Berichten

Update beschikbaar voor het versturen van de btw-aangifte, icp-aangifte en loonaangifte via Digipoort

In Exact Globe en Exact Compact heeft u de mogelijkheid om uw aangiften (btw, icp en loonaangifte) elektronisch via Digipoort te versturen naar de Belastingdienst.

We hebben besloten een extra aanpassing door te voeren om er voor te zorgen dat communicatie met Digipoort correct verloopt en u de aangiftes kunt blijven versturen via het TLS1.2 protocol. Deze aanpassing is vanaf nu beschikbaar in product update 411SP19, 412SP9 en 413SP3 (vanaf 3-4-2017).

Dit betekent dat u een update dient uit te voeren om over deze verbetering te kunnen beschikken.  Om na 19 april 2017 aangiftes te kunnen versturen dient u over deze update te beschikken. Houd er rekening mee dat het TLS1.2 protocol niet wordt ondersteund in Windows Vista en Windows Server 2008.

Daarnaast dient u mogelijk na 19-4-2017 eeen nieuw SSL certificaat te installeren op de machine waarmee de aangiftes worden verstuurd. Dit SSL certificaat dient niet verward te worden met het PKI certificaat dat nodig is om aangifte te kunnen versturen.

Voor meer informatie, zie Het installeren van het SSL certificaat voor de Digipoort verbinding.

Bron: Exact Support Blog

BTW-update beschikbaar voor Exact Globe Next

In Exact Globe Next en Exact Compact heeft u de mogelijkheid om de btw- en/of icp-aangifte via Digipoort te versturen naar de Belastingdienst. Dit kunt u uitvoeren via het menupad [Systeem, Algemeen, Aangiftebeheer, Verzenden via Digipoort] in Exact Globe Next of het menupad [Systeem, Algemeen, Verzenden via Digipoort] in Exact Compact.

Voor het versturen van de aangifte wordt op de achtergrond gebruik gemaakt van de Nederlandse taxonomie. Ieder jaar wordt deze taxonomie bijgewerkt op basis van wijzigingen die de Belastingdienst doorgeeft. Exact voert hiervoor wijzigingen door in de software zodat u uw aangiften succesvol via Digipoort kunt blijven aanleveren bij de Belastingdienst.

Hoewel de wijzigingen in deze taxonomie dit jaar beperkt zijn, is er wel een aanpassing noodzakelijk in Exact Globe Next en Exact Compact. Het is belangrijk dat u over deze aanpassingen beschikt voordat u de eerste aangifte voor 2015 verstuurd.

Bij het versturen van de maandelijkse aangifte is de deadline voor het versturen van de aangifte voor januari, eind februari 2015. Bij het versturen van de kwartaalaangifte is de deadline voor het eerste kwartaal van 2015, het eind van april 2015.

Voor die tijd dient u dus over de aangepaste programmatuur te beschikken.

De noodzakelijke wijzigingen zijn vanaf 9-1-2015 beschikbaar in product update 406, 407 en 408.
De wijzigingen komen tevens beschikbaar in product update 409 die gepland is voor medio januari 2015.

De update is beschikbaar als een reguliere update. U kunt door middel van het uitvoeren van een update over deze en andere wijzigingen in die product update beschikken. Voor meer informatie, zie Update van Exact Globe Next en Update Exact Compact.

Daarnaast is de update ook beschikbaar als een standalone update. Hiermee installeert u alléén de Digipoort wijzigingen binnen uw huidige product update 406, 407 of 408. Voor meer informatie, zie Hoe installeer ik de standalone btw-update?

Bron: Exact Support Blog

Zijn uw BTW of ICP aangiften wel of niet aangekomen?

Het is erg belangrijk om te weten of uw BTW-aangifte en/of ICP aangifte goed is aangekomen bij de Belastingdienst. In sommige gevallen kan er onduidelijkheid ontstaan over of de aangifte goed is aangekomen. Wellicht lijkt het erop dat de aangifte correct is verstuurd en ontvangen, maar is dit niet het geval. In deze post wordt uitgelegd hoe u dit kunt controleren.

De verzonden aangiften kunt u terugvinden in het menupad [Systeem, Algemeen, Aangiftebeheer, Verzenden via Digipoort]. Voor de status van de verzonden aangiften zijn de tabbladen ‘Aangiften’ en ‘Berichten’ beide van belang.

