Berichten

Exact Spring’22 Release

De dagen worden weer langer en alles staat vol in bloei. Het is lente! En dat kan maar één ding betekenen: de Spring’22 Release. Binnen de verschillende producten heeft Exact weer mooie innovaties doorgevoerd, die jou helpen nóg slimmer te werken en je bedrijf laten bloeien. 

In de Spring’22 Release zijn nieuwe ontwikkelingen doorgevoerd in o.a.:

  • Exact Online Boekhouden, denk aan PSD2-bankkoppeling voor de Rabobank
  • Exact Online Accountancy, denk aan PSD2 voor Accountancy
  • Exact Online Bouw, denk aan het doorsturen van facturen in de DICO standaard
  • Exact Online HR / Salaris, denk aan nieuwe aansluitingen voor financiële systemen vanuit Exact Online Salaris
  • Exact Online Abonnementenbeheer, denk aan wekelijkse factuurperiode voor abonnementen en nieuwe API voor synchronisatie abonnementen
  • Exact Online Handel / Productie, denk aan verbeteringen artikeltoeslagen en Android ondersteuning voorraadbeheer app
  • Exact Online Uren & Facturen / Project Management, denk aan urenstaat projectfilter toont meest recente projecten en een nieuwe API voor synchronisatie WBS
  • Exact Globe / Exact Globe+, denk aan beschikbaarheid Exact Globe+ en vernieuwingen in lokalisaties

Benieuwd naar de nieuwe mogelijkheden binnen jouw Exact oplossing?

Heb je naar aanleiding van de Spring’22 Release nog vragen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier. We helpen je graag verder

Zo neem je productieafval op in je stuklijsten

Tijdens het productieproces vormen verspilde materialen het afval in productie. In Exact voor Productie kan je binnenkort productieafval plannen (op te nemen in de voorcalculatie) en registreren tijdens het productieproces (uit te geven in de werkorders).

Wat is productieafval?

Een voorbeeld van productieafval is het verpakken van potten pindakaas. Bij het afvullen van 1.500 potten pindakaas in 12 stuks verpakt in een doos, heb je 1.500 glazen potten nodig, 1.500 deksels, 1.500 etiketten en 125 omdozen. De ervaring leert dat er een aantal glazen potten sneuvelt, er meer etiketten nodig zijn dan 1.500 en dat een paar dozen kapotgaan. Dat betekent dat de kosten van het verpakken van pindakaas hoger zijn dan de netto materiaalbehoefte uit de stuklijst. Daarom is het verstandig om reeds bij de materiaaluitgifte rekening te houden met deze verspilling. De extra materiaalbehoefte is ‘afval’.

Productieafval in de stuklijst

In de stuklijstmaterialen neem je een kolom op voor de productieuitval. Daarin zet je een percentage met de netto materiaalbehoefte. In elke materiaalregel kan je een ander percentage opnemen; bijvoorbeeld 2% meer glazen potten dan de daadwerkelijke productie, maar 4% extra dozen om productie-uitval tijdens het verpakken op te vangen.

Afval in productie

Productieafval in de werkorder

Maak je een werkorder aan op basis van een stuklijst met afvalpercentages, dan worden daarbij de geplande aantallen materiaal samengesteld uit de netto materiaalbehoefte, verhoogd met het afvalpercentage. Daardoor houdt de materiaaluitgifte rekening met het geplande afval.

Afval in productie

Bron: Exact

Exact Online voor Productie: Hoe zet ik een stuklijst op?

De stuklijst is de basis van de werkorder voor een standaardproduct. Terwijl maatwerkproducten vooral worden gecalculeerd in het offerteproces worden standaardproducten gedefinieerd met een stuklijst(-versie) die aan het maakartikel wordt gekoppeld. In dit blog leggen we de belangrijkste stappen uit om een stuklijst op te zetten.

