Berichten

BPM – Introductie

Exact Business Process Management (BPM) helpt je om je (management) informatie te delen, om samen te werken en om snel te reageren op nieuwe kansen. Het is één centraal geheugen voor jullie organisatie.

Exact voor BPM is een complete oplossing voor het beveiligen van alle klantgegevens en de communicatie met klanten. De oplossing bevat het volgende:

  • Volledig bedrijfsproces management
  • Zelf te definiëren formulieren
  • Werkstroom- en document management
  • Project administratie
  • Signaleringen, waarschuwingen en geautomatiseerde herinneringen
  • Compleet financieel beheer inclusief budgettering, controle en rapportage
  • Private Cloud: altijd en overal toegang met het comfort van de cloud
  • Internationaal: altijd internationaal compatibel
  • Vanuit gratis App te gebruiken
  • Tevens te gebruiken in combinatie met CRM en HRM

Aangezien een aantal van bovenstaande onderwerpen reeds zijn besproken in voorgaande series van blogposts, zullen de volgende onderwerpen in de komende weken aan bod komen:

Werkstroom management

Met Exact voor BPM kun je de samenwerking en communicatie tussen medewerkers en afdelingen verbeteren en de zichtbaarheid van processen binnen de organisatie vergroten. Werkstromen bieden medewerkers een beter inzicht in hun taken en doelen en verbeteren de prestaties van de organisatie. In de blogpost over werkstroom management zullen we verder op dit proces ingaan.

Document management

Met Exact voor BPM kun je eenvoudig het grote aantal verschillende documenten beheren die in jullie organisatie circuleren. In plaats van het bewaren van documenten in mappen, e-mail en lades worden alle documenten (docx, xlxs, pdf, xml, etc.) digitaal opgeslagen op één centrale plaats. Tevens kunnen documenten aan andere entiteiten, zoals verzoeken, projecten of medewerkers, worden gekoppeld. Exact voor BPM beschikt over een uitgebreid documentversiebeheer met verschillende versie-regiems, en het is mogelijk om voor bepaalde documenttypen in te stellen dat deze eerst goedgekeurd dienen te worden vóórdat deze kunnen worden gepubliceerd. In de blogpost over document management zal dit verder worden uitgelegd.

Signaleringen, waarschuwingen en automatische herinneringen

Met Exact voor BPM kun je automatisch herinneringen naar je debiteuren sturen. Je kunt zelf je lay-outs opmaken en bijvoorbeeld voor verschillende debiteuren verschillende lay-outs gebruiken. Het is tevens mogelijk om bedrijfsspecifieke signaleringen te definiëren die automatisch een actie kunnen activeren wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. Daarnaast kan Exacts Event Manager fungeren als een digitale assistent om acties uit te voeren die eerder handmatig werden gedaan. Bijvoorbeeld het automatisch verzenden van een e-mail aan de manager op de verjaardag van een medewerker.

Alles in de cloud

De private cloud van Exact combineert de flexibiliteit van de cloud met de veiligheid en prestaties die je van de lokaal geïnstalleerde software gewend bent. De software draait op een veilige server in een data center, en biedt je altijd en overal online toegang tot je vertrouwde Exact omgeving, voor een vast bedrag per maand. Exact zorgt voor het beheren, updaten, ondersteunen en beschermen van jullie software, inclusief add-ons en maatwerk. Kortom, geen dure hardware-investeringen en interne IT-uitdagingen meer. In de laatste blogpost in de serie over BPM zullen we hier verder op ingaan.

Bron: Exact Support Blog

Hoe Exact Synergy kan helpen om uw CRM succesvoller te maken?

CRM (Customer Relation Management) is een bedrijfsstrategie die, indien geslaagd ingevoerd en juist in de praktijk gebracht kan leiden tot klantrelaties, die duurzaam en winstgevend zijn, ‘Indien geslaagd ingevoerd en juist in de praktijk gebracht’. Dit laatste dient er wel even apart bij vermeld te worden, want het traject blijkt lang niet altijd makkelijk te verlopen. Er zijn ongetwijfeld verhalen over het mislukken van een CRM-project, wat de oorzaken daarvan ook moge zijn. Maar positieve versies zijn er natuurlijk ook. Hoe bereikt u nu een geslaagde implementatie van CRM?

Misschien heeft u al een ingericht CRM systeem maar heeft u het gevoel er niet voldoende voordeel mee te behalen. Een goed functionerend systeem voor Customer Relationship Management (CRM) moet voldoen aan klantenmanagement, datamanagement, operationeel management en contactmanagement. Verbeteringen ten aanzien van het huidige CRM-systeem kunnen bijvoorbeeld liggen in het inbouwen van signaleringen vanuit het systeem (‘triggers’) die zorgen voor een signaal aan de accountmanager. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat zodra een klant afscheid neemt van uw organisatie of van wisselt van leverancier, dient er een automatische flow gestart te worden die handelingen verplicht laat uitvoeren door de accountmanager. Hierbij is te denken aan een afscheidsbezoek gevolgd door een ‘exit-brief’ waarin de klant bedankt wordt voor de prettige samenwerking en welkom is als men terug wil keren als klant van uw organisatie. Dit is natuurlijk alleen een voorbeeld, wel is bewezen dat alleen al met die ene voorbeeld bij verschillende organisaties klanten zijn terug gewonnen.

Maak vrijblijvend een afspraak met één van onze adviseurs, samen met u kunnen wij met onze jarenlange ervaring in CRM bekijken hoe wij eventueel samen met uw organisatie de implementatie of aanpassing van uw CRM tot een succes kunnen maken!