Berichten

Een link naar een anker in een ander document binnen Exact Synergy Enterprise

In de blogpost Link naar een andere plek in een document heeft u kunnen lezen hoe u een link kunt toevoegen naar een naar een andere plek in het document. Het kan echter voorkomen dat u vanuit een document wilt linken naar een bepaalde plek in een andere document. In deze blogpost kunt u lezen hoe u dat kunt doen.

In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat u al een document heeft aangemaakt met ankers. Als voorbeeld gebruiken we het document uit de vorige blogpost. Dit document bevat 3 ankers. Vanuit een nieuw document willen we linken naar het derde anker ‘Paragraaf 3′.

 • In het nieuwe document selecteert u de tekst van waaruit u de link wilt toevoegen.
 • Vervolgens selecteert u in de menubalk .

 • U selecteert het documentnummer van het document met de ankers. Nu wordt er een link toegevoegd naar het betreffende document.
 • We willen echter niet naar het document zelf linken, maar naar een specifieke plek in het document. Om dit te doen selecteert u nogmaals de tekst van waaruit u de link wilt toevoegen.
 • Ditmaal klikt u in de menubalk op .
 • Het hyperlink scherm wordt geopend. De Url is reeds gevuld omdat u link naar het document zelf reeds heeft toegevoegd.
 • Ga helemaal naar het einde van de url en voeg een # met de naam van het anker toe. In dit voorbeeld betreft het het anker met de naam ‘Paragraaf3′ dus voegt u toe: #Paragraaf3
 • Wanneer u zou willen linken naar paragraaf 2 voegt u toe: #Paragraaf2
 • Bewaar het document.
 • Wanneer u nu in het document op de link klikt wordt het andere document geopend op de plek waar het anker met de naam ‘Paragraaf3′ zich bevindt.

Bron: Exact Support Blog

Link naar een andere plek in een document in Exact Synergy Enterprise

In de blogpost Direct navigeren naar een document kunt u lezen hoe u een link kunt toevoegen naar een ander document in Exact Synergy Enterprise. Het kan echter ook wenselijk zijn om een link toe te voegen naar een andere plek in hetzelfde document. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u een groot document heeft waarbij u vanuit een inhoudsopgave wilt linken naar de betreffende paragraaf in het document.

Om dit te doen kunt u het volgende uitvoeren.

 • Bewerk het document.
 • Open de menubalk in de document editor in de geavanceerde modus via de knop .

 • Selecteer in het document de tekst op de plek waar u naartoe wilt linken.
 • Klik vervolgens op  ‘Anker’ in de menubalk om een anker toe te voegen voor de betreffende tekst.
 • Geef een naam op voor de betreffende tekst/anker en klik op ‘Toevoegen’

 • Op de plek in het document komt nu een vlaggetje te staan.
 • Herhaal deze stappen voor de andere plekken in het document waar u naar toe wilt linken. Let erop dat u alle plekken een unieke ankernaam geeft zonder spaties.
 • Wanneer u alle gewenste plekken een ankernaam heeft gegeven selecteert u de tekst van waar uit u wilt linken.
 • Klik vervolgens in de menubalk op .
 • In het hyperlink scherm vinkt u de optie ‘Selecteer een ankernaam in de huidige pagina’.
 • Vervolgens selecteert u het gewenste anker en klikt op OK.

 • De tekst ‘Paragraaf 1′ boven in het document linkt nu naar de tekst ‘Paragraaf 1′ verderop in het document.
 • Herhaal de stappen voor de andere ankers.

Bron: Exact Support Blog