Bewerkingen inrichten

Vaak bestaat een stuklijst niet alleen uit de te gebruiken materialen maar ook uit de benodigde bewerkingen. We moeten de bewerkingen inrichten voordat we een stuklijst met bewerkingsvolgorde kunnen maken. Het stappenplan om bewerkingen in te richten kent drie stappen: ❶ We maken een Productieruimte via het pad [Stamgegevens] Productie, Productieruimtes. Denk bij een productieruimte aan een afdeling zoals spuitgieten of assemblage. We kunnen aan de productieruimte een aantal grootboekrekeningen koppelen. Zonder deze worden er geen productiekosten geboekt! De meeste productiebedrijven vullen alleen de rekeningen voor Arbeid toegerekend en Machinelast toegerekend in. Arbeid toegerekend is de dekking voor kosten van arbeid, en Machinelast toegerekend is de dekking voor de kosten van afschrijving, onderhoud en energiegebruik van machines. ❷ Nu kunnen we een of meer Bewerkingsstations aanmaken via [Stamgegevens] Productie, Bewerkingsstations. Een bewerkingsstation is een machine of productielijn zoals een CNC machine, een spuitgietmachine of een montage cel. We koppelen het Bewerkingsstation aan de/een Productieruimte, en we vullen de kosten per uur in. Bij arbeid kunnen we een onderscheid maken tussen Instelarbeid en Runarbeid, bij Machinelast wordt het uurtarief voor zowel instel- als runactiviteit gebruikt. De tarieven zijn belangrijk voor de voor- en nacalculatie. ❸ Tenslotte kunnen we één of meerdere Bewerkingen inrichten die we koppelen aan de Bewerkingsstations. Bij bewerkingen kunnen we denken aan het boren van een gat, het snijden van een plaat of een activiteit als kwaliteitscontrole. We kunnen eventueel een standaard duur (tijd) inrichten, en een tekst met instructies voor de werkbon voorbereiden.

BOM 001

Een stuklijstversie opzetten

In Exact voor Productie kunnen we meerdere stuklijsten per maakartikel opzetten. We noemen ze dan ook Stuklijstversies. De stuklijstversies kunnen historische, huidige en toekomstige stuklijsten representeren, maar ook varianten zoals rode, blauwe en groene fietsen. Elke stuklijstversie kan uit andere materialen en bewerkingen bestaan en kan dus ook een andere Berekende kostprijs hebben. De stappen om een nieuwe stuklijstversie op te zetten zijn: ❶ Er moet (natuurlijk) een artikel worden aangemaakt voor het te vervaardigen product. Dat kan bijvoorbeeld via [Aanmaken] Artikel. ❷ Daarna kunnen we een Stuklijstversie aanmaken via (bijvoorbeeld) [Aanmaken] Stuklijst. Een belangrijk gegeven bij de stuklijstversie is de Seriegrootte. Aangezien het meestal zo is dat het vervaardigen van een enkelstuk veel duurder is (per stuk) dan bij een groter aantal, en de stuklijst kan worden gebruikt voor de kostprijsberekening, doet het er veel toe wat we invullen bij Seriegrootte. ❸ Als we de stuklijstversie bewaren kunnen we via de tabjes aan de linkerzijde gaan invullen welke materialen en bewerkingen benodigd zijn, en welke bijproducten er bij het productieproces vrijkomen.

BOM 002

De bewerkingsvolgorde inrichten

Via het tabje Bewerkingsvolgorde kunnen we bewerkingen toevoegen. Dat is relatief eenvoudig: ❶ We kiezen een Bewerking (we kunnen zoeken met F2), en ❷ We vullen in hoe lang de bewerking duurt per stuk. Zonodig geven we meer tekst en uitleg via het veld Notities of koppelen we documenten aan de bewerking. Ook uitbesteed werk kunnen we in de bewerkingsvolgorde toevoegen. Zie voor het opzetten van uitbesteed werk hier: https://www.exact.com/nl/support-blog/exact-online/exact-voor-productie-hoe-zet-ik-uitbesteed-werk-op/

BOM 003

De materialen inrichten

Via het tabje Materialen kunnen we materialen toevoegen. Ook dat is relatief eenvoudig: ❶ We kiezen een Artikel (we kunnen zoeken met F2), en ❷ We vullen een hoeveelheid in. Let op dat het product (Artikel) een voorraadeenheid heeft, zoals Doos, Stuk of Liter, en dat we de materialen definiëren voor het maken van 1 Doos, 1 Stuk of 1 Liter. Daarbij wordt voor de materialen ook als eenheid de voorraadeenheid van het artikel gebruikt. Let op dat we een drop down lijstje hebben genaamd Calculator type. Normaal hebben we daar de keuze Materialen per stuk nodig. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook 8 Stuks per materiaal rekenen, als we willen dat we 1 doos voor 8 stuks product nodig hebben. (Anders zouden we als hoeveelheid 0,125 moeten invullen, wat niet alleen niet kan met de decimalen, maar wat ook onduidelijk is. Wat bedoelen we eigenlijk?)

