Berichten

Gratis PKI-certificaat voor accountants- en administratiekantoren

Accountants- en administratiekantoren kunnen nu gratis gebruikmaken van het PKI-Cerificaat van Exact voor het digitaal indienen van de aangiften van hun klanten.

Doe jij je btw-, icp-, en loonaangifte voor je klanten nog niet via Exact Online? Dan is nu het ideale moment om dat te doen. Het enige wat jij of je klanten hiervoor hoeven te doen, is per administratie de nieuwe verzendmethode te selecteren (Instellingen > tab Elektronische aangifte, zie schermafbeelding).

Waarom een PKI-certificaat via Exact?

Btw-aangifte doen kan altijd nog makkelijker en beter. Exact wil je hierbij helpen door continu te verbeteren en te innoveren. Recente voorbeelden hiervan zijn de ondersteuning van btw suppletie aangiften, Vinden en corrigeren (ook na btw-aangifte), digitale goedkeuring door klant via Mijn[Kantoor]. En nu kun je de btw-, icp-, en loonaangiftes via een PKI-certificaat van Exact verzenden vanuit Exact Online. Dit certificaat hoef je dus niet meer zelf aan te schaffen. Dat is makkelijk en scheelt je al gauw €400 per 2 jaar (afhankelijk van je huidige provider van dit certificaat). Goed om te weten is dat de twee bestaande opties (eigen certificaat en certificaat van accountant) gewoon blijven bestaan. Er is nu dus een extra keuzemogelijkheid bijgekomen (certificaat van Exact).

Klant zelf aangifte doen

Wil je dat ook je klant aangifte kan doen in zijn eigen Exact Online abonnement, dan is de nieuwe verzendmethode via het PKI-certificaat van Exact daar uitermate geschikt voor. Je behoudt beiden het recht tot aanmaken en versturen van de aangifte. Ideaal als jij bijvoorbeeld de aangifte aanmaakt, maar je klant controle wilt houden over de uiteindelijke verzending. Kortom, ga gebruik maken van het PKI-certificaat van Exact voor extra gemak en lagere kosten (scheelt al gauw €400 per 2 jaar). Aangiftes doen via het PKI-certificaat van Exact is nu algemeen beschikbaar.

Bron: Exact

Herinnering: Verstuur uw loonaangifte via Digipoort

Via deze blogpost, onze eindejaarsmailing en Deel II van de eindejaarshandleiding 2016/2017, hebben wij u reeds geïnformeerd over het feit dat het vanaf 1 maart 2017 verplicht is om de aangifte loonheffingen via het Digipoort kanaal te verzenden.

Sluiting BAPI kanaal

Uit gegevens van de Belastingdienst is gebleken dat er nog loonaangiften via het oude BAPI kanaal worden verzonden. Graag willen wij u erop attenderen dat de Belastingdienst het BAPI kanaal per 1 juli definitief sluit. Indien u uw loonaangifte nog via het oude kanaal verzendt, kunt u binnenkort een brief van de Belastingdienst verwachten.

De stappen

Indien u wilt weten welke stappen u dient te ondernemen in verband met het verzenden van de loonaangifte via Digipoort, kunt u dit document raadplegen.

Let op: De duur van de aanvraagprocedure van het PKI Overheid-certificaat, is afhankelijk van de door u gekozen aanbieder. De gemiddelde doorlooptijd is 6 tot 8 weken.

Bron: Exact Support Blog

Update beschikbaar voor het versturen van de btw-aangifte, icp-aangifte en loonaangifte via Digipoort

In Exact Globe en Exact Compact heeft u de mogelijkheid om uw aangiften (btw, icp en loonaangifte) elektronisch via Digipoort te versturen naar de Belastingdienst.

We hebben besloten een extra aanpassing door te voeren om er voor te zorgen dat communicatie met Digipoort correct verloopt en u de aangiftes kunt blijven versturen via het TLS1.2 protocol. Deze aanpassing is vanaf nu beschikbaar in product update 411SP19, 412SP9 en 413SP3 (vanaf 3-4-2017).

Dit betekent dat u een update dient uit te voeren om over deze verbetering te kunnen beschikken.  Om na 19 april 2017 aangiftes te kunnen versturen dient u over deze update te beschikken. Houd er rekening mee dat het TLS1.2 protocol niet wordt ondersteund in Windows Vista en Windows Server 2008.

Daarnaast dient u mogelijk na 19-4-2017 eeen nieuw SSL certificaat te installeren op de machine waarmee de aangiftes worden verstuurd. Dit SSL certificaat dient niet verward te worden met het PKI certificaat dat nodig is om aangifte te kunnen versturen.

Voor meer informatie, zie Het installeren van het SSL certificaat voor de Digipoort verbinding.