Op het tabblad ‘Aangiften’ ziet u de aangiften staan die u heeft verzonden. In de kolom ‘Status’ kunt u de status van deze aangiften zien. Deze status is gebaseerd op de berichten die u van Digipoort ontvangt.

Wanneer u een aangifte heeft verzonden naar Digipoort, voert Digipoort verschillende acties uit met betrekking tot die aangifte. Hierbij kunt u denken aan het valideren van het certificaat, het uitvoeren van een technische validatie van de aangifte, de aangifte doorsturen naar de Belastingdienst, etc.

Voor iedere actie stuurt Digipoort een statusbericht naar u terug. Deze statusberichten kunt u vinden op het tabblad ’Berichten’. Om de berichten op te halen dient u op het tabblad ‘Berichten’ op   Actualiseren te klikken. Dit is belangrijk omdat u er op deze manier voor zorgt dat u de laatste berichten heeft opgehaald en de status op het tabblad ‘Aangiften’ ook altijd is gebaseerd op de meest recente situatie.

Hieronder ziet u welke status op het tabblad ‘Aangiften’ is gerelateerd aan welke Digipoort status:

Actie Status op het tabblad’Aangiften’ Digipoortstatus code
De aangifte is aangemaakt, maar nog niet verzonden Te verzenden
De aangifte wordt verzonden Verzonden 1xx
Digipoort voert een validatie uit op het certificaat Verzonden 2xx
Digipoort voert een technische validatie uit Verzonden 3xx
Digipoort stuurt de aangifte naar de Belastingdienst Verzonden 4xx
Er komt een status terug van de Belastingdienst Goedgekeurd 500
Er komt een status terug van de Belastingdienst Verworpen 510

Via  Zoomen op het tabblad ‘Berichten’ kunt u de status codes bekijken. Voor meer informatie kunt u dit document raadplegen: Document: 25.716.646 – Wat betekent de statuscode die ik krijg bij het versturen van een aangifte via Digipoort?

Wij raden u aan om deze statussen, na het verzenden van de aangifte, regelmatig te controleren. De statussen kunnen namelijk nog wijzigen. Neem bij twijfel contact op met zowel de Belastingdienst als de supportafdeling van Exact of uw Exact partner. Zo weet u zeker of de verzending goed is verlopen en kunt u tijdig eventuele stappen ondernemen.

Bron: Exact Support Blog

Elektronische btw-aangifte en icp-aangifte verzenden via Digipoort

De aangiften zoals de btw-aangifte, icp-aangifte en loonaangifte kunt u elektronisch versturen naar de Belastingdienst. In Exact Globe Next beschikt u hiervoor over Aangiftebeheer waarbij gebruikt wordt gemaakt van BAPI (Business Application Programming Interface) voor de communicatie met de server van de belastingdienst.

Met de invoering van SBR (Standard Business Reporting) gaat de Belastingdienst stapsgewijs over op een nieuw, overheidsbreed kanaal: Digipoort. SBR is de standaard voor het samenstellen van financiële rapportages en voor het aanleveren van verplichte rapportages aan overheden. Met SBR worden gegevens in de financiële administratie uniform vastgelegd, zodat u ze eenvoudig kunt gebruiken voor rapportages aan overheidsinstellingen en banken.

Vanaf 1 januari 2014 bent u verplicht de btw-aangifte en icp-opgave via Digipoort bij de belastingdienst aan te leveren. Voor de loonaangifte veranderd er op dit moment nog niets. Deze kunnen ook vanaf 1 januari 2014 nog middels BAPI ingezonden worden.

Vanaf 21-1-2014 zijn de aanpassingen beschikbaar in Exact Globe Next product update 406 en 407

Voor meer informatie kunt u de onderstaande links raadplegen:

Bron: Exact Support Blog

Vragen over instellingen van Exact Online

Op de support afdeling van Exact Online krijgen we vaak vragen binnen die opgelost kunnen worden door een bepaalde instelling aan te passen.

De instellingen vindt u via het menu [Administratienaam, Instellingen]. In deze blog leest u meer over de instellingen die veel gebruikt worden en wat ze precies doen.

1. Tabblad Financieel

Instellingen

Grootboekrekeningen: Koppelingen
Hier kunt u bepalen welke grootboekrekeningen op de achtergrond worden gebruikt op het moment dat u een transactie aanmaakt. Zo kiest u bijvoorbeeld (afhankelijk van uw licentie) een grootboekrekening voor betalingsverschillen. U kunt een grootboekrekening koppelen door te klikken op het vergrootglas. Als u gebruik maakt van een standaard inrichting dan zijn deze koppelingen vaak al ingevuld.

