Berichten

Hoe verwerk ik een correctie loonaangifte in Exact Globe?

Wanneer er onjuistheden in een reeds verzonden loonaangifte zijn geconstateerd door u of door de Belastingdienst, dient u dit te corrigeren via een correctie loonaangifte. Voor meer informatie hierover kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen.

In deze blogpost kunt u lezen hoe u een correctie loonaangifte aanmaakt in Exact Globe Next.

Een correctie loonaangifte los verzenden
Een correctie loonaangifte kan afzonderlijk naar de Belastingdienst worden verzonden zonder deze correctie aan een volledige of aanvullende loonaangifte te koppelen. Echter, het los verzenden van de correctie loonaangifte wordt alleen toegestaan als het een correctie betreft over een afgesloten loonjaar, dus als de indieningstermijn voor alle volledige en/of aanvullende loonaangiftes verlopen is. U dient de correctie loonaangifte dan afzonderlijk te verzenden. Als een bedrijf gestopt is, is het tevens niet meer toegestaan om een volledige of aanvullende loonaangifte te verzenden en mag de correctie loonaangifte los verzonden worden.

 1. Maak een correctie loonaangifte middels de knop ‘Aanmaken’ in menu [Salaris, Aangiften, Loonaangifte]. Het is het van belang om het loonjaar en tijdvak waar de correctie loonaangifte betrekking op heeft, te selecteren. Verder dient u in het veld ‘Type’ de optie ‘Correctie’ te selecteren. Klik vervolgens op ‘Start’.
 2. Zodra de correctie loonaangifte is aangemaakt kunt u de correctie loonaangifte selecteren in menu [Salaris, Aangiften, Loonaangifte]. Vervolgens kunt u klikken op de knop ‘Verwerken’. Wanneer de correctie is aangemaakt voor een lopend loonjaar krijgt u een melding die aangeeft dat u alleen in uitzonderingssituaties een losse correctie loonaangifte kunt doen. Wanneer de correctie is aangemaakt voor een afgesloten loonjaar zult u geen melding krijgen.
 3. Als u de melding bevestigt wordt de loonaangifte verwerkt. U kunt de loonaangifte vervolgens verzenden naar de Belastingdienst via Aangiftebeheer.

Een correctie loonaangifte aan een volledige of aanvullende loonaangifte koppelen
Als de correcties betrekking hebben op een verstreken aangiftetijdvak, maar binnen het loonjaar vallen, dan dient de correctie loonaangifte altijd samen met de loonaangifte over het eerste of daaropvolgende tijdvak verzonden te worden.

 1. Ten eerste dient de volledige of aanvullende loonaangifte, waar de correctie loonaangifte aan gekoppeld dient te worden, aangemaakt te worden middels de knop ‘Aanmaken’ in menu [Salaris, Aangiften, Loonaangifte].
 2. Let op: Verwerk deze aangifte nog niet.
 3. Maak vervolgens de correctie loonaangifte aan middels de knop ‘Aanmaken’ in menu [Salaris, Aangiften, Loonaangifte]. Het is van belang om het tijdvak waar de correctie loonaangifte betrekking op heeft, te selecteren. Verder dient u in het veld ‘Type’ de optie ‘Correctie’ te selecteren. Klik vervolgens op ‘Start’. (Maak eventueel meerdere correctie loonaangiftes aan als u meerdere tijdvakken wilt corrigeren.)
 4. Let op: Verwerkt deze correctie loonaangifte(s) ook nog niet.
 5. Na het aanmaken van de correctie aangifte(s) kunt u de volledige of aanvullende loonaangifte selecteren waarmee u de correctie aangifte wilt verwerken. Let erop dat u alleen de volledige of aanvullende loonaangifte selecteert.
 6. Klik vervolgens op de knop ‘Verwerken’ om deze volledige of aanvullende loonaangifte te verwerken. Na het ingeven van de juiste gegevens (contactpersoon, telefoonnummer en eventueel de optie ‘Openstaande post aanmaken’) kunt u op de knop ‘Ok’ klikken.
 7. In het scherm dat verschijnt selecteert u de betreffende regel(s) van de correctie loonaangifte (de regels blauw maken) die u mee wilt nemen met deze volledige/aanvullende loonaangifte.
 8. Na het kiezen voor de knop ‘Start’ wordt de volledige of aanvullende loonaangifte samen met de correctie loonaangifte verwerkt en wordt er één XML-bestand aangemaakt. Dit bestand kunt u via het Aangiftebeheer verzenden naar de Belastingdienst.

Bron: Exact Support Blog