Binnen Exact Globe Next rollen kopiëren

De functies die een medewerker kan gebruiken, zijn afhankelijk van zijn of haar rechten. Deze rechten worden aan rollen gekoppeld. U geeft een medewerker rechten door een rol toe te kennen.

Via [Systeem, HR & Beveiliging, Beveiligingsrollen, Onderhouden] kunt u bestaande rollen toekennen aan een medewerker of nieuwe rollen aanmaken. Het kan handig zijn om bepaalde rollen te kopiëren naar andere administraties. Dit kunt u als volgt doen:

  • Open de administratie waar u de rol naar toe wilt kopiëren
  • Ga dan naar menupad [Systeem, HR & Beveiliging, Beveiligingsrollen, Onderhouden] en klik op de knop ‘Kopiëren’
  • Er wordt dan een scherm geopend waar u de administratie selecteren waarvan u de rol wilt kopiëren naar de geopende administratie
  • Als u op ‘OK’ klikt, dan ziet u de rollen die beschikbaar zijn in de andere administratie:
  • In dit scherm kunt u één of meerdere rollen selecteren. Klik dan op ‘OK’
  • Een resultaatscherm zal worden getoond om het kopieerproces te voltooien:
  • Als een rol al bestaat in de geopende administratie, wordt dit in de onderste sectie van het scherm getoond. Als u nu op ‘Sluiten’ klikt, worden deze rollen in het onderstaande veld niet naar de huidige administratie gekopieerd. Als u de rollen toch naar de huidige administratie wilt kopiëren, bijvoorbeeld omdat de rechten van de huidige rol en de te kopiëren rol van elkaar verschillen, klikt u op ‘Overschrijven’.

Bron: Exact Support Blog