Welke grootboekrekening u waar dient in te vullen kunt u bespreken met uw accountant.

Toestaan: Heropenen: Boekingen
Als u hier een vinkje zet zorgt dit ervoor dat u een verwerkte boeking weer kunt heropenen. Als u bijvoorbeeld een verwerkte memoriaalboeking opzoekt dan ziet u dankzij een vinkje bij deze instelling de knop Heropenen.

Er zijn echter situaties waarin het niet mogelijk is om een verwerkte boeking te heropenen, ondanks dat het vinkje aan staat. Dit komt voor als:

  • De boeking reeds is meegenomen in de definitieve Btw-aangifte en/of ICP-aangifte.
  • Als het een verkoopboeking betreft die gegenereerd is na het definitief afdrukken van een factuur.
  • Als de boeking afkomstig is uit de module Activa.
  • Als de boeking afkomstig is uit een conversie.

Periode-datumcontrole
Met deze instelling (onder het kopje Data) bepaalt u of er controle plaatsvindt op periode einddatum. Oftewel; mag er geboekt worden in periode 3 met datum 01-04-2013?

U heeft drie opties:

  • Nee: Er zal geen controle worden uitgevoerd en u hebt de mogelijkheid om de periode te wijzigen.
  • Optioneel: U kunt de periode wijzigen maar er verschijnt een waarschuwing. Dit is de standaard optie.
  • Verplicht: De transactiedatum dient in de gekozen periode te liggen. De velden periode/jaar kunnen tijdens het boeken niet handmatig worden ingegeven en zijn grijs.

2. Tabblad Verkoopfactuur
Dit tabblad is alleen zichtbaar als u gebruikt maakt van de factuurmodule.

Instellingen

Toewijzen Factuurnummer
Hier kunt u bepalen op welk moment er een factuurnummer aan een factuur wordt gegeven: Bij het aanmaken van de factuur (Invoer) of bij het definitief afdrukken (Afdrukken).

Het is aan te raden om het factuurnummer toe te kennen bij het afdrukken. De reden hiervoor is dat de factuurnummers niet meer opeenvolgend zullen zijn wanneer u conceptfacturen maakt welke u niet afdrukt en eventueel verwijderd.
De factuurnummers worden bepaald in het verkoopdagboek. U kunt de nummering wijzigen via [Administratienaam, Stamgegevens, Dagboeken]. Open het verkoopdagboek, onder het kopje Boekjaar: Boekstuknummer kunt u het gewenste factuurnummer invullen.

Omzetrekening
Met dit drop down veld wordt bepaald waar de omzetrekening vandaan gehaald moet worden wanneer u een boeking/factuur opslaat in het verkoopdagboek. Standaard wordt de omzetrekening van de artikelgroep gebruikt. Er kan ook gekozen worden om de omzetrekening van de klant te gebruiken. Dat is bijvoorbeeld handig als u onderscheid wilt maken tussen buitenlandse en binnenlandse omzet.
U kunt ook kiezen voor Artikelgroep maar vervolgens per artikel de omzetrekening op de kaart invullen. Die omzetrekening wordt dan gebruikt in plaats van de omzetrekening uit de artikelgroep. Als u op de artikelkaart geen optie ziet om een omzetrekening in te voeren dan kunt u dit toevoegen door te klikken op het gereedschap-aanpassen.

Methode voor versturen facturen
Met dit veld kan de standaard afhandeling voor definitieve facturen gekozen worden. Wanneer er bij de klant een andere afhandelingswijze opgegeven is dan zal deze gebruikt worden. Dus als u bij de instelling Papier invult maar op 1 klantenkaart staat Mail dan kunt u in het scherm [Verkoop, Verkoopfacturen, Afdrukken] een vinkje zetten bij Gebaseerd op klant. Nu wordt de methode per klant gekozen.

3. Tabblad Algemeen

Instellingen

Op het tabblad Algemeen vult u onder andere de adresgegevens in. Aan de rechterkant kunt u het btw- en KVK-nummer invullen. U kunt hier ook de prijsprecisie bepalen.

Mocht u nog vragen hebben dan horen we graag van u!

Bron: Exact Support Blog