BOM 004

Bijproducten inrichten.

Bijproducten zijn bijvoorbeeld afvalartikelen zoals metaalresten of uitvalartikelen zoals afkeur van een product. Alleen in Exact voor Productie Geavanceerd of Premium kunnen we met bijproducten werken. Bijproducten kunnen een kostprijs hebben (waarde van restmetaal) of we kunnen er voor kiezen dat we ze niet waarderen in de voorraad (kostprijs nul). Via het tabje Bijproducten kunnen we bijproducten toevoegen: ❶ We kiezen een Artikel (we kunnen zoeken met F2), en ❷ We vullen een hoeveelheid in.

BOM 005

De kostprijs bijwerken

Als we alle bewerkingen, materialen en bijproducten hebben ingericht kunnen we op het tabje Algemeen een opbouw van de kostprijs vinden. De Bewerkingsvolgorde: Binnen zijn de kosten bewerkingen die we hebben ingericht die plaats vinden op onze eigen bewerkingsstations. De Bewerkingsvolgorde: Buiten zijn de kosten van het uitbesteed werk. Ook de kosten van het Materiaal worden bij de bewerkingskosten opgeteld, maar de kosten van Bijproducten worden afgetrokken van de kostprijs aangezien ze een opbrengst zijn. Als de Kostprijs van het (product) artikel afwijkt van de Berekende kostprijs van de stuklijstversie kunnen we via de link Bijwerken de kostprijs van het artikel gelijk maken aan de ingerichte stuklijst. (Als we een groot aantal stuklijsten willen bijwerken hebben we daar andere processen voor, zoals [Productie] Analyse en resultaten, Kostprijsberekeningen).

BOM 006

Meer informatie bij https://support.exactonline.com/community/s/contactsupport

Wensen ten aanzien van functionaliteit kunt u indienen via https://support.exactonline.com/community/s/ideas

Bron: Exact

Smart Shop Floor in Exact Online: Waar kan ik het downloaden, en hoe krijg ik het werkend?

Elk abonnement van Exact voor Productie komt met één gratis Smart Shop Floor gebruiker. Een veelvoorkomende vraag is: “waar kan ik het downloaden”, en daarna: “hoe krijg ik het werkend”. In dit blog leggen we dat uit.

Exact Online gebruikers en medewerkers

In Exact Online kennen we gebruikers en medewerkers. Gebruikers hebben een gebruikersnaam en een wachtwoord, en kunnen inloggen in Exact Online of Smart Shop Floor. Medewerkers zijn personen waar we tijd voor kunnen registreren. Medewerkers zijn gratis en we mogen er zoveel van aanmaken als we willen. Om Smart Shop Floor te gebruiken moeten we een medewerker aanmaken die gebruiker wordt van Smart Shop Floor. In principe maakt het niet uit of we beginnen met de medewerker of met de gebruiker.

SSF DOWNLOAD 001

Laten we kiezen om de medewerker eerst aan te maken. U ziet dat u ook van hieruit een bestaande gebruiker kunt koppelen. We vullen niets in en gaan naar “Volgende”. Behalve een medewerkersnummer, een voornaam en een achternaam hoeven we niets in te vullen. Alleen de taal zou van interesse kunnen zijn omdat dat de schermtaal van Smart Shop Floor bepaalt (de ondersteunde keuzes zijn: Nederlands, Engels, Frans en Spaans). Op het “Volgende” scherm kiezen we een foto van de medewerker. (Tip: gebruik voor iedere medewerker een foto met dezelfde lengte-breedte verhouding, bijvoorbeeld 340 breed, 400 hoog). We klikken nog een paar keer op “Volgende” zonder verder iets in te vullen en we zijn klaar met de medewerker. Als u uzelf als Smart Shop Floor gebruiker wenst aan te maken, maakt u ook eerst uzelf eerst als medewerker aan!

