 • er kan gebruik worden gemaakt van hash tags in berichten en reacties en je kunt de trending topics bekijken
 • er kan nu eenvoudig worden gezocht naar berichten en reacties

Verder is het nu mogelijk om direct te bellen vanuit de medewerkerkaart of hoverkaart en kun je bijlagen vanuit OneDrive toevoegen aan documenten.

Voor meer informatie over deze wijzigingen en andere verbeteringen in deze product update kun je de release notes van product update 260 raadplegen.

Exact Globe

In Exact Globe zijn verschillende verbeteringen beschikbaar in E-WMS. Je kunt nu filteren op WMS zones en andere eigenschappen bij het automatisch in bewerking nemen van orders via E-WMS Auto queue, de performance in de WMS RF monitor is verbeterd, en je kunt de scanner menu’s voor productie ontvangsten en uitgiften verbergen.

Verder is het automatisch aanmaken van een bankrekening bij het toewijzen verbeterd en is er een nieuwe instelling toegevoegd waarmee je kunt u aangeven of je de explosie artikelen bij het leveren wilt exploderen.

In Central Master Data Management (CMDM) is het mogelijk om kostenplaatsen, kostendragers, artikeleenheden, magazijnen, artikelgroepen en assortimenten te synchroniseren tussen Exact Globe en Exact Synergy.

Voor meer informatie over deze wijzigingen en andere verbeteringen in deze product update kun je de release notes van product update 415 raadplegen.

Service packs
Voor de verbeteringen in de service packs kun je de onderstaande links raadplegen:

Bron: Exact Support Blog

WMS – Auto queue in Exact Globe Next

De Auto queue functionaliteit biedt je de mogelijkheid om orderregels automatisch te versturen zonder deze handmatig via het Control Center te selecteren en te versturen. In deze blogpost wordt de auto queue functionaliteit verder toegelicht.

Standaard situatie

Normaal gesproken dien je orders handmatig te ‘picken’ door het betreffende control center te starten en de orderregels zelf te selecteren en af te handelen.

Auto queue service

Met de Auto queue service wordt dit proces geautomatiseerd. Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid, dien je de Auto queue service te installeren. Daarnaast dient het config-bestand, dat samen met de service wordt geïnstalleerd, aangepast te worden. Hierdoor zorg je er onder andere voor dat de juiste database wordt gebruikt en kun je aangeven welke frequentie gebruikt moet worden om te controleren of er orders klaar staan. Voor meer informatie hierover, zie de sectie Het installeren en configureren van de Auto queue service in het document WMS Auto queue.

Auto queue service processen

De Auto queue service is beschikbaar voor de volgende processen: Verkooporder levering (m.u.v. Pick&Pack), Voorraad aanvullen, Inkoop ontvangsten en Productie uitgiftes. De service kan per proces worden geactiveerd:

 • Verkooporder levering: Om Auto queue voor verkooporder leveringen te activeren ga je naar [Systeem, Algemeen, Instellingen, WMS leveringen] en vink je de instelling Gebruik Autoqueue aan in de sectie Leveringen: Auto queue.
 • Inkoop ontvangsten: Om Auto queue voor inkoop ontvangsten te activeren ga je naar [Systeem, Algemeen, Instellingen, WMS ontvangsten] en vink je de instelling Gebruik Autoqueue aan in de sectie Auto queue. Tevens dien je in deze instellingen in de sectie In bewerking nemen de optie In Bewerking nemen aan te vinken.
 • Voorraad aanvullen: Om Auto queue voor voorraad aanvullen te activeren ga je naar [Systeem, Algemeen, Instellingen, WMS voorraadaanvulling] en vink je de instelling Gebruik Autoqueue in de sectie Auto queue aan.
 • Productie uitgiftes: Om Auto queue voor productie uitgiftes te activeren ga je naar [Systeem, Algemeen, Instellingen, WMS productie uitgiftes] en vink je de instelling Gebruik Autoqueue in de sectie Uitgiften op productieorder: Auto queue aan. Tevens dien je in deze instellingen in de sectie In bewerking nemen de optie In Bewerking nemen aan te vinken.

Hieronder zie je een voorbeeld van de WMS leveringen instellingen.

Na het wijzigen van de instellingen dien je de Auto queue service te herstarten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Auto queue service, zie WMS Auto queue.

Volgende keer

De volgende blogpost in de serie over WMS zal gaan over SKU Management.

Bron: Exact Support Blog

Nieuwe service packs beschikbaar! Exact Globe en Synergy

Vanaf vandaag zijn er weer nieuwe service packs beschikbaar! Houd het support blog in de gaten voor de beschikbaarheid van de volgende nieuwe service packs. De volgende service packs staan nu voor je klaar:

Opmerking: De nieuwe service packs voor product update 415 en 260 zijn uitsluitend te downloaden voor klanten die reeds beschikken over deze product updates.

