Berichten

Hoe kan ik een teveel betaald bedrag terugbetalen binnen Exact Globe Next?

Het kan voorkomen dat een debiteur een factuur dubbel betaalt, bijvoorbeeld omdat de factuur zowel geïncasseerd is, als handmatig door de debiteur betaald. Ook kan het gebeuren dat er per ongeluk een te hoog bedrag is overgemaakt. In deze blogpost wordt aangegeven hoe het teveel betaalde bedrag terugbetaald kan worden.

Afletteren
Met de functie ‘Afletteren’ koppelt u betalingen aan facturen, door beide te selecteren en te kiezen voor ‘Afletteren’. U kunt het afletteren starten via het menupad [Cash flow, Invoer, Cash flow], [Cash flow, Invoer, Toe te wijzen], of [Cash flow, Invoer, Af te letteren]. Daarnaast kunt u via [Financieel, Invoer, Bank] openstaande posten selecteren en deze afletteren met de betaling/ontvangst die u boekt, en kunt u via de debiteuren / crediteurenkaart het afletterscherm openen.

In het afletterscherm zijn twee kolommen zichtbaar, de linkse kolom betreft bij debiteuren de ontvangsten. Selecteer in deze kolom het teveel betaalde bedrag. Bij ontvangst van twee verschillende betalingen voor dezelfde factuur, wordt de eerste betaling automatisch afgeletterd. De tweede betaling kunt u dan direct selecteren. Als een deel teveel betaald is, moet de ontvangst afgeletterd worden met de factuur in de rechterkolom.

Als vervolgens op ‘Afletteren / verwerken’ wordt gedrukt, verschijnt het verwerken scherm waarin verschillende mogelijkheden worden getoond. De optie ‘Terugbetalen’ is alleen zichtbaar als het ontvangen bedrag groter is dan het bedrag van de factuur. Dat is in dit voorbeeld van toepassing.

Door voor deze optie te kiezen heeft u nu een negatieve openstaande post. Via [Cashflow, Diversen, Terugbetalen] kan deze post vervolgens verwerkt worden.

Bron: Exact Support Blog