SSF DOWNLOAD 002

In het overzicht van medewerkers openen we de kaart van de zojuist aangemaakte medewerker. Allereerst kiezen we op het tabje “Bewerkingsstations” op welke deze medewerker competent is (we kunnen daarbij een Hoofd-bewerkingsstation kiezen, en een aantal neven-bewerkingsstations). Daarna drukken we op de knop Aanmaken: gebruiker.

SSF DOWNLOAD 003

De eerste ‘vraag’ die we moeten beantwoorden is of dit een volledige gebruiker is (zoals uzelf) of een Smart Shop Floor gebruiker. Het is op dit punt dat u er mogelijk op gewezen wordt dat u het maximaal aantal gebruikers al bereikt hebt (Zie hieronder in de sectie Veelvoorkomende vragen).

SSF DOWNLOAD 004

Voor het volgende scherm is belangrijk dat u een gebruikersnaam kiest en dat u een emailadres invoert. Nadat u de gebruikersgegevens bewaart gaat u naar de link Rechten op het scherm van de zojuist aangemaakte gebruiker. Hier kunt u beslissen tot welke schermen van Smart Shop Floor deze gebruiker toegang heeft. Als u het gebruik van Smart Shop Floor nog onderzoekt, kies dan alle rechten.

SSF DOWNLOAD 005

U ontvangt op het ingegeven emailadres prompt een email van Exact waarmee u een wachtwoord kunt aanmaken. Daarna ben u klaar.

Smart Shop Floor downloaden

Smart Shop Floor is een browser app. Deze hoeft dus ook niet gedownload te worden, u gaat eenvoudig naar https://start.exactonline.nl/ en logt in met een Smart Shop Floor gebruikersnaam en wachtwoord. Als u dezelfde browser op dezelfde computer/tablet/telefoon gebruikt als waar u nu me ingelogd bent zult u eerst uit moeten loggen, tenzij u een alternatieve browser opent (Internet Explorer naast Chrome bijvoorbeeld), dan kunt u tegelijkertijd Exact Online en Smart Shop Floor gebruiken.

Veelvoorkomende vragen

Bij het inloggen in Smart Shop Floor kan het zijn dat u in eerste instantie nog niets ziet.

Via het icoon in de rechterbovenhoek kiest u een magazijn. Staat hier het magazijn ingesteld waar u werkorders in heeft aangemaakt? Met de knop Filter kunnen we kiezen welke bewerkingsstations we willen tonen. Zij dit de bewerkingsstations waar de betreffende gebruiker aan gekoppeld is, en hebben we werkorders met onuitgevoerde bewerkingen op die bewerkingsstations? Ook kunnen we via het filter kiezen of we werkorders tonen die vrijgegeven zijn (willen we ook werkorders zien die nog niet vrijgegeven zijn, of hebben we nog geen werkorders vrijgegeven?).

SSF DOWNLOAD 006

Zelfs nu zie ik nog niets?

Heeft u wel werkorders met bewerkingen? In Smart Shop Floor kunt u tijd registreren op bewerkingen. Als uw werkorders geen bewerkingen hebben valt er ook geen tijd te registreren…

Wat is Tijdsinvoer: Gedeeld apparaat?

Als u voor Tijdsinvoer: Gedeeld apparaat kiest, hoeft u maar eenmaal in te loggen en daarna kunnen alle Smart Shop Floor gebruikers op dat scherm hun tijd invoeren. Ze mogen in die modus echter geen materiaaluitgifte en productontvangst doen, daarvoor vereist Exact een individuele login. Probeert u het gerust uit, door uit te loggen vervalt de Tijdsinvoer: Gedeeld apparaat en na opnieuw inloggen staan alle toegekende rechten weer ter uw beschikking.

Ik zou wel wat extra Smart Shop Floor gebruikers willen

In Exact Online klikt u in de rechterbovenhoek op uw naam, Mijn Exact Online. Op het tabje Mijn abonnement kunt u het Abonnement wijzigen, en wel door Smart Shop Floor gebruikers toe te voegen.

Waar kan ik meer leren over Smart Shop Floor?

Bijvoorbeeld in de E-learning voor Exact voor Productie.

Smart Shop Floor is beschikbaar voor alle edities van Exact voor Productie.

