Waar kan ik in Exact Synergy het salaris verhogen voor één of meerdere medewerkers tegelijk?

In Exact Synergy Enterprise is het mogelijk om het salaris te verhogen voor één of meerdere medewerkers tegelijk. Dit kunt u doen via menupad [HRM, Invoer , Salaris, Invoer]. Bij de sectie ‘Salaris’ kunt u kiezen voor ‘Koppelen: Componenten’.

De stappen
Vervolgens kunt u de volgende stappen doorlopen:

1. Kies voor de actie: ‘Opvolger’
2. Selecteer de gewenste component van het type ‘Salaris’ in veld ‘Component’
3. Selecteer de begindatum vanaf wanneer de wijziging dient te worden doorgevoerd
4. Bij ‘Type wijziging’ kunt u kiezen voor 3 opties:

  • Vervangen: hiermee vervangt u het oude bedrag door het nieuwe bedrag
  • Verhogen: hier kunt u het bedrag ingeven wat opgeteld dient te worden bij het huidige bedrag
  • Percentage: hier kunt u een percentage ingeven waar het salarisbedrag mee verhoogd dient te worden. In onderstaande afbeelding wordt hier een voorbeeld van getoond

5. Onder het kopje ‘Medewerker’ kunt u een specifieke medewerker ingeven. Indien deze velden leeg blijven en u kiest voor ‘Tonen’, dan worden alle medewerkers getoond.

Het overzicht
In het overzicht wat getoond wordt, kunt u via de kolommen ‘Bedrag’ en ‘Bedrag (Oude)’ het resultaat van de wijziging alvast bekijken. Verder kunt u in dit overzicht kunt u zelf aangeven welke medewerkers meegenomen moeten worden door er een vinkje voor te plaatsen. Tevens kunt u het bedrag en uurloon nog handmatig aanpassen indien gewenst.

Als alle wijzigingen goed zijn ingevoerd, kunt u bovenin het scherm kiezen voor ‘Bewaren’.

Bron: Exact Support Blog