Bron: Exact Support Blog

Let op de ‘Status’ van uw Loonaangifte in Exact Globe

In sommige gevallen kan het voorkomen dat de verzendstatus van uw loonaangifte niet wordt bijgewerkt, nadat u uw loonaangifte heeft verzonden. Normaal gesproken wordt de status op het tabblad ‘Aangiften’ bijgewerkt op basis van de statuscodes die Digipoort terugstuurt.

Afgelopen weken is gebleken dat de status in kolom ‘Status’ in sommige gevallen op ‘Verzonden’ is blijven staan. Op dit moment wordt de oorzaak hiervan nog onderzocht.

Handmatig de status ophalen

Wat u in tussentijd kunt proberen om de status te achterhalen, is door op het Actualiseren -icoon (Actualiseren) te klikken, via het tabblad ‘Berichten’, te benaderen via Systeem ➔Algemeen ➔ Aangiftebeheer ➔ Verzenden via Digipoort. In sommige gevallen wordt de status dan wel bijgewerkt. Indien dit niet helpt, dan kunt u kijken of de status wel verandert als u de aangifte nogmaals inzendt, mits het aangiftetijdvak nog niet is verstreken. Wij raden u aan contact op te nemen met de Belastingdienst indien u twijfelt of uw aangifte correct is aangekomen.

Wij laten het u weten zodra de oorzaak van dit punt is achterhaald.

Bron: Exact Support Blog

Met de Salariscockpit loonaangiften verzenden via Digipoort

Met het menupad [Accountancy, Klanten Informatie, Salaris] kunt u vanuit een  (standaard) administratie van al uw cliënten (debiteuren) die u binnen Exact  Globe onderhoudt, de salarishandelingen overzichtelijk inzien en kunt u de  verschillende handelingen inplannen of gelijk uitvoeren voor een of meerdere  administraties. Hierdoor fungeert de standaardadministratie als een soort cockpit, vanwaar alle salarishandelingen van cliëntenadministraties kunnen
worden beheerd.

Met de Salariscockpit is dus ook mogelijk om de loonaangifte te verzenden voor meerdere administraties tegelijk. Aangezien het vanaf 1 maart 2017 verplicht is om uw loonaangifte via het Digipoort kanaal te verzenden, is dit vanaf product update 411SP9 mogelijk gemaakt voor de Salariscockpit. Deze product update is beschikbaar vanaf 6-6-2016.

Certificaten kopiëren

Voordat de loonaangiften via Digipoort verzonden kunnen worden, dienen alle gekoppelde administraties te worden voorzien van een PKIoverheid-certificaat. In het verleden kon het kopiëren van certificaten via de Salariscockpit worden uitgevoerd. Aangezien het kopiëren van certificaten via hetDigipoort kanaal reeds is verwerkt in de huidige Digipoort functionaliteit van Exact Globe, hoeft u voor kopiëren van uw PKIoverheid-certificaat deSalariscockpit niet meer te openen. U kunt dit uitvoeren in het Aangiftebeheer van uw bron-administratie. Klik hier om te lezen hoe u het certificaat eenvoudig kunt kopiëren naar andere administraties.

Verzenden via Digipoort

Op het moment dat de loonaangiften in de Salariscockpit klaar staan om verzonden te kunnen worden, kunt u de actie Loonaangiften verzendenuitvoeren voor meerdere administraties tegelijk. Vervolgens zal Exact Globe controleren of er een PKIoverheid-certificaat aanwezig is in de betreffende administratie. Indien dit het geval is, dan zal de aangifte via het Digipoort kanaal verzonden worden. Indien er geen PKIoverheid-certificaat wordt gevonden, wordt er gekeken of er een KPN BAPI certificaat aanwezig is. Indien deze wel aanwezig is, zal Exact Globe de loonaangifte via het BAPI-kanaal verzenden.

Let op: Om gebruik te kunnen maken van de salariscockpit dient de module E-Cliëntenbeheer en E-Payrollcockpit opgenomen te zijn in uw
licentie.

Bron: Exact Support Blog

Extra controle van uw loonaangifte door de Belastingdienst per 1-7-2016

Graag willen wij u erop attenderen dat de Belastingdienst per 1 juli uw loonaangifte extra zal gaan controleren. De controle is voornamelijk gericht op de sector en risicopremiegroep die aangegeven wordt in de loonaangifte. Indien deze gegevens in de loonaangifte niet overeenkomen met de beschikkingen die u ontvangen heeft van de Belastingdienst, zal de volgende melding aan u teruggekoppeld worden:

De aangegeven Sector en Risicopremiegroep is niet gelijk aan de beschikte sector risicopremiegroep(en).

Op het moment dat u deze melding ontvangt, dient u correctie loonaangiften te verzenden voor de periode(n) waarop de melding betrekking heeft.

Klik hier voor meer uitleg over het doorvoeren van de correctie in Exact Globe.