Meer informatie bij https://support.exactonline.com/community/s/contactsupport

Wensen ten aanzien van functionaliteit kunt u indienen via https://support.exactonline.com/community/s/ideas

Bron: Exact

Opslaglocaties in Exact Online voor Handel of Productie

Een magazijn in Exact Online kan in opslaglocaties worden onderverdeeld. Met opslaglocaties kunnen we voorraad makkelijker terugvinden. Hoe we opslaglocaties gebruiken hangt af van de grootte van ons magazijn, maar ook van hoe efficiënt we willen zijn in ons magazijn. Drie mogelijkheden staan ons ter beschikking in Exact Online voor Handel en Productie: Geen opslaglocaties gebruiken, vaste opslaglocaties gebruiken of meerdere opslaglocaties gebruiken.

 

Geen opslaglocaties gebruiken

Als we een klein magazijn hebben, of als we uit ons hoofd ook wel weten waar alles ligt, dan hebben we misschien geen opslaglocaties nodig. In Exact voor Handel en Exact voor Productie Basis hebben geen keuze: deze edities werken niet met opslaglocaties. In Handel of Productie Geavanceerd en Premium hebben we de keuze per magazijn of we van opslaglocaties gebruik willen maken.

LOCATIES002

Het voordeel van geen opslaglocaties gebruiken is de eenvoud: we maken er dan ook geen fouten mee. Het nadeel van geen opslaglocaties gebruiken is dat alle informatie in het hoofd van de magazijnbeheerder zit. Dat kan bijvoorbeeld een nadeel zijn als we een artikel willen vinden, of als we een artikel willen wegleggen.

 

Vaste opslaglocaties gebruiken

Als we dezelfde artikelen regelmatig nodig hebben, dan is het mogelijk om ze aan vaste opslaglocaties toe te wijzen. Dus liggen de schroefjes altijd op A en de moertjes op B. In Exact voor Handel en Exact voor Productie Basis hebben kunnen we geen vaste opslaglocaties gebruiken: die eigenschap staat niet ter beschikking. In Handel of Productie Geavanceerd hebben we de keuze per magazijn of we van vaste opslaglocaties gebruik willen maken.

LOCATIES003

Het voordeel van vaste opslaglocaties gebruiken is de orde en regelmaat: we kunnen een artikel makkelijk terugvinden of wegleggen. Het nadeel van vaste opslaglocaties gebruiken is dat we niet flexibel met de magazijnruimte kunnen omgaan: als we eens een keer wat meer ruimte nodig hebben kunnen we hetzelfde artikel niet op een andere of meerdere locaties opslaan.

 

Meerdere opslaglocaties gebruiken

Wanneer het er toe doet waar een artikel ligt, bijvoorbeeld omdat we ook serie- of batchnummers gebruiken, of omdat we onze beperkte plankruimte efficiënt willen gebruiken, dan kan het handig zijn dat we van meerdere opslaglocaties in het magazijn gebruik kunnen maken. Op die manier kunnen we makkelijk aanwijzen waar de batches liggen met de meest nabije THT datum, of onderscheid maken tussen artikelen die nog in inspectie zijn, artikelen in bulkvoorraad en artikelen in grijpvoorraad. Alleen in Handel of Productie Premium kunnen we van meerdere opslaglocaties (per artikel) gebruik maken.

LOCATIES004

Het voordeel van meerdere opslaglocaties gebruiken is de professionele organisatie: zo zijn we goed ingericht om van een Warehouse Management Systeem (WMS) gebruik te kunnen maken waarmee we kunnen scannen. Het nadeel van meerdere opslaglocaties gebruiken is dat we een goede discipline moeten handhaven: maken we weinig gebruikte opslaglocaties wel leeg?, Kijken we eerst op de grijplocatie en pas daarna op de bulklocatie? Zijn we er aan gewend dat voorraad in inspectie nog niet beschikbaar is voor gebruik?

Bron: Exact

Exact voor Handel & Productie Ease of Use: Het recht om serie/batch nummers te onderhouden

In Exact voor Productie en Exact voor Handel (geavanceerde en premium edities) kunnen we werken met serie- en batchnummers voor traceerbaarheid en het voldoen aan wet en regelgeving. Een recht maakt het mogelijk om employees aan te wijzen die fouten mogen herstellen in serie- en batchnummers.

