Berichten

Binnen Exact Synergy bijlagen koppelen aan een verzoek

In de definitie van een verzoek kunt u definiëren welke velden in het verzoek worden getoond. Zo kunt u bijvoorbeeld het veld ‘Document’ toevoegen, waarmee u een document kunt koppelen aan een verzoek.

Wanneer u een bestand, bijvoorbeeld een Word document of een PDF document aan een verzoek wilt koppelen, kunt u dit doen door het bestand te koppelen aan een document, en vervolgens dit document te koppelen in het verzoek.

Het is echter ook mogelijk om het bestand rechtstreeks aan het verzoek te koppelen. Hiervoor dient u in de verzoekdefinitie het veld ‘Bijlagen’ toe te voegen.

In een verzoek waarin dit veld aanwezig is kunt u met de knop ‘Bladeren’ meerdere bijlagen één voor één selecteren. Na het bewaren van het verzoek zijn de bijlagen aan het verzoek gekoppeld, en kunt u deze vanuit het verzoek ook openen en bekijken, of indien gewenst verwijderen.

Bron: Exact Support Blog

Bulk-Acties uitvoeren in Exact Synergy Enterprise

In uw werkstroom vindt u een overzicht van verzoeken waarvoor een actie wordt verwacht van u.

Afhankelijk van het soort verzoek en de fase waarin het verzoek zich bevindt, kunt u het verzoek aanvullen en vervolgens goedkeuren, toewijzen, afkeuren, realiseren, heropenen of verwerken.

Dit kunt u doen door het verzoek te openen en vervolgens op de betreffende knop te klikken.

Voor bepaalde verzoeken kan het echter wenselijk zijn om de actie voor meerdere verzoeken in één keer uit te voeren. Dit kunt u eenvoudig doen met de bulk functie in uw werkstroom.

In uw werkstroom vinkt u de verzoeken aan waarvoor u de acties wilt uitvoeren. Vervolgens klikt u boven in het scherm op de knop ‘Bulk: Acties’. Er komen nu een aantal extra knoppen beschikbaar waarmee u de geselecteerde verzoeken in één keer kunt toekennen, verwijderen, heropenen, afkeuren, verwerken, realiseren of goedkeuren.

In ieder geselecteerd verzoek wordt vervolgens een tijdstempel toegevoegd in het ‘Opmerkingen: verzoek’-veld en de status van het verzoek wordt aangepast op basis van de knop waarop u heeft geklikt.

De bulk acties kunnen voor maximaal 25 verzoeken in één keer worden uitgevoerd.

De validaties en het proces voor de uitgevoerde actie zijn hetzelfde als bij het afzonderlijk uitvoeren van de actie voor het verzoek.

Bron: Exact Support Blog

Een verzoek in Exact Synergy Enterprise als ‘ongelezen’ markeren

Het kan handig zijn een verzoek als ‘ongelezen’ te markeren om op een later moment met het verzoek aan de slag te gaan of het verzoek te tonen in de lijst ‘ongelezen’. In Exact Synergy Enterprise kunt u dit via onderstaande stappen eenvoudig bereiken:

  • Open het betreffende verzoek.
  • Klik op de knop ‘Markeren als ongelezen’.
  • Klik op de knop ‘Bewaren’.

Nu heeft het verzoek de status ‘ongelezen’ en kunt u deze bijvoorbeeld in de lijst ‘ongelezen’ eenvoudig terugvinden. In uw werkstroom zal de regel tevens vetgedrukt staan wat aangeeft dat het verzoek ongelezen is.

De knop ‘Markeren als ongelezen’ is alleen aanwezig wanneer de optie ’Alarm: Werkstroom’ op het tabblad ‘Werkstroom’ van de voorkeuren is aangevinkt.

Bron: Exact Support Blog

Hoe kan ik in Exact Synergy zien wie een verzoek of document gelezen heeft?

In Exact Synergy Enterprise kunt u eenvoudig zien wie wanneer een document of verzoek bekeken heeft. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld wilt weten of iedereen uw nieuwsbericht heeft gelezen. Met deze stappen kunt u een lijst tonen waar alle gebruikers op staan die het hebben gelezen:

  • Open een verzoek of document.
  • Klik in de rechter bovenhoek op het icoontje ‘ALT L – Gelezen: Log’:

Nu wordt een lijst getoond van medewerkers die het verzoek of document bekeken hebben, en op welk moment:

Bron: Exact Support Blog

Opgemerkte verzoeken verbergen in Exact Synergy

In de vorige blogpost is uitgelegd hoe u een verzoek kunt opmerken aan een collega. Wanneer u veel verzoeken in uw werkstroom heeft die zijn opgemerkt aan collega’s, kan het wenselijk zijn om deze verzoeken te verbergen in uw werkstroom. U kunt immers pas verder met het verzoek wanneer uw collega het verzoek heeft aangevuld.

Dit kunt u aangeven bij het veld ‘Verzoeken wachten op opmerkingen’ in de criteria van uw werkstroom.

Wanneer u hier de optie ‘Verzoeken met opmerking aan andere verbergen’ selecteert worden deze verzoeken niet getoond. Op het moment dat uw collega het verzoek aanvult en op ‘Gereed’ klikt wordt het verzoek dan in uw werkstroom getoond.

U kunt dit veld toevoegen aan de criteria van uw werkstroom via de optie ‘Aanpassen’ rechtsboven in het scherm.