Service pack changelogs

Klik op bovenstaande links om het changelog per productlijn en product versie te bekijken. In deze changelogs kun je per product update lezen welke verbeteringen zijn opgenomen in het betreffende service pack. Tevens kun je in het changelog alle verbeteringen van eerdere service packs terugvinden. Je kunt dus gebruik maken van één document voor alle release informatie van alle service packs per product update.

Installatie

Om te kunnen beschikken over een service pack, dien je een update uit te voeren van de software. Het installeren van een service pack werkt op dezelfde wijze als het uitvoeren van een reguliere update. In plaats van de gewenste product update, selecteer je in dit geval echter het gewenste service pack bij ‘Versie’. Wanneer het service pack er niet bij staat, klik je eerst op update naast het veld om de lijst met beschikbare updates te verversen. Hiervoor is het van belang dat de gebruikersnaam, het wachtwoord en het domein zijn ingevuld. Voor meer informatie over het uitvoeren van een update kun je onderstaande links raadplegen:

Bron: Exact Support Blog

WMS – ICL (Intercompany Logistics) in Exact Globe

ICL (Intercompany Logistics) maakt het mogelijk om transacties tussen een verkoopadministratie en een centrale magazijn administratie automatisch te laten verlopen. Hierdoor neemt het aantal handmatige acties af. Vaak dienen transacties zoals verkooporders, bestellingen, leveringen en ontvangsten twee maal te worden ingevoerd wanneer twee administraties samenwerken. De gegevens dienen dan in beide administraties geregistreerd te worden. Met ICL hoef je deze slechts éénmaal in te voeren.

Waarom ICL?

Het kan zijn dat er voor jullie bedrijf twee of meerdere locaties van toepassing zijn, waarbij de ene locatie de voorraad beheert en de andere locatie uitsluitend producten verkoopt. Hiervoor dienen er voor beide locaties administraties aanwezig te zijn in Exact Globe.

ICL zorgt er onder andere voor dat orders niet twee keer ingevoerd hoeven te worden, de twee locaties elkaar niet hoeven te factureren en dat er niet continu e-mail- of telefonisch contact plaatst dient te vinden tussen de beide locaties.

Hoe werkt ICL?

Een verkoopkantoor (al dan niet voorraadhoudend) registreert een verkooporder in zijn eigen administratie. Vervolgens zal er voor deze verkooporder automatisch een verkooporder in de administratie van het centrale magazijn worden aangemaakt. Hierna kan de order worden geleverd. Je kunt ervoor zorgen dat de order direct aan de klant wordt geleverd, of dat de producten aan het verkoopkantoor worden geleverd. Het verkoopkantoor factureert vervolgens naar de klant.


Tijdens dit proces wordt op de achtergrond, in de administratie van het verkoopkantoor, automatisch een bestelling en inkoopfactuur aangemaakt welke betrekking hebben op deze ‘inkoop’ bij het centrale magazijn.

Scenario’s

Er zijn verschillende scenario’s waarbij je gebruik kunt maken van ICL:

 • Verkoop ➔ Twee bedrijven, waarbij één voorraadhoudend is (magazijn) en de ander het verkoopkantoor is. Bijvoorbeeld: Een verkoopkantoor in Duitsland wil wel de Nederlandse producten verkopen, maar deze producten niet op voorraad houden. Het bedrijf in Duitsland wil dus alleen inkopen vanuit Nederland en de klant de factuur sturen. Nederland verzorgt de levering naar de Duitse klant.
 • Inkoop ➔ Twee bedrijven, waarbij één voorraadhoudend is (hoofdmagazijn) en de ander het verkoopkantoor is met een eigen magazijn. Bijvoorbeeld: Een verkoopkantoor in Duitsland dient haar voorraad in te kopen bij het hoofdmagazijn in Nederland. Het Duitse verkoopkantoor levert zelf de producten aan de klant.
 • Één centrale magazijn locatie + meerdere verkoopkantoren
 • Twee centrale magazijn locaties die ook van elkaar kopen ➔ Beide bedrijven hebben dan zowel een Centrale magazijn administratie als een Verkoop-/Inkoop administratie.
 • Één verkoopkantoor + één hoofdmagazijn + één productiecentrum ➔ Het bedrijf produceert zijn eigen producten, die worden opgeslagen in het hoofdmagazijn en worden verkocht via het verkoopkantoor (drie-staps ICL).

Meer informatie

Voor meer informatie over WMS ICL, zie de Startpagina WMS en ICL.