Als we een verkeerde waarde voor een serie- of batchnummer invoeren in Exact Online dan moeten we daar mee leren leven. Het serie- of batchnummer is zichtbaar op het product dat de klant ontvangt en als hij contact met ons opneemt moeten we het terug kunnen vinden. Het is dus belangrijk dat we precies dat serie- of batchnummer registeren in Exact Online dat de klant ontvangen heeft. Gelukkig kunnen we gebruikers aanwijzen (door middel van een recht) die het geregistreerde serie- of batchnummer in Exact Online kunnen aanpassen zodat onze registratie te allen tijde correct is. Tegelijkertijd zijn er dus gebruikers die persé geen serie- of batchnummers kunnen wijzigen. Het recht om aanpassingen te doen staat standaard uit voor alle gebruikers:

 

SBONDERHOUD 001

(Klik om te vergroten)

 

Het resultaat is dat gebruikers met het toegekende recht het serie- of batchnummer kunnen aanpassen, en die zonder dat recht dat niet kunnen:

 

SBONDERHOUD 002

(Klik om te vergroten)

 

Deze verbeteringen zijn beschikbaar in de geavanceerde en premium edities van Exact voor Productie en Exact voor Handel. Het Ease of Use project heeft tot doel om Exact Online gemakkelijker en doeltreffender te maken op basis van feedback van klanten. Vindt U ook dat Online beter kan? Laat het weten aan Exact Support en wij gaan er mee aan de slag.

Bron: Exact Blog

Exact Online voor Productie: Tonen van grijpvoorraad in Smart Shop Floor

De redenen om het verbruik van materiaal op de werkvloer te registreren zijn een betrouwbaarder voorraadstand en een betere nacalculatie. Er is een soort materiaal waarvoor geen magazijnuitgifte plaatsvindt en die categorie omvat naast grijpvoorraad (materiaal waarvoor voorraad op de werkvloer gehouden wordt) ook halffabrikaten die op de werkvloer blijven. Daarom ook worden grijpvoorraad en halffabrikaten alleen getoond in het materiaaluitgifte scherm van Smart Shop Floor als we daarvoor kiezen.

 

Instellingen om grijpvoorraad en halffabrikaten te tonen

In [Instellingen] Productie (Materiaaluitgifte met Smart Shop Floor) vinden we Backflushmaterialen weergeven en Subordermaterialen weergeven. De instelling Subordermaterialen weergeven is alleen beschikbaar in de Geavanceerde en Premium versies.

 

SSFMATSETTING NL 001

(Klik om te vergroten)

 

Wanneer de genoemde instellingen niet zijn aangevinkt worden onder het aantal regels uit te geven (op de Materialen knop) de grijpvoorraad en de halffabrikaten niet getoond. Wanneer de instelling is aangevinkt is het aantal regels inclusief de grijpvoorraad en halffabrikaten. Op het uitgiftescherm worden ze benoemd als Gebackflushed en Suborder:

 

SSFMATSETTING NL 002

(Klik om te vergroten)

 

Deze verbeteringen zijn beschikbaar in alle edities van Exact voor Productie. Het Ease of Use project heeft tot doel om Exact voor Productie gemakkelijker en doeltreffender te maken op basis van feedback van klanten. Vindt U ook dat Exact voor Productie beter kan? Laat het weten aan Exact Support en wij gaan er mee aan de slag.

Bron: Exact Blog

Exact Online voor Productie Innovatie: Introductie van het hoofdproductieplan

Het hoofdproductieplan is een overzicht van welke producten in welke periode moeten worden geproduceerd. Op basis van het hoofdproductieplan rekenen we in de MRP uit welke bestellingen we moeten doen, en wanneer we moeten beginnen met produceren. We hebben nu de functies om het hoofdproductieplan te onderhouden, en de MRP berekening, toegevoegd aan het productiemenu in Exact voor Productie Premium editie.