Bron: Exact Support Blog

Belangrijk bericht m.b.t. het verzenden van de Loonaangifte via Digipoort

Wanneer u een loonaangifte verzendt via Digipoort, aan de hand van een  PKI-Overheid certificaat, dient u minimaal over product update 411SP1 te  beschikken. Deze versie is op 18 januari beschikbaar gekomen.

Om ervoor te zorgen dat de loonaangifte correct wordt aangemaakt is het  belangrijk dat u over product update 411SP1 of 411SP2 beschikt. In oudere  versies kon het voorkomen dat de loonaangifte niet correct werd aangemaakt. Indien u over een lagere product update dan 411SP1 beschikt, kunt u een update uitvoeren. U kunt dan als versie ‘411SP2’ selecteren, omdat dit het meest recente Service Pack is.

Om te controleren welk servicepack er is geïnstalleerd kunt u het bestand ‘ReadMe.txt’ in de bin map van de Exact Globe Next installatie raadplegen.

Na het uitvoeren van de update, dient u de loonaangifte te verwijderen, opnieuw aan te maken en opniew te verzenden naar de Belastingdienst.

Meer informatie

Bron: Exact Support Blog

Hoe verwerk ik een correctie loonaangifte in Exact Globe?

Wanneer er onjuistheden in een reeds verzonden loonaangifte zijn geconstateerd door u of door de Belastingdienst, dient u dit te corrigeren via een correctie loonaangifte. Voor meer informatie hierover kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen.

In deze blogpost kunt u lezen hoe u een correctie loonaangifte aanmaakt in Exact Globe Next.

Een correctie loonaangifte los verzenden
Een correctie loonaangifte kan afzonderlijk naar de Belastingdienst worden verzonden zonder deze correctie aan een volledige of aanvullende loonaangifte te koppelen. Echter, het los verzenden van de correctie loonaangifte wordt alleen toegestaan als het een correctie betreft over een afgesloten loonjaar, dus als de indieningstermijn voor alle volledige en/of aanvullende loonaangiftes verlopen is. U dient de correctie loonaangifte dan afzonderlijk te verzenden. Als een bedrijf gestopt is, is het tevens niet meer toegestaan om een volledige of aanvullende loonaangifte te verzenden en mag de correctie loonaangifte los verzonden worden.

 1. Maak een correctie loonaangifte middels de knop ‘Aanmaken’ in menu [Salaris, Aangiften, Loonaangifte]. Het is het van belang om het loonjaar en tijdvak waar de correctie loonaangifte betrekking op heeft, te selecteren. Verder dient u in het veld ‘Type’ de optie ‘Correctie’ te selecteren. Klik vervolgens op ‘Start’.
 2. Zodra de correctie loonaangifte is aangemaakt kunt u de correctie loonaangifte selecteren in menu [Salaris, Aangiften, Loonaangifte]. Vervolgens kunt u klikken op de knop ‘Verwerken’. Wanneer de correctie is aangemaakt voor een lopend loonjaar krijgt u een melding die aangeeft dat u alleen in uitzonderingssituaties een losse correctie loonaangifte kunt doen. Wanneer de correctie is aangemaakt voor een afgesloten loonjaar zult u geen melding krijgen.
 3. Als u de melding bevestigt wordt de loonaangifte verwerkt. U kunt de loonaangifte vervolgens verzenden naar de Belastingdienst via Aangiftebeheer.

Een correctie loonaangifte aan een volledige of aanvullende loonaangifte koppelen
Als de correcties betrekking hebben op een verstreken aangiftetijdvak, maar binnen het loonjaar vallen, dan dient de correctie loonaangifte altijd samen met de loonaangifte over het eerste of daaropvolgende tijdvak verzonden te worden.

 1. Ten eerste dient de volledige of aanvullende loonaangifte, waar de correctie loonaangifte aan gekoppeld dient te worden, aangemaakt te worden middels de knop ‘Aanmaken’ in menu [Salaris, Aangiften, Loonaangifte].
 2. Let op: Verwerk deze aangifte nog niet.
 3. Maak vervolgens de correctie loonaangifte aan middels de knop ‘Aanmaken’ in menu [Salaris, Aangiften, Loonaangifte]. Het is van belang om het tijdvak waar de correctie loonaangifte betrekking op heeft, te selecteren. Verder dient u in het veld ‘Type’ de optie ‘Correctie’ te selecteren. Klik vervolgens op ‘Start’. (Maak eventueel meerdere correctie loonaangiftes aan als u meerdere tijdvakken wilt corrigeren.)
 4. Let op: Verwerkt deze correctie loonaangifte(s) ook nog niet.
 5. Na het aanmaken van de correctie aangifte(s) kunt u de volledige of aanvullende loonaangifte selecteren waarmee u de correctie aangifte wilt verwerken. Let erop dat u alleen de volledige of aanvullende loonaangifte selecteert.
 6. Klik vervolgens op de knop ‘Verwerken’ om deze volledige of aanvullende loonaangifte te verwerken. Na het ingeven van de juiste gegevens (contactpersoon, telefoonnummer en eventueel de optie ‘Openstaande post aanmaken’) kunt u op de knop ‘Ok’ klikken.
 7. In het scherm dat verschijnt selecteert u de betreffende regel(s) van de correctie loonaangifte (de regels blauw maken) die u mee wilt nemen met deze volledige/aanvullende loonaangifte.
 8. Na het kiezen voor de knop ‘Start’ wordt de volledige of aanvullende loonaangifte samen met de correctie loonaangifte verwerkt en wordt er één XML-bestand aangemaakt. Dit bestand kunt u via het Aangiftebeheer verzenden naar de Belastingdienst.