Bron: Exact SUpport Blog

In Exact Synergy een verzoek aanmaken met direct de relatie en contactpersoon gevuld

Wanneer u contact heeft met een relatie kunt u de gemaakte afspraken registreren in een verzoek. Om inzicht te hebben in de afspraken die zijn gemaakt en met wie, is het van belang dat u de juiste gegevens koppelt in het verzoek. In dit geval betreft dit de relatie en de contactpersoon. Op deze wijze kunt u het verzoek later eenvoudig terugvinden op de kaart van de relatie, maar ook op de kaart van de contactpersoon.

Er zijn verschillende manieren om een verzoek te registreren in Exact Synergy Enterprise. U kunt het verzoek bijvoorbeeld aanmaken door in het linkermenu op [Aanmaken, Verzoek] te klikken. Vervolgens kunt u de relatie koppelen en daarna de betreffende contactpersoon. Maar wanneer u het verzoek aanmaakt via de kaart van de contactpersoon kunt u de relatie en de contactpersoon automatisch koppelen. Dit kunt u als volgt doen:

  • Open de kaart van de contactpersoon. Dit kunt u doen door vanuit de relatiekaart op de betreffende contactpersoon te klikken.
  • Op de kaart van de contactpersoon klikt u boven in het scherm op de knop ‘Nieuw: Verzoek’.
  • Vervolgens geeft u aan welk type verzoek aangemaakt dient te worden.
  • In het volgende scherm wordt gevraagd welke velden gekopieerd moeten worden naar het verzoek. Hier selecteert u ‘Relatie’ en ‘Contactpersoon’ en klikt op ‘Nieuw’.
  • In het verzoek zijn nu de relatie en de contactpersoon al gevuld.

Bron: Exact Support Blog

Een verzoek opmerken aan collega in Exact Synergy Enterprise

De werkstroom laat de verzoeken zien waarbij er een actie van u wordt verwacht. Het kan voorkomen dat u extra informatie nodig heeft van voordat u verder kunt gaan met het verzoek. U kunt dat een nieuw verzoek aanmaken voor een ander persoon, maar u kunt het betreffende verzoek ook opmerkingen aan die andere persoon.

U krijgt bijvoorbeeld een verzoek om een klant terug te bellen. Voordat u dat doet wilt u graag de laatste informatie weten van een andere collega. In het verzoek klikt u dan op ‘Opmerken’ en selecteert vervolgens de medewerker waaraan u het verzoek wilt opmerken.

Het verzoek blijft in uw werkstroom staan, maar wordt tevens in de werkstroom van de betreffende collega geplaatst. In het verzoek zelf kunt u dit zien bij ‘Opmerken’.

7-2-2014-9-09-13

Uw collega Bas kan het verzoek aanvullen en klikt dan in het verzoek op ‘Gereed’. het verzoek verdwijnt dan uit de werkstroom van Bas. Bij Marc in de werkstroom wordt het verzoek dan als ongelezen getoond zodat het voor Marc meteen duidelijk is dan het verzoek is aangepast.

In de definitie van het verzoektype kunt u aangeven of het verzoek kan worden toegewezen en aan wie het verzoek mag worden toegewezen.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Een verzoek vooraf vullen via een hyperlink

In Exact Synergy Enterprise kan veel informatie door middel van verzoeken vastgelegd worden. Meestal moeten alle velden door de aanmaker ingevuld worden, maar u kunt er ook voor kiezen deze via een hyperlink van tevoren in te vullen. Zo kunt u gebruikers in staat stellen vanuit een document een specifiek verzoek aan te maken waarbij bepaalde velden al zijn ingevuld.

U wilt bijvoorbeeld dat men vanuit een document een verzoek kan aanmaken van een bepaald type met een bepaalde omschrijving en een bepaald project gekoppeld. Dit kunt u met de volgende hyperlink realiseren:

WflRequest.aspx?BCAction=0&Type=6010&Description=Voorbeeld%20omschrijving&Projectnumber=DEC

Het nieuwe verzoek zal er dan als volgt uitzien:

Zoals u kunt zien is het project en de omschrijving reeds gevuld op basis van de parameters die u in de hyperlink heeft meegegeven. Het verzoek is een Afspraak met terugkoppeling welke het type 6010 betreft. Tussen de parameters gebruikt u een &-teken.

Naast de omschrijving en het project kunt u ook parameters gebruiken om de andere velden in een verzoek te vullen. Voor een overzicht van de beschikbare parameters kunt u document17.098.366 raadplegen.

Bron: Exact Support Blog

Tip: Snel een nieuw verzoek aanmaken binnen Exact Synergy Enterprise

Gebruikt u vaak een verzoek voor dezelfde medewerker of voor hetzelfde project? Om tijd te besparen en snel een nieuw verzoek aan te maken, kunt u gebruik maken van de functie ‘kopiëren’ in het verzoek. Hiermee kunt u eenvoudig aangeven welke informatie u wilt kopiëren naar het nieuwe verzoek. In onderstaande stappen wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen.

Een verzoek kopiëren

1. Open een reeds bestaand verzoek en kies voor de knop Kopiëren. In dit voorbeeld is er onder andere een medewerker, document en project gekoppeld.

2. Selecteer vervolgens het verzoek dat u wilt aanmaken. Let op, wanneer u een verzoek kiest waar een veld niet beschikbaar in is, dan is het niet mogelijk om dit te kopiëren vanuit het oude verzoek. Een voorbeeld kan zijn wanneer u een verzoek kopieert met het veld document. Wanneer u bij het nieuwe verzoek een verzoek kiest die niet beschikt over het veld document, dan kunt u dit veld niet kopiëren.

3. Markeer nu de informatie die u wilt gebruiken in het nieuwe verzoek. Standaard is alle informatie geselecteerd.

4. Klik nu op Nieuw om het verzoek aan te maken. Het nieuwe verzoek is nu gevuld met de door u geselecteerde informatie.

Bron: Exact Support Blog