Verkoopprognoses en MRP

We hebben al verkoopprognoses onder [Voorraad] Artikelen, Verkoopprognoses. Op basis daarvan kunnen we een MRP berekening uitvoeren die ons besteladvies en werkorderadvies geeft. De impliciete aanname is dat we produceren voor een behoefte aan verkoopbare (eind-) producten.:

MPS001

(Klik om te vergroten)

Werken met het hoofdproductieplan

Een hoofdproductieplan is een overzicht van welke producten in welke periode moeten worden geproduceerd. In een aantal opzichten lijkt het op de verkoopprognose. Er zijn periodes (week, maand) waarin aantallen van te produceren artikelen staan. Echter, de verkoopprognose gaat uit van de marktbehoefte en het hoofdproductieplan van een efficiënte productie (seriegrootte, mix van producten). Een ander onderscheid is dat veel producerende bedrijven willen plannen voor halffabricaten terwijl ze de productie van eindproducten willen laten afhangen van klantorders:

MPS002

(Klik om te vergroten)

Via het menupad [Productie] Planning, Hoofdproductieplannen kunnen we nu een hoofdproductieplan onderhouden, en via [Productie] Planning, MRP Overzicht kunnen we de MRP berekening uitvoeren op basis van een hoofdproductieplan of verkoopprognose:

MPS003

(Klik om te vergroten)

Meer informatie over MRP of het hoofdproductieplan kunt u vinden in Wat is nu eigenlijk Material Requirements Planning (MRP)? en in Exact voor Productie Innovatie: Material Requirements Planning (MRP) voor werkorders.

Deze verbetering is nu beschikbaar in de Premium editie van Exact voor Productie. De Premium editie is nog in Controlled Release. Als gebruiker van de Geavanceerde editie kunt u zonder extra kosten deelnemen aan de Controlled Release door een verzoek aan te maken via Mijn Exact Online (klik op uw gebruikersnaam in de rechterbovenhoek van Exact Online, ga naar de tab Mijn Exact communicatie, en maak een Aanvraag controlled release aan onder vermelding van Productie Premium).

Bron: Exact Support Blog

Exact voor Productie Ease of Use: Artikel/leverancier opmerkingen op de bestelling

Soms is het nodig om de bestelling van een uitgebreide tekst te voorzien met aanwijzingen voor de leverancier. Vaak is deze tekst niet alleen afhankelijk van het artikel, maar ook van de leverancier. We hebben nu de mogelijkheid toegevoegd om zogenaamde artikel/leverancier opmerkingen af te drukken op de bestelling.

De Artikel/leverancier opmerking onderhouden

Via [Voorraad] Artikelen, Overzicht en dan het tab Prijzenbeheer op de artikelkaart kunnen we de tekst van de Artikel/leverancier opmerking onderhouden. Als we deze opmerking willen gebruiken in de bestelling moeten we Inkoop-opmerkingen kopiëren aanvinken:

In het scherm Bestelling kunnen we overigens de opmerking nog onderhouden, bijvoorbeeld door regels toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

De Artikel/leverancier opmerking afdrukken

Als we het veld “Artikel per leverancier: Opmerkingen” toevoegen aan de bestelling lay-out wordt de Artikel/leverancier opmerking afgedrukt:


Deze verbeteringen zijn nu beschikbaar in alle edities van Exact voor Productie en Exact voor Handel. Het Ease of Use project heeft tot doel om Exact voor Productie gemakkelijker en doeltreffender te maken op basis van feedback van klanten. Vindt U ook dat Exact voor Productie beter kan? Laat het weten aan Exact Support en wij gaan er mee aan de slag.

Bron: Exact Support Blog

Klantnaam in het werkorderoverzicht in Exact Online

Als een werkorder is gekoppeld aan een verkooporder dan wordt de naam van de klant getoond op het werkorderscherm, op de werkbon en op een aantal overzichten. Een belangrijk rapport waar de klantnaam nog ontbrak is het overzicht werkorders. Inmiddels hebben we de klantnaam toegevoegd.

Op het overzicht werkorders ([Productie] werkorders, Overzicht) kunnen we met een schermaanpassing (gereedschapsicoontje rechtsboven) het veld Klant toevoegen:

Deze verbeteringen zijn beschikbaar in alle edities van Exact voor Productie. Het Ease of Use project heeft tot doel om Exact voor Productie gemakkelijker en doeltreffender te maken op basis van feedback van klanten. Vindt U ook dat Exact voor Productie beter kan? Laat het weten aan Exact Support en wij gaan er mee aan de slag.

Bron: Exact Support Blog