Bron: Exact Support Blog

Afdracht crisisheffing hoog loon in de loonadministratie binnen Exact

De pseudo-eindheffing voor hoge lonen is een crisisheffing en na de introductie in 2013, is deze heffing ook van toepassing in 2014. Voor medewerkers met een jaarloon dat in 2013 hoger is dan € 150.000, dient de werkgever in 2014 eenmalig een extra crisisheffing te betalen. Tot dit jaarloon behoren alle structurele en incidentele beloningen. Deze eindheffing bedraagt 16%.
Als een medewerker in 2013 het volledige tegoed van de levensloopregeling opnam én u hield over 80% van het tegoed loonheffingen in, dan hoeft u dit tegoed niet mee te tellen bij het bepalen of een werknemer meer dan € 150.000 verdient.
Een aandachtspunt hierbij is dat de component in de periode berekend en aangegeven dient te worden waarin de datum 31-3-2014 valt, periode 3 voor maandverloners en periode 4 voor vierwekelijkse verloningen.

Deze heffing dient u als volgt in te richten in uw loonadministratie in:

Exact Globe Next:
In Exact Globe Next is er een component aanwezig voor deze eindheffing. Als u deze in 2013 al gebruikt heeft, kunt u deze opnieuw gebruiken. Anders kunt u een nieuw component aanmaken voor deze eindheffing. Via het menupad [Salaris, Componenten, Onderhouden] kunt u op de knop ‘Nieuw’ klikken. Vervolgens kunt u als component ‘Pseudo eindheffing hoog loon’ kiezen. Nadat dit component is aangemaakt, kan het worden gekoppeld aan één of meerdere medewerkers. Het bedrag dat u ingeeft is het bedrag dat u aan eindheffing moet afdragen (16% van het loon boven 150.000). Door vervolgens de salarisboeking te berekenen, wordt dit component ook berekend. Het bedrag verschijnt niet op de salarisstrook aangezien het een eindheffing is. Na de verwerking van deze salarisboeking zal de eindheffing aangegeven worden in de loonaangifte. Als u de salarisboeking over de betreffende periode al definitief verwerkt heeft, kunt u de salarisboeking herberekenen zodat de component wordt berekend. Vervolgens kunt u deze net als een reguliere loonboeking verwerken.

Exact Online Salaris:
Deze eindheffing kan worden ingegeven wanneer de aangifte wordt aangemaakt via menu [Medewerker, Salaris, Loonaangifte] in het veld “Pseudo-eindheffing hoog loon”. Het bedrag dient u zelf te berekenen.

Bron: Exact Support Blog

Elektronische btw-aangifte en icp-aangifte verzenden via Digipoort

De aangiften zoals de btw-aangifte, icp-aangifte en loonaangifte kunt u elektronisch versturen naar de Belastingdienst. In Exact Globe Next beschikt u hiervoor over Aangiftebeheer waarbij gebruikt wordt gemaakt van BAPI (Business Application Programming Interface) voor de communicatie met de server van de belastingdienst.

Met de invoering van SBR (Standard Business Reporting) gaat de Belastingdienst stapsgewijs over op een nieuw, overheidsbreed kanaal: Digipoort. SBR is de standaard voor het samenstellen van financiële rapportages en voor het aanleveren van verplichte rapportages aan overheden. Met SBR worden gegevens in de financiële administratie uniform vastgelegd, zodat u ze eenvoudig kunt gebruiken voor rapportages aan overheidsinstellingen en banken.

Vanaf 1 januari 2014 bent u verplicht de btw-aangifte en icp-opgave via Digipoort bij de belastingdienst aan te leveren. Voor de loonaangifte veranderd er op dit moment nog niets. Deze kunnen ook vanaf 1 januari 2014 nog middels BAPI ingezonden worden.

Vanaf 21-1-2014 zijn de aanpassingen beschikbaar in Exact Globe Next product update 406 en 407

Voor meer informatie kunt u de onderstaande links raadplegen:

Bron: Exact Support Blog