Berichten

Wet werk en zekerheid en uw Exact-salarispakket

De Wet werk en zekerheid is ingegaan en heeft mede betrekking op de contracten die u met uw medewerkers heeft afgesproken.

Een van de onderdelen is het aanzegtermijn. Als de arbeidsovereenkomst een looptijd van zes maanden of langer, dan dient de werkgever de werknemer uiterlijk een maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voorgezet en onder welke voorwaarden. Als de werkgever niet tijdig heeft laten weten of de arbeidsovereenkomst wel/ niet voorgezet wordt, heeft de werknemer recht op een vergoeding, gebaseerd op het maandloon.

In Exact Globe kunt u via menupad [Salaris, Verslagen, Medewerkers, Contracten] de einddata van medewerkerscontracten achterhalen. Dit is gebaseerd op de contracten die bij de medewerker zijn ingevuld via menupad [Salaris, Personeel, Onderhouden] knop ‘Contracten’. Deze knop vindt u achter het veld ‘Einddatum contract’.

In Exact Online Salaris kunt u in het overzicht ‘Arbeidscontracten’ de contracten bekijken. Tevens kunt u hier op de einddatum van de contracten filteren met de optie ‘Vervaldatum’. Dit overzicht kunt u opvragen via menupad Medewerker > Medewerkers > alle opties > Overzichten > Arbeidscontracten. Een rapport van de arbeidscontracten kunt u opvragen via menupad Salaris > alle opties > Overzichten > Overzicht rapporten > Arbeidscontracten.

Bron: Exact Support Blog