Volgende keer

De volgende blogpost in de serie over WMS zal gaan over Auto queue.

Bron: Exact Support Blog

Nieuwe service packs beschikbaar voor Exact Globe & Synergy

Vanaf vandaag zijn er weer nieuwe service packs beschikbaar! Houd het support blog in de gaten voor de beschikbaarheid van de volgende nieuwe service packs. De volgende service packs staan nu voor je klaar:

Opmerking: De nieuwe service packs voor product update 415 en 260 zijn uitsluitend te downloaden voor klanten die reeds beschikken over deze product updates.

Service pack changelogs

Klik op bovenstaande links om het changelog per productlijn en product versie te bekijken. In deze changelogs kun je per product update lezen welke verbeteringen zijn opgenomen in het betreffende service pack. Tevens kun je in het changelog alle verbeteringen van eerdere service packs terugvinden. Je kunt dus gebruik maken van één document voor alle release informatie van alle service packs per product update.

Installatie

Om te kunnen beschikken over een service pack, dien je een update uit te voeren van de software. Het installeren van een service pack werkt op dezelfde wijze als het uitvoeren van een reguliere update. In plaats van de gewenste product update, selecteer je in dit geval echter het gewenste service pack bij ‘Versie’. Wanneer het service pack er niet bij staat, klik je eerst op update naast het veld om de lijst met beschikbare updates te verversen. Hiervoor is het van belang dat de gebruikersnaam, het wachtwoord en het domein zijn ingevuld. Voor meer informatie over het uitvoeren van een update kun je onderstaande links raadplegen:

Bron: Exact Support Blog

Product updates 415/260 algemeen beschikbaar – Fase 2

Zoals eerder aangegeven komen de nieuwe product updates in fases beschikbaar.

Vanaf vandaag kan de volgende groep klanten de nieuwe product updates 415SP1 en 260SP1 downloaden. De beschikbaarheid van deze product updates voor andere licenties volgt in de komende weken. Houd het supportblog in de gaten voor meer informatie.

Wie kan de nieuwe product updates downloaden?

Product updates 4154SP1 en 260SP1 zijn nu beschikbaar voor Nederlandse Exact Globe Salaris klanten en Exact Synergy klanten die geen gebruik maken van Exact Globe of Exact Financials.

Klik hier voor meer informatie over hoe u kunt controleren welke modules in uw licentie aanwezig zijn.

Belangrijk

Houd er rekening mee dat de systeemeisen in deze product updates zijn gewijzigd. Windows Vista, Microsoft Office 2007 en Microsoft Exchange 2007 worden vanaf product update 415 en 260 niet meer ondersteund. Voor een overzicht van de systeemeisen, zie Systeemeisen Exact Globe en Systeemeisen Exact Synergy.

Wat is er nieuw?

Exact Synergy

In Exact Synergy zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot Social Collaboration zoals onder andere:

 • het gebruik van emoji’s in berichten
 • het tonen van afbeeldingen en bijlagen in de tijdlijn is verbeterd
 • je kunt aangeven dat je een bericht leuk vindt
 • artikelen en medewerkers kunnen worden gedeeld
 • er kan gebruik worden gemaakt van hash tags in berichten en reacties en je kunt de trending topics bekijken
 • er kan nu eenvoudig worden gezocht naar berichten en reacties

Verder is het nu mogelijk om direct te bellen vanuit de medewerkerkaart of hoverkaart en kun je bijlagen vanuit OneDrive toevoegen aan documenten.

Voor meer informatie over deze wijzigingen en andere verbeteringen in deze product update kun je de release notes van product update 260 raadplegen.

Exact Globe

In Exact Globe zijn verschillende verbeteringen beschikbaar in E-WMS. Je kunt nu filteren op WMS zones en andere eigenschappen bij het automatisch in bewerking nemen van orders via E-WMS Auto queue, de performance in de WMS RF monitor is verbeterd, en je kunt de scanner menu’s voor productie ontvangsten en uitgiften verbergen.

Verder is het automatisch aanmaken van een bankrekening bij het toewijzen verbeterd en is er een nieuwe instelling toegevoegd waarmee je kunt u aangeven of je de explosie artikelen bij het leveren wilt exploderen.

Voor gebruikers van de salarismodule zullen de wettelijke wijzigingen van 2018 beschikbaar zijn, zoals de loonheffingsberekening 2018 en wijzigingen in de loonaangifte voor 2018, zoals voor de Loonostenvoordelen.

Voor meer informatie over deze wijzigingen en andere verbeteringen in deze product update kun je de release notes van product update 415 raadplegen.

Service packs
Voor de verbeteringen in de service packs kun je de onderstaande links raadplegen:

Bron: